Centrum
Fotograaf: Rob Voss
Centrum

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van de stad. In het centrum zijn we met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst hebben we een plan gemaakt om de binnenstad mooi te houden.

Vitaliteitsagenda centrum

Apeldoorn heeft een levendig hart met veel winkels, horeca en cultuur. Je vindt hier bijvoorbeeld het stadhuis, Theater Orpheus en CODA. Daarnaast wonen er bijna 8000 mensen in dit stadsdeel. Er zijn iets meer dan 5000 woningen: van oude herenhuizen tot appartementen.

Voorzieningen en veiligheid

In vergelijking met de rest van Apeldoorn scoort de binnenstad goed op voorzieningen. Logisch natuurlijk: je kunt hier terecht voor leuke shops en allerlei activiteiten.

Aan de andere kant kom je hier ook echte ‘stadsproblemen’ tegen: drukker verkeer, meer overlast en meer diefstal. Toch is het centrum best veilig ten opzichte van andere steden.

Wonen en gezondheid

Als je kijkt naar het woonplezier, valt op dat de binnenstad minder geschikt is voor gezinnen. Het aanbod van een-gezinswoningen is kleiner dan in andere delen van Apeldoorn.

Bewoners van de binnenstad voelen zich minder betrokken bij hun buurt dan gemiddeld in Apeldoorn. Er is iets meer eenzaamheid, angst en depressie. Gelukkig zijn de cijfers niet zorgwekkend. Maar het zijn wel dingen die we serieus nemen.

Ontwikkelingen

Als je door de binnenstad loopt, valt meteen op dat het centrum volop in ontwikkeling is. Winkels krijgen een opknapbeurt. Oude kantoren worden omgebouwd tot mooie woonplekken. Nieuwe gebouwen staan in de steigers. En we kijken ook hoe we de stad een stukje groener kunnen maken.

Levendig en leefbaar

Er gebeurt dus van alles in de binnenstad. Hoe zorgen we dat al die projecten en plannen goed op elkaar aansluiten? Hoe zorgen we dat de binnenstad een fijne plek is en blijft? Hiervoor hebben we een agenda gemaakt. Daarin staat wat we doen om het centrum een stukje mooier te maken. Zodat we een goede balans houden tussen een levendige stad en een leefbare stad.

Agenda

De komende tijd geven we extra aandacht aan acht punten. Allereerst wonen en winkels: we werken hard aan meer woonruimte en fijne winkels. We doen ook veel aan de openbare ruimte: meer groen, mooie straten en pleinen. Soepel en veilig verkeer staat op de lijst. We kijken naar de sociale omgeving, zodat mensen zich thuis voelen en goede zorg krijgen. We willen minder overlast en meer veiligheid. En tot slot steken we tijd en geld in evenementen en ondernemen, in kunst en cultuur en in duurzaamheid.

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Fijn winkelcentrum

en mooie pleinen

We werken aan plannen voor het opknappen van de Oranjerie en de Korenpassage. In het hart van de stad maken we het Caterplein groener. En we bouwen de Markthal.

Gemeente, projectontwikkelaars,

aannemers

Bereikbare én

rustige binnenstad

We willen een goed bereikbaar centrum. Maar het moet niet drukker worden. Het hart van de stad willen we autovrij. Daarom kijken we naar loop- en fietsroutes en parkeerplekken.

Gemeente,

Apeldoorn Partners

Helderheid over gebruik auto en fiets in de stad

Soms is onduidelijk waar je goed(koop) kunt parkeren. Ook de regels voor fietsen in de stad zijn soms niet helder: waar mag ik fietsen, waar kan ik de fiets stallen? Dit gaan we verbeteren.

Gemeente,

Apeldoorn Partners

Toegankelijke stad voor iedereen

Het centrum moet goed toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Daar werken we voortdurend aan.

Gemeente

Veiliger verkeer

Waar in de binnenstad is het verkeer niet veilig? Dat onderzoeken we, zodat we daarna actie kunnen ondernemen.

Gemeente

Goed vindbare openbare toiletten

Mensen kunnen de openbare toiletten in de binnenstad niet altijd vinden. We gaan duidelijker maken waar ze staan.

Gemeente

Goed leefbare buurten

Sommige buurten vragen extra aandacht. In overleg met de inwoners gaan we daar kijken naar de leefbaarheid. Dan gaat het onder andere om de Kalverstraat en het Amaliapark.

Gemeente, politie, Stimenz, Woningcorporatie Ons Huis

Fijne ontmoetings-plekken, meer burencontact

We willen meer ontmoetingsplekken in de stad maken. Liefst goed bruikbaar voor verschillende leeftijden. Op de Stadskade werken we aan beter burencontact.

Gemeente, Stimenz, Philadelphia,

Woningcorporatie Ons Huis

Minder rommel

op straat

We onderzoeken of containers van de straat kunnen. Ook gaan we prullenbakken vaker legen. We gaan schoonmaken op feestdagen, en beter afval scheiden bij evenementen.

Gemeente, Circulus

Voorkomen van overlast en intimidatie

In de binnenstad is overlast van bijvoorbeeld geluid, afval, drank, drugs, fietsen en scooters. We gaan daarop controleren. En we kijken samen met de horeca hoe we overlast kunnen verminderen. We geven ook informatie over wat wel/niet mag.

Gemeente, politie, ODVeluwe, KHN

Eigen uitstraling van het centrum

We willen het uitgaansgebied meer een eigen gezicht geven. En we gaan het Raadhuis verlichten.

Centrummanagement, Apel-doorn Partners, gemeente

Aantrekkelijker aanbod van activiteiten

Er komt een activiteitenagenda. We werken ook aan meer centrumbrede activiteiten. En aan een programmering voor de Markthal. We maken keuzes over koopavond/koopzondag.

Gemeente,

centrummanagement

Helder plaatje van toekomst centrum, meer samenwerking

Speciaal voor ondernemers zetten we op een rijtje wat er gaat veranderen in de binnenstad. We kijken ook of ondernemers en gemeente nog meer samen kunnen optrekken.

Gemeente, wijkraad,

centrummanagement, KHN

Meer duurzame gebouwen

We geven informatie over duurzaamheid en subsidies. Dat helpt eigenaren van huizen en winkels om te verduurzamen.

Gemeente

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Meer woonruimte in de binnenstad

Op allerlei plekken werken we aan meer ruimte voor woningen en bedrijven. Bijvoorbeeld door de verbouwing van het Herzbergerparc. Door nieuwbouw, zoals gebouw Cascade. En door het maken van grote plannen voor verschillende plekken, zoals de Van Zevenhuizen-locatie.

Projectontwikkelaar

Ontwikkeling van Haven Centrum

Een gebied waar we heel druk bezig zijn, is Haven Centrum. We maken woonruimte (De Silo, De Molen). Er komt meer plek voor bedrijven (De Ambacht). We verbouwen Omnizorg. En we richten sommige straten, stoepen en groen opnieuw in.

Gemeente, projectontwikkelaars, aannemers

Meer groen en

meer speelplekken

in de stad

We willen de binnenstad groener maken. Dat maakt het centrum mooier én beter bestand tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld door herinrichting van straten. We kijken ook of er meer speelplekken kunnen komen. En we proberen de verbinding met buurten rond het centrum mooier te maken.

Gemeente, centrummanagement, Apeldoorn Partners, Stimenz

Duidelijkheid over parkeerplekken

We onderzoeken of we duidelijker moeten laten zien waar vrije parkeerplekken zijn.

Apeldoorn

Beter aanbod van winkels en horeca

Om de stad nog aantrekkelijker te maken, kijken we wat er mist aan winkels of horeca. We gaan ook uitzoeken hoe we bezoekers zo goed mogelijk kunnen ontvangen.

Gemeente, centrummanagement, Apeldoorn Partners

Culturele broedplaatsen

We willen meer ruimte maken voor kunst. Bijvoorbeeld door nieuwe ‘culturele broedplaatsen’. Door het Raadhuis meer in te zetten voor cultuur. En door een Apeldoornse Cultuurmaand.

Gemeente,

partners

Geschiedenis beleven

Apeldoorn heeft mooie oude plekken. We willen zorgen dat je die ‘geschiedenis’ meer kunt beleven. Met het Gevelfonds kunnen winkels bijvoorbeeld hun oude gevels opknappen.

Gemeente,

centrummanagement

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Schoon vervoer naar de binnenstad

We onderzoeken of er elektrisch vervoer naar het centrum kan komen. Zo kun je er snel, stil en schoon naartoe.

Gemeente

Genoeg zorg en welzijn

De binnenstad groeit snel. We willen zorgen dat er voor alle (nieuwe) inwoners genoeg zorg en welzijn blijft.

Gemeente

Openluchttheater

We onderzoeken of er een openluchttheater kan komen.

Gemeente

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie