Uddel
Fotograaf: Rob Voss
Uddel

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In Uddel zijn we met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om het dorp vitaal te houden

Vitaliteitsagenda Uddel

Uddel is een van de twaalf dorpen in de gemeente Apeldoorn. Het ligt prachtig in het hart van de Veluwe. Een groen landbouwgebied met rondom uitgestrekte bossen. Er wonen ruim 3000 mensen, onder wie veel ondernemers én veel jonge gezinnen. Uddel is dan ook een bruisend dorp. Tegen de trend in groeit het aantal inwoners. Er is een druk verenigingsleven en een actief kerkelijk leven.

Hoger dan gemiddeld

Uit algemene cijfers over de buurt blijkt dat Uddel een fijne plek is om te wonen. Op veel punten scoort het dorp hoger dan gemiddeld in de gemeente Apeldoorn. Mensen voelen zich over het algemeen goed gezond. Ze ervaren genoeg steun uit hun omgeving. De bevolking is heel gemengd, van jong tot oud. En de werkloosheid is laag.

Verbonden met het dorp

We hebben inwoners ook vragenlijsten laten invullen over het wonen in Uddel. En we hebben met hen doorgepraat over wat er speelt. Dan merk je dat Uddelenaren zich sterk verbonden voelen met hun dorp. Veel mensen ervaren het leven hier als goed. Het wonen krijgt van hen dan ook een mooi cijfer: een 7,9.

Zoeken naar balans

Maar er zijn ook punten van zorg. Voor jongeren is er bijvoorbeeld niet zoveel te doen in de buurt. Er zijn ook best veel mensen (30%) die zich een beetje of sterk eenzaam voelen. Het winkelaanbod staat onder druk. En voor boeren en ondernemers in dit gebied is het een heel spannende tijd vanwege de stikstof.

Toekomst

We gaan samen kijken hoe we Uddel ook in de toekomst goed kunnen houden. Wat hebben jongeren en ouderen bijvoorbeeld nodig? Hoe kunnen boeren en andere ondernemers de uitdagingen oppakken? Welke woningwensen zijn er? Hoe zorgen we dat er genoeg winkels blijven? We pakken dus een aantal grote vragen op. Daarbij houden we oog voor het unieke karakter van Uddel.

Agenda

In de komende tijd geven we extra aandacht aan zes thema’s. Allereerst aan de sociale omgeving: hoe zorgen we dat jong en oud zich thuis blijven voelen? We zoeken ook hoe ondernemers en boeren zich goed kunnen ontwikkelen. Wonen en openbare ruimte staan op de agenda. Bijvoorbeeld de vraag naar woonruimte voor starters. We kijken naar verkeer en veiligheid en we investeren in duurzaamheid. De aandacht voor de identiteit van het dorp loopt als een rode draad door alle aandachtspunten

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Inspraak en een ontmoetingsplek voor jongeren

We maken een klankbordgroep die alle jongeren in Uddel vertegenwoordigt. Verder zoeken we een geschikte plaats voor een ontmoetingsplek.

Uddel Samen, gemeente, Stimenz/Samen055, politie, SCU, scholen

Digitaal handige

ouderen

Via een cursus helpen we ouderen bij het omgaan met bijvoorbeeld DigiD en websites van de overheid.

CODA, gemeente,

Stimenz/Samen055

Gebiedsvisie voor Uddel 2040

Samen met inwoners, ondernemers en anderen maken we een plan voor een leefbaar en vitaal Uddel 2040. We zoeken de balans tussen natuur, landbouw, wonen, bedrijven en recreatie.

Uddel Onderneemt, Uddels Belang, gemeente, provincie, waterschap

Betere samenwerking van gemeente met ondernemers/boeren

Boeren, gemeente, provincie en waterschap gaan met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s. Ook andere Uddelse ondernemers en de gemeente spreken elkaar regelmatig.

Uddel Onderneemt, boeren, gemeente, provincie, waterschap

Minder afval en meer groen in het dorp

We zorgen voor voldoende afvalbakken bij ontmoetings-plekken. Ook kijken we of er meer uitlaatplekken kunnen komen. En we werken aan vergroening van het dorp. Inwoners krijgen bijvoorbeeld de kans om hun erf te vergroenen.

Uddels Belang, gemeente, inwoners

Actieve

(buurt)preventie

We bespreken hoe de buurtpreventie-app goed ingezet kan worden. En we maken reclame voor het politiespreekuur.

Buurtpreventiegroep, politie, BOA, Uddels Belang

Veilig buitengebied

Met elkaar maken we een plan om drugsoverlast en criminaliteit in het buitengebied te voorkomen of aan te pakken.

Werkgroep Veilig Buitengebied

Duurzame woningen en bedrijven

Met onderzoek en tips helpen we inwoners en ondernemers om hun woningen en panden duurzamer te maken.

Uddel Energiek, Landelijk Energie Platform, Cleantech Regio, gemeente, Energie-punt, bewoners, bedrijven

Behoud van het eigen karakter van Uddel

Met het jaarlijkse Schaapherdersfeest, de Bijenmarkt, het Sinterklaasfeest en de Zomermarkt geven we Uddel kleur. We steken ook tijd in het behoud van verenigingen en van de zondagsrust.

Uddels Belang, Uddel Samen, Uddel Onderneemt, Uddel Energiek, overige verenigingen, inwoners

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Minder criminaliteit en gedrag dat over de grens gaat

We gaan in gesprek met jongeren en hun ouders over gedrag. We helpen meiden om steviger in hun schoenen te staan. En we kijken of er meer activiteiten voor jongeren kunnen komen.

Uddel Samen, gemeente, Stimenz/Samen055, politie

Ruimte voor bedrijven, behouden van winkels

We maken het bedrijventerrein groter. Verder kijken we hoe we leegstand van boerderijen kunnen voorkomen. En we zorgen dat winkels in het dorpshart kunnen blijven bestaan.

Uddel Onderneemt, Uddels Belang, gemeente, provincie

Meer ruimte voor

verschillende soorten woningen

We onderzoeken hoeveel vraag er is naar woningen voor starters en voor ouderen. En er komt meer ruimte voor mensen om samen met anderen een woningbouwproject te beginnen.

Uddels Belang, gemeente, projectontwikkelaars

Veiliger verkeer in en rond Uddel

Minder verkeersdrukte, veilige oversteekplekken, minder hardrijders: we onderzoeken hoe we het verkeer in en rond Uddel veiliger kunnen maken.

Uddels Belang, Uddel Onderneemt, gemeente, provincie

Lokaal energie opwekken

We kijken of we in Uddel groen gas kunnen maken door mestvergisting.

Uddel Energiek, Landelijk Energie Platform, Cleantech Regio, gemeente

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Jong en oud kunnen zich beter redden

We organiseren activiteiten die jong en oud helpen om zichzelf beter te redden. We kijken ook hoe we de band tussen jong en oud sterker kunnen maken.

Uddel Samen, gemeente, Stimenz/Samen055

Goed opvangen van Stationering Korps Mariniers

In 2028 gaat de kazerne van het Korps Mariniers in Nieuw Milligen open. We kijken welke gevolgen dit heeft voor het verkeer en voor de bedrijvigheid.

Uddel Onderneemt, gemeente, provincie, Defensie

Meer ruimte voor bedrijven en (dag)recreatie

We onderzoeken of er meer plek kan komen voor bedrijven, bijvoorbeeld door een nieuw bedrijventerrein. En we kijken hoe we (dag)recreatie en horeca kunnen uitbreiden.

Uddel Onderneemt, Uddels Belang, gemeente, provincie

Groei van het aantal woningen

We zorgen dat Uddel met 100-250 woningen groeit: meer woonruimte voor jong en oud.

Uddels Belang, gemeente, projectontwikkelaars

Veiliger verkeer in en rond Uddel

Ook voor de lange termijn onderzoeken we hoe we het verkeer veiliger kunnen maken.

Uddels Belang, Uddel Onderneemt, gemeente, provincie, politie

Uddel zorgt zelf voor opwek van energie

Uddel wil uiteindelijk graag zelf al zijn energie opwekken. Daarom maken we mensen bewust van hun energieverbruik. Hoe kun je zuinig aan doen, zodat er minder energie nodig is?

Uddel Energiek, gemeente

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie