Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vitaliteitsagenda

06-11-2020

Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen, en dit in de toekomst kunnen blijven doen. Om dat te realiseren hechten we er veel waarde aan om de inwoners van onze stad en dorpen zo vroeg mogelijk te betrekken bij beleidsplannen die wij maken. En ook bij de uitvoering van plannen en projecten. Daarnaast nodigen we inwoners van harte uit om zelf aan de slag te gaan, waarbij wij ze kunnen ondersteunen.

Mijn Apeldoorn

Vitaliteitsagenda's in de maak

In samenwerking met alle partners in elk gebied en op basis van de inbreng die we ophalen bij onze inwoners, stellen we de komende jaren voor elke buurt een zogenaamde ‘Vitaliteitsagenda’ op. Hiervoor hebben we Apeldoorn opgedeeld in 46 gebieden op het niveau van een buurt, dorp of bedrijventerrein. Eind dit jaar verwachten we de eerste Vitaliteitsagenda’s op te leveren.

Doel

Deze Vitaliteitsagenda’s zijn in feite een soort toekomstplannen. Doel van deze plannen is om goed in kaart te brengen welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit inwoners, gemeente en andere instanties liggen in een bepaald gebied. Het gaat hierbij zowel om ‘fysieke’ plannen en ambities (hoe dingen zijn ingericht en aangelegd) als om sociale onderwerpen zoals gezondheid en veiligheid. En ook over de mogelijkheden die inwoners zelf zien om iets te betekenen voor de buurt.

De Vitaliteitsagenda’s hebben een tijdshorizon van drie tot tien jaar. Bij zulke meerjarenplannen is het logisch dat als het plan klaar is, we niet direct alle ambities tegelijk kunnen realiseren. Maar de plannen bieden wel houvast, en helpen ons en onze inwoners bijvoorbeeld om te bepalen welke initiatieven het beste passen bij wat we met elkaar voor ogen hebben voor een buurt, dorp of bedrijventerrein.

Thema’s

De Vitaliteitsagenda heeft een vast format met een aantal thema’s. Maar de thema’s liggen niet vast. Dit is maatwerk per gebied. Denk aan thema’s als verkeer, groen, woningbouw, jeugd, zorg en veiligheid. We maken de plannen op basis van de wensen uit het gebied (van inwoners en ondernemers) en de ambities van de professionals (van gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en politie).

Op deze pagina verwachten we aan het einde van dit jaar de eerste Vitaliteitsagenda’s te kunnen publiceren. Die lijst zullen we gaandeweg steeds aanvullen.