Energietransitie
Fotograaf: Peter Lous
Energietransitie

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. Door klimaatveranderingen warmt de aarde op en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en voor ons.

Energietransitie

We kunnen deze veranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor hebben we een doel gesteld: in 2050 zijn we in Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken.

Bekijk of u in aanmerking komt voor subsidie

Het verduurzamen van uw woning brengt mogelijk kosten met zich mee. In sommige gevallen kunt u hiervoor een subsidie aanvragen.

Programma Energietransitie 2023 - 2030

Het Programma Energietransitie 2023 – 2030 vertelt onze weg naar een energieneutraal en aardgasvrij Apeldoorn in 2050.

Regionale Energiestrategie

Gemeente Apeldoorn werkt samen met anderen in de regio eraan om in 2050 energieneutraal te zijn. Want een goede manier vinden om energie duurzaam op te wekken gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen.

Energie van Apeldoorn

De energie gaat stromen in Apeldoorn, anders dan we gewend zijn. Want de energietransitie betekent de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie.

Bezoek de Energie van Apeldoorn

Uw Reactie
Uw Reactie