Wat zoekt u:

Algemene informatie over aanbestedingen

Welkom op de aanbestedingssite van de gemeente Apeldoorn.

Hoe kan ik meedoen aan een aanbesteding? 

De gemeente publiceert al haar Europese en nationale aanbestedingen op de site van www.tenderned.nl  Deze aanbestedingen staan op het digitale aanbestedingsplatform www.negometrix.com  Via de site van Tenderned kunt u actuele aanbestedingen vinden en vervolgens doorklikken naar Negometrix. Daar kunt u zich gratis aanmelden. Daarnaast heeft de gemeente een aantal doorlopende aanbestedingen (groslijst infra en raamovereenkomsten zorg).

Waar kan ik terecht voor alle overheidsopdrachten?

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op www.tenderned.nl.  Hier vindt u ook meer informatie over de manier waarop u zich gratis kunt abonneren op de attenderingsservice van de aanbestedingskalender.

Belangrijke documenten

Sociaal aanbesteden

De gemeente Apeldoorn hanteert het uitgangspunt om in beginsel bij alle aanbestedingen van diensten en werken met een geraamde waarde boven de Europese drempel Sociaal Aanbesteden toe te passen. Bij ander aanbestedingen wordt per aanbesteding de mogelijkheden bekeken.     Het doel van sociaal aanbesteden is om meer leerwerkplekken te creëren bij bedrijven, zodat inwoners met een arbeidsbeperking of inwoners met een uitkering een extra steun in de rug hebben bij het vinden van werk. Voor meer informatie over sociaal aanbesteden kunt u contact opnemen met het werkgeversteam.

Heeft u hulp nodig?

Voor vragen over de aanbestedingssite en de werkwijze in het algemeen kunt u via teaminkoop@apeldoorn.nl of telefonisch via nummer 14 055 contact opnemen met het Team Inkoop van de gemeente Apeldoorn.

Welke software heeft u nodig?

De documenten van de aanbesteding zelf zijn in een bestand ingepakt (een zogenaamd zip-bestand). Om ze te kunnen lezen heeft u Winzip of Winrar nodig dat de bestanden weer uitpakt. Heeft u het besturingssysteem Windows dan kunt u hiermee de bestanden unzippen.

  • Sommige bestanden zijn pdf-bestanden. Om deze te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig.

De gemeente Apeldoorn geeft onder andere om milieuredenen de voorkeur aan digitale verspreiding van documenten. Indien u om een of andere reden echt niet in staat bent om de documenten te downloaden kunnen deze tegen betaling van € 150,00 worden opgestuurd. Als u dat wenst kunt u per e-mail een verzoek indienen bij teaminkoop@apeldoorn.nl. U dient rekening te houden met minimaal een week verzendtijd.