De Dreven
Fotograaf: Peter Lous
De Dreven

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In De Dreven zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om de vitaliteit van de wijk te verbeteren.

Vitaliteitsagenda de Dreven

Begin jaren zeventig ging de schop in de grond voor de ontwikkeling van De Maten. Het wijkdeel De Dreven werd als eerste gebouwd. Het is een echte gezinswijk, met hofjes, veel groen en volop wandel- en fietspaden. De circa 4.300 inwoners wonen vooral in (ruime) eengezinswoningen. De wijk heeft veel gezinnen met opgroeiende jongeren.

Prima woonplek

Algemene gegevens over de buurt laten zien dat De Dreven een prima woonplek is. Of het nu gaat om voorzieningen, bevolkingsopbouw, leefomgeving, gezondheid of welzijn van de inwoners: er zijn geen opvallende minnen in vergelijking met de rest van Apeldoorn.

Binding met Apeldoorn

Als je de inwoners zélf vraagt naar hun ervaring met de wijk, vallen wel enkele dingen op. Ze zijn bijvoorbeeld iets beter te spreken over Apeldoorn als geheel dan over hun eigen wijk. Ze voelen zich ook iets meer verbonden met hun woonplaats dan met hun buurt.

Het contact met buren is iets minder dan gemiddeld in Apeldoorn. Datzelfde geldt voor het bijdragen van bewoners aan de buurt. De sociale samenhang is daarmee een punt om in te investeren, geven inwoners aan.

Veiligheid

Uit gesprekken met bewoners en organisaties komen ook andere aandachtspunten naar voren. Zoals veiligheid. Een deel van de bewoners voelt zich (vooral ’s avonds) onveilig rond stille plekken en hangplekken. Verder ervaren mensen soms overlast: van verkeer, rommel en hondenpoep.

Flinke update

Tot slot: De Dreven is al zo’n vijftig jaar oud. De buitenruimte verdient dan ook een update zodat het fijn leven blijft in de wijk. Het is ook belangrijk om de wijk duurzamer te maken. Hoe kunnen de woningen op een betaalbare manier van het gas af? En hoe kunnen we zorgen dat de wijk ingericht is op klimaatverandering? We nemen het allemaal mee in de Vitaliteitsagenda.

Agenda

De komende jaren geven we vijf punten extra aandacht. Allereerst de sociale omgeving: we werken aan minder overlast, meer veiligheid en meer ontmoeting. Wonen staat ook hoog op de agenda. Kunnen we meer woningen maken voor senioren? En kunnen we inwoners helpen met het verduurzamen van hun huizen? Verder investeren we in groene mobiliteit, zoals laadpalen. En we knappen de openbare ruimte grondig op.

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Minder overlast door jongeren We maken een gezamenlijke aanpak voor de jongerenoverlast in De Dreven en bij winkelcentrum De Maat. Gemeente, politie, Stimenz, Don Bosco
Informeren over duurzaamheid Onze energieregisseur en de energiecoaches geven bewoners meer zicht op manieren en subsidies om te verduurzamen. Gemeente
Afkoppelen van regenwater We stimuleren het groener maken van tuinen en het afkoppelen van regenwater (o.a. met gebruik van de regenton). Gemeente (Operatie Steenbreek)
Bevorderen van eigenaarschap We betrekken bewoners bij het meedenken over en meewerken aan een plezierige openbare ruimte. Gemeente

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Ontmoetingsplek/
Huiskamer
We kijken welke mogelijkheden er zijn voor een ontmoetingsplek en/of buurthuiskamer in De Dreven. Gemeente &
De Goede Woning
Meer elektrisch
en deelvervoer
We stimuleren het gebruik van elektrisch vervoer, deelauto’s en buurtvervoer, onder andere door plaatsing van laadpalen. Gemeente, wijk-/buurtraad & woningcorporaties
Ontwikkeling van warmtevisie In overleg met de bewoners maken we een warmtevisie voor de complete wijk De Maten: wat is ervoor nodig om deze wijk af te koppelen van het gas? Gemeente, bewoners, wijk-/ buurtraad, netbeheerder, corporaties & waterschap

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Meer levensloop-bestendige woningen We kijken hoe er meer ruimte kan komen voor levensloop-bestendige (senioren)woningen. Gemeente &
woningcorporaties
Meer elektrisch
en deelvervoer
We stimuleren het gebruik van elektrisch vervoer, deelauto’s en buurtvervoer, onder andere door plaatsing van laadpalen. Gemeente, wijk-/buurtraad & woningcorporaties
Opknapbeurt van
de wijk
We maken een plan voor het opknappen van de wijk, met aandacht voor onder andere verkeer, spelen en klimaat. Gemeente, Stimenz & wijk-/buurtraad

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie