Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samen werken aan dekkend netwerk openbare AED's

Mijn Apeldoorn

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt ingezet om hulp te verlenen bij hartfalen. Gemeente Apeldoorn heeft relatief veel AED’s. Deze bevinden zich zowel in als buiten gebouwen. Het netwerk voor openbare AED’s is echter nog niet dekkend. De gemeente wil dit graag sámen met inwoners en organisaties realiseren door bestaande AED’s in buitenkasten te plaatsen.

Steeds meer organisaties en inwoners schaffen samen een AED aan

Steeds meer inwoners en organisaties nemen het initiatief om met elkaar een AED aan te schaffen (bijvoorbeeld via de Buurtactie AED van de Hartstichting). Een prachtige manier van burgerinitiatieven en samenwerking, waar de gemeente trots op is. Op dit moment zijn er nog 20 buitenkasten nodig om te voldoen aan de landelijke norm (1 AED per straal van 500 meter). De gemeente hoopt deze norm te behalen door de kosten voor het openbaar beschikbaar maken, in een zogenoemde “buitenkast”, van de AED’s op zich te nemen. 

Registreer uw AED bij www.hartslagnu.nl

Volgens de Hartstichting weet 34% van de Nederlanders niet waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Door de AED aan te melden bij www.hartslagnu.nl wordt dit duidelijker. Dit zorgt er ook voor dat de AED bij een reanimatie-oproep gebruikt kan worden door burgerhulpverleners.

Vijf Apeldoornse wijken kunnen meer openbare AED’s gebruiken

Aan de hand van registraties is te zien dat de spreiding van de AED’s binnen gemeente Apeldoorn goed is. We zien wel een aantal zogenoemde ‘witte vlekken’ (plekken met te weinig AED’s) in de volgende buurten:
- Rivierenkwartier
- Matenhoeve
- Zevenhuizen
- Welgelegen
- Sprengenbos
In overleg met de buurtraden en diverse (maatschappelijke) organisaties, geven we prioriteit aan het plaatsen van buitenkasten in deze wijken.

Wilt u uw AED openbaar beschikbaar stellen? Neem contact op met gemeente Apeldoorn

Heeft u of uw organisatie een AED aangeschaft en hangt deze binnen? Dan zorgt gemeente Apeldoorn graag voor een buitenkast, zodat de AED openbaar beschikbaar wordt voor alle burgerhulpverleners. U kunt dit kenbaar maken via telefoonnummer 14 055.
Na goedkeuring van de aanvraag, geeft de gemeente opdracht tot plaatsing van een buitenkast aan Hartslagnu. Zij regelen de plaatsing en het onderhoud. Het is noodzakelijk dat zich een stroompunt bevindt binnen vijf meter van de buitenkast. De stroomkosten van ongeveer €35,- per jaar zijn voor de pandeigenaar.

Gemeente Apeldoorn verstrekt geen subsidies voor de aanschaf van een AED

Gemeente Apeldoorn neemt enkel de kosten op zich voor het verplaatsen van een reeds bestaande AED naar de openbare ruimte en het aanschaffen van een bijbehorende buitenkast. Voor de aanschafkosten van een nieuwe AED, verstrekt de gemeente geen subsidies.

Opleidingskosten tot burgerhulpverlener declareren bij zorgverzekeraar

De burgerhulpverleners die worden opgeroepen bij een melding zijn gecertificeerd. De kosten voor de opleiding tot burgerhulpverlener worden niet vergoed door gemeente Apeldoorn. Wel hebben sommige zorgverzekeraars dit opgenomen in hun aanvullende pakket.

Crowdfunding via Voor Apeldoorn kan uitkomst bieden

De kosten van een AED liggen bij inwoners en organisaties die het initiatief nemen er eentje aan te schaffen. Het komt soms voor dat een wijk net niet voldoende geld ophaalt voor een AED. Gemeente Apeldoorn kan deze kosten helaas niet aanvullen. Mogelijk kan het wel uitkomst bieden om via www.voorapeldoorn.nl een crowdfunding te starten of via de actie ‘’BuurtAED” van de Hartstichting, zie www.buurtaed.nl