Loenen
Fotograaf: Rob Voss
Loenen

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In Loenen zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om het dorp vitaal te houden

Vitaliteitsagenda Loenen

Loenen ligt op de rand van de Veluwe, tussen bos, heide en akkers. Het dorp heeft ruim 3.000 inwoners. De mensen zijn heel betrokken. Er is een actieve dorpsraad, er zijn veel verenigingen, en burenhulp is hier nog heel normaal.

Vergrijzing

Maar zoals veel dorpen wordt ook Loenen langzaam ‘grijzer’. Dat is een punt van zorg. Veel activiteiten leunen op de schouders van ouderen. Er is behoefte aan jonge mensen die het stokje overnemen. Maar die zijn er veel minder.

Woningaanbod

De vraag naar woningen raakt hieraan. Aan de ene kant zijn er woningen nodig voor senioren. Plekken waar je goed kunt wonen als je minder mobiel wordt of meer zorg nodig hebt. Aan de andere kant is er vraag naar woningen voor starters. Zodat ook jongeren in Loenen kunnen (blijven) wonen.

Toerisme en bedrijvigheid

Met zijn mooie natuur is Loenen een trekpleister voor toeristen. Dat biedt kansen. Meer toerisme zorgt voor meer banen. Ook de uitbreiding van het bedrijvenpark Kieveen kan nieuwe werkplekken opleveren. Dat helpt mee om Loenen levendig en vitaal te houden.

Verkeer en openbare ruimte

Het verkeer zorgt regelmatig voor overlast, vooral op de hoofdweg door het dorp. We zoeken naar een goede oplossing hiervoor. Ook op andere punten wordt gewerkt aan een fijne buitenruimte. Zo komen er nieuwe singels en hagen in het buitengebied, passend bij het oude landschap.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft Loenen al prachtige stappen gezet. Op dit moment steekt stichting LEN energie in het uitbreiden van zonnestroom in het dorp.

Samen in actie

Genoeg plannen dus voor Loenen. Die pakken we samen op, met allerlei partijen in en rond het dorp. De afgelopen jaren hebben we al veel gedaan. In deze vitaliteitsagenda lees je welke stappen we de komende jaren zetten.

Agenda

Tussen 2021 en 2031* geven we extra aandacht aan de volgende punten. Allereerst aan de sociale omgeving. Want we willen dat Loenen een fijne gemeenschap blijft. Daarnaast aan wonen, verkeer en de openbare ruimte. Dus: passende woningen, veilig verkeer en een mooi dorp. Verder bouwen we aan toerisme en bedrijvigheid. Zodat bezoekers welkom zijn én het dorp daar een goede boterham aan verdient. We zorgen dat Loenen nog duurzamer wordt. En we steken energie in sport en in cultuur en erfgoed.

* De actiepunten in de agenda zijn bijgewerkt tot 2024.

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Mogelijk jeugdhonk voor 13-17-jarigen

We onderzoeken of er vraag is naar een jeugdhonk voor jongeren van 13-17 jaar. En zo ja: hoe dit er kan komen.

Loenen Zonnedorp, Spritshz

Veilige rotonde, meer p-plaatsen

We knappen de rotonde Eerbeek/Loenen op. En we zorgen voor meer parkeerplekken voor bezoekers – met duidelijke bordjes.

Loenen Zonnedorp, provincie, gemeente

Steun voor evenementen

De subsidies voor initiatieven en participatie worden goed gebruikt. We kijken of er een vaste subsidie kan komen voor jaarlijkse evenementen.

Loenen Zonnedorp, gemeente

Meer duurzaam opgewekte stroom

Loenen zet grote stappen op weg naar een energieneutraal dorp. De komende tijd zorgen we voor meer zonnepanelen op daken. We zijn bezig met een opslag voor elektriciteit. Onze eigen elektriciteitscentrale wordt uitgebreid. En de energiecoöperatie groeit door.

Loenen Energie Neutraal,

Energie Coöperatie Loenen

Toegankelijk en mooi dorpshart

We willen het winkelgebied mooier maken. En we willen zorgen dat het nog makkelijker toegankelijk is.

Provincie, gemeente

Restauratie van Den Eikenboom

Het monumentale gebouw Den Eikenboom wordt helemaal opgeknapt door de eigenaar.

Den Eikenboom

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Passende zorg voor ouderen

Loenen Zonnedorp heeft een actieplan gemaakt voor de groeiende vraag naar zorg. We zoeken samen met andere partijen wat we kunnen doen om passende zorg te regelen.

Loenen Zonnedorp, Veluwonen, Riwis, gemeente

Meer woningen en bedrijfsruimte

We kijken welke woningen er nodig zijn en waar ze gebouwd kunnen worden. Voor het terrein van de voormalige camping Marshoeve maken we plannen voor woningen en natuur. En we starten met uitbreiding van bedrijventerrein Kieveen.

Gemeente

Eén basisschool

De basisscholen Tweede Stee en De Poort gaan vanaf 1 augustus 2024 samen verder als één school.

Veluwse Onderwijsgroep, Leerplein055, gemeente

Visie Eerbeek-Loenen

Samen met allerlei partijen maken we een visie voor het gebied Eerbeek-Loenen. Hoe willen we in dit gebied wonen, leven en werken?

Provincie, gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek Loenen, waterschap

24-uurszorg in het dorp

­We willen dat je in Loenen passende 24-uurszorg kunt krijgen als je dat nodig hebt. En ook: dat er genoeg ‘aanleunwoningen’ zijn.

Loenen Zonnedorp, Riwis, Veluwonen, gemeente

Bushalte bij Vrijenberg/waterval

We overleggen of de bushalte aan de Vrijenberg (in de buurt van de Loenense Waterval) terug kan komen.

Loenen Zonnedorp, provincie

Uitkijktoren

Vroeger was er een uitkijktoren op de Loenermark, maar die is er niet meer. We onderzoeken of er een nieuwe toren kan komen.

Stichting Vrienden van de Loenense Bossen

Meer ruimte voor toerisme

Loenen is een bezoek meer dan waard. We willen het nog makkelijker en mooier maken om deze omgeving te bezoeken. Daarom krijgt de parkeerplaats bij de waterval een opknapbeurt. We zorgen voor betere wegwijzers en meer routes. En we doen meer aan promotie.

Loenen Zonnedorp, VSM, provincie, gemeente

Opknappen van de Loenerdrift

We gaan de Loenerdrift aanpakken. Het groen, de stoepen en de parkeerplekken worden opgeknapt.

Veluwonen, gemeente

Een thuis voor Stichting Historie Loenen

We onderzoeken of er een thuishonk kan komen voor Stichting Historie Loenen. ‘De Middelste Molen’ zou een mooie plek zijn.

Loenen Zonnedorp, gemeente

Sporthal

De scholen en (sport)verenigingen in Loenen willen graag een goed bruikbare sporthal. We gaan kijken of we dat samen voor elkaar kunnen krijgen.

Loenen Zonnedorp, gemeente

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Voldoende ontmoetingsplekken

Op dit moment zijn er genoeg ontmoetingsplekken. Maar in de toekomst zijn er misschien meer nodig. We houden dat in de gaten.

Loenen Zonnedorp, instellingen, gemeente

Minder overlast van (vracht)verkeer

Loenen heeft veel last van (vracht)verkeer door het dorp. We kijken samen wat daaraan te doen is.

Loenen Zonnedorp, provincie, gemeente

Genoeg werkgelegenheid

Verschillende bedrijven hebben de gemeente laten weten dat ze graag een plekje willen op bedrijventerrein Kieveen. Dat kan mooie nieuwe werkplekken opleveren.

Lomivé, gemeente

Mooie vakantieparken

Samen met gemeenten op de hele Veluwe werken we aan mooie vakantieparken in de regio.

Gemeente

Loenen aardgasvrij

Loenen wil vóór 2030 aardgasvrij zijn. We zijn nu al bezig met de voorbereiding hiervoor. Zodat we straks soepel kunnen overstappen naar duurzame warmte.

Loenen Energie Neutraal,

Energie Coöperatie Loenen

Coulisselandschap herstellen

Rond Loenen liggen al eeuwenlang akkertjes, gescheiden door houtwallen. Maar op veel plekken zijn die houtwallen en hagen verdwenen. Samen met boeren en andere experts willen we dit ‘coulisselandschap’ weer terugbrengen in de oude staat.

Loenen Zonnedorp, gemeente, boeren

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie