Berg en Bos
Fotograaf: Gerhard Witteveen
Berg en Bos

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar je fijn kunt wonen, werken en recreëren. Daarom investeren we in de leefbaarheid van de buurten en dorpen. In Berg en Bos zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan. Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is in 2020 een plan gemaakt om de wijk goed te houden.

Vitaliteitsagenda Berg en Bos

Ruim en groen: het zijn woorden die bij Berg en Bos passen. De wijk ligt tegen de Veluwse bossen aan. Er wonen ongeveer 2000 mensen, vooral in koopwoningen, waarvan veel vrijstaand. De buurt is bekend van drie veelbezochte attracties: Paleis Het Loo, Apenheul en Julianatoren.

Goed wonen

Algemene cijfers over de buurt laten zien dat Berg en Bos op veel gebieden hoger scoort dan gemiddeld in Apeldoorn. Bijvoorbeeld op inkomen, woonomgeving, welbevinden, gezondheid en leefstijl. Allemaal springen ze er positief uit.

Eigenlijk zijn er maar twee punten waarop de wijk lager scoort dan gemiddeld. Eén: de bevolking is minder gemengd. De wijk heeft vooral oudere bewoners. En twee: het energieverbruik ligt veel hoger dan gemiddeld in Apeldoorn.

Gehecht aan de buurt

Als je de bewoners zélf vraagt hoe ze de wijk beleven, komt ditzelfde beeld naar voren. Inwoners zijn meestal heel tevreden over het wonen in Berg en Bos. Ze zijn gehecht aan hun woning en hun buurt. Onveilig voelen ze zich bijna nooit.

Betrokken inwoners

Het contact met buurtbewoners is over het algemeen goed. Mensen voelen zich betrokken bij de buurt. Al betekent dat niet meteen dat ze ook heel actief meedoen.

Verder ervaren ze vrij weinig overlast. Punten van ergernis zijn vooral verkeer, rommel en hondenpoep.

Aandachtspunten

Berg en Bos is dus een buurt die er goed voor staat. Een sfeervolle wijk met een eigen karakter. Maar er zijn ook aandachtspunten. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat oudere bewoners hier goed zelfstandig kunnen blijven wonen? En hoe beperken we het hoge energieverbruik?

Samen met de buurt en met organisaties hebben we vier thema’s bepaald. Daarmee gaan we aan het werk.

Agenda

Vier punten krijgen de komende jaren extra aandacht. We steken allereerst tijd in het behoud van het unieke karakter van Berg en Bos. Daarnaast werken we aan een fijne gemeenschap voor álle generaties. Want in en rond de wijk zijn wel allerlei voorzieningen, maar niet heel veel voor ouderen. Verder zorgen we voor een goed evenwicht tussen wonen en recreëren. En we helpen mensen bij het verduurzamen van hun woning. Zo kunnen we het hoge energieverbruik terugdringen.

 
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Behoud van karakter wijk We zorgen dat er meer draagvlak komt voor behoud van het wijkkarakter. Bijvoorbeeld door het delen van informatie. Wijkvereniging
Beheer van de openbare ruimte We maken een plan voor het beheer van de openbare ruimte. Gemeente Partners
Werken aan noaberschap We bekijken welke behoefte er is aan meer sociaal contact, noaberschap en sociale activiteiten. Wijkvereniging
Evenwicht tussen wonen en toerisme We bepalen welke ruimte er is voor toerisme. Zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. Gemeente
Minder overlast van verkeer en parkeren We zoeken een blijvende oplossing voor het verkeer- en parkeervraagstuk. Gemeente, wijkvereniging & attracties
Minder overlast van evenementen Er komen realistische ‘locatieprofielen’. Daarin staat wat er wel en niet kan bij evenementen(terreinen). Gemeente

 

 

 
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Behoud van karakter wijk We onderzoeken de knelpunten en kansen voor het behoud/het versterken van het wijkkarakter. Gemeente & partners
Beter wonen voor ouderen We kijken wat het prettig en zelfstandig wonen voor ouderen in de weg staat. En we bedenken wat we hieraan kunnen doen. Gemeente & wijkvereniging
(Speel)ruimte voor de jeugd Als we merken dat er meer behoefte is aan speelplekken, gaan we hier actief mee aan de slag. Gemeente & wijkvereniging
Veilig recreatief verkeer We onderzoeken of voetgangers en fietsers meer ruimte kunnen krijgen op de Soerenseweg. Gemeente, partners & provincie
Aanpak van het energievraagstuk Samen met inwoners maken we een aanpak voor het energievraagstuk in de wijk. Gemeente, wijkvereniging & inwoners

 

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie