Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vergaderingen van de raad

De gemeenteraad in Apeldoorn vergadert iedere donderdagavond.

Mijn Apeldoorn

De Apeldoornse gemeenteraad komt iedere donderdagavond bijeen voor vergaderingen, dialogen, presentaties, werkbezoeken, et cetera. U bent altijd welkom om de bijeenkomsten van de raad bij te wonen. Dit zijn de verschillende vergadervormen van de raad:

Voorbereiding op de besluitvorming

1. Politieke Markt: korte discussies in verschillende zalen tegelijk. Tijdens deze discussies bespreken de raadsleden de agendapunten waar ze (meestal een week later) een besluit over moeten nemen of voorstellen waar  het college van burgemeester en wethouders advies over vraagt aan de raad. U kunt meestal inspreken tijdens een Politieke Marktbijeenkomst om uw mening te geven over het onderwerp waarover de raadsleden vergaderen.
Meer informatie over inspreken
2. In gesprek met de raad: Heeft u als inwoner een onderwerp dat u wilt bespreken met leden van de gemeenteraad? Dan kan dit tijdens 'In gesprek met de Raad'.
Meer informatie en aanmelden
3. Ontmoeting: de raad houdt expertmeetings of werkbezoeken om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen of nieuwe thema's voor de raad te onderzoeken. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomsten en u kunt tijdens de 'Ontmoeting' vaak meepraten.

Besluitvorming

Om de week is er raadsvergadering met besluitvorming. U kunt tijdens de raadsvergadering niet inspreken.

Agenda

De agenda van de raad en alle bijbehorende stukken staan in het Raadsinformatiesysteem op deze website. De agenda staat ook op woensdag in het huis-aan-huis blad 'het Apeldoorns Stadsblad'.

Verslagen van vergaderingen

Wilt u een verslag van een raadsbijeenkomst of van een raadsvergadering teruglezen? Dit kan op de volgende manier:

  • Ga naar de kalender van de gemeenteraad
  • Klik in de kalender op de vergadering die u zoekt (gekleurde tekst)
  • Bij ieder onderwerp en bij de raadsvergadering staan alle stukken en (onderaan) het verslag. Door op het paperclip-icoontje te klikken, krijgt u het document te zien.

Waar?

De raadsvergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan het Marktplein 1, Apeldoorn. Elke donderdagavond met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.