Ugchelen
Fotograaf: Rob Voss
Ugchelen

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In Ugchelen zijn we met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om het dorp vitaal te houden.

Vitaliteitsagenda Ugchelen

Ook al ligt Ugchelen pal tegen Apeldoorn aan, het dorp heeft een heel eigen karakter. Dat komt voor een deel door de geschiedenis. Nog altijd bepalen sprengen, beken en de oude papiermolens het dorpsgezicht. Maar het zijn ook de ruim 6000 inwoners die Ugchelen kleur geven. Velen van hen zijn heel actief betrokken. Ze steken graag de handen uit de mouwen om ‘hun’ dorp een stukje mooier te maken.

Fijn wonen

Bekijk je de algemene gegevens over Ugchelen, dan zie je al snel dat dit een goede plek is om te wonen. Als het gaat om bijvoorbeeld welzijn, gezondheid en sociale binding, dan scoort Ugchelen boven het gemiddelde in de gemeente Apeldoorn. Veel mensen wonen hier dan ook al best lang en ze hebben een sterke band met het dorp. Er zijn veel vrijstaande woningen, wat het wonen natuurlijk ook fijn maakt.

Mooi rapportcijfer

Als je bewoners er gericht naar vraagt, hoor je dat ze positief zijn over hun dorp. Ugchelenaren geven hun eigen woning gemiddeld een 8,6. De band met de buurt krijgt een 8,3. En het geluksgevoel een 8,2. Ze genieten van het vele groen en ervaren weinig overlast. Een mooi ‘rapportcijfer’ dus!

Levendig dorpshart

Intussen geven inwoners ook aan dat er dingen beter kunnen. Ugchelen heeft bijvoorbeeld niet veel winkels en horecazaken. Er zijn maar een paar basisscholen, waardoor kinderen soms op een andere plek naar school moeten. Mensen zouden het fijn vinden als het dorpshart meer sfeer krijgt en echt een ontmoetingsplek wordt. En er is vraag naar meer passende woonruimte voor starters én senioren.

Werken aan een gezond dorp

Samen met bewoners gaan we met deze en andere punten aan de slag. Zodat Ugchelen een dorp blijft waar jong en oud met plezier wonen. Waar ruimte is voor ontmoeting, voor winkels en recreatie. We doen dat op zo’n manier dat het karakter van Ugchelen wordt versterkt.

Agenda

De komende tijd geven we extra aandacht aan vijf thema’s:

  1. Centrumontwikkeling, zodat Ugchelen een gezond dorpshart houdt. We kijken waar de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld bestrating aangepakt moet worden.
  2. Het herstel van de beken en sprengen.
  3. We gaan aan de slag met woonruimte en ontmoetingsplekken voor jong en oud.
  4. Recreatie en toerisme in en rond het dorp.
  5. We komen in actie om het energiegebruik omlaag te brengen.

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Een gezellig dorpshart

We doen ons best om te zorgen dat Ugchelen meer terrassen, horeca en winkels krijgt. Er loopt ook een groot onderhouds-project om het dorpshart te verbeteren. En we onderzoeken hoe we park Goudvink kunnen betrekken bij de dorpskern.

Gemeente, inwoners & dorpsraad, Ugchelen Plaza, Stimenz

Ecologische diversiteit

We kijken telkens weer hoe we de ecologische diversiteit kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld bij het beekherstel en bij het onderhoud van het groen.

Gemeente, waterschap, inwoners

Rollator- en kindvriendelijk Ugchelen

Het is belangrijk dat kinderen en ouderen goed door het dorp kunnen bewegen. We onderzoeken of (en hoe) we paden en stoepen moeten aanpassen.

Gemeente

Meer toeristische routes en informatie

We maken nieuwe wandel- en fietsroutes die aansluiten op de bestaande routes. Verder ontwikkelen we informatie over de unieke geschiedenis van het dorp en de omgeving.

Gemeente, Toeristisch Platform, inwoners & dorpsraad, Apeldoorn Marketing, Ugchelen Plaza

Beweegplekken

in de natuur

Bewegen – ook in de buitenlucht – is goed voor je gezondheid. We onderzoeken of we ‘buiten bewegen’ kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld met een beweegtuin of met ‘kwiekroutes’: wandelroutes voor ouderen.

Gemeente

Meer kunst

en events

Verschillende partijen in Ugchelen zetten zich in voor meer kunst in de openbare ruimte. En ook voor meer evenementen, zoals een dorpsfeest, braderie of muziekfestival.

Gemeente, inwoners & dorpsraad, Ugchelen Plaza, ACEC

Genoeg laadpalen

Er komen steeds meer laadpalen, zodat mensen hun elektrische auto of fiets makkelijker kunnen opladen.

Gemeente, deA

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Meer betaalbare woningen voor starters en senioren

We steken de handen uit de mouwen om te zorgen voor passende en betaalbare woningen voor jong en oud.

Gemeente, inwoners & dorpsraad, initiatiefnemers

Veilig verkeer

in Ugchelen

Met het herinrichten van wegen willen we de veiligheid

verbeteren, vooral voor wandelaars en fietsers. We zoeken ook naar oplossingen voor het gebrek aan parkeerruimte. En we kijken hoe we inwoners en bezoekers bewuster kunnen maken van hun gedrag: wat is mijn eigen rol bij veilig verkeer?

Gemeente, politie, inwoners & dorpsraad, Ugchelen Plaza

Actieve sprengkop achter de Goudvink

We gaan de sprengkop achter de Goudvink uitbreiden in de richting van de Europaweg. Dat zorgt voor een betere watertoevoer van de sprengen.

Eigenaar gebied, ontwikkelaar, gemeente

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie