Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Automatische Externe Defibrillator (AED)

29-07-2020

Een AED wordt ingezet om hulp te verlenen bij hartfalen. AED’s bevinden zich of aan de binnenkant van een pand of aan de buitenkant van een pand in een zogenoemde buitenkast.

Mijn Apeldoorn

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Inzet van AED is een vorm van acute hulpverlening en behoort niet tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. De gemeente wil wél samen met burgers en (maatschappelijke) organisaties een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente realiseren door bestaande AED’s in buitenkasten te plaatsen. Uitgangspunt daarbij is de dekkingsnorm: binnen een straal van 500 meter tenminste een AED in een buitenkast aanwezig. De gemeente betaalt uitsluitend de plaatsing en installatie van een buitenkast.

Wij zien dat steeds meer inwoners en organisaties het initiatief nemen om met elkaar een AED aan te schaffen, zélf of via de actie BuurtAED van het Rode Kruis en Philips. Een prachtige manier van burgerinitiatief en samenwerken. De gemeente Apeldoorn stelt voor deze actie geen geld beschikbaar.

Waar?

De spreiding van AED over de gemeente Apeldoorn is over het algemeen goed te noemen. Toch constateren we aan aantal witte vlekken in de directe omgeving van:

  • Kruizemuntstraat
  • De Buitentuin
  • Roerdompweg
  • Lupineweg  
  • Ordenplein

In gezamenlijk overleg met bewoners, buurtraad en (maatschappelijke) organisaties wordt prioriteit gegeven aan het plaatsen van een buitenkast op bovengenoemde adressen.

De gemeente Apeldoorn geeft de opdracht tot plaatsing van een buitenkast aan Stan. Zij regelt de plaatsing en het onderhoud. Aandachtspunt is wel dat er een stroompunt binnen 5 meter is en de stroomkosten van ongeveer €35,- per jaar voor de pandeigenaar zijn.

Laat uw AED registeren

Inwoners en organisaties die een AED in het bezit hebben, kunnen deze aanmelden bij de website van Hartslag Nu. Wij roepen nadrukkelijk op om dit te doen. Zo zien wij waar de AED’s zich bevinden en kunnen de witte vlekken worden ingevuld.

Opleidingskosten tot burgerhulpverlener declareren bij zorgverzekeraar

De openbare AED’s mogen enkel gebruikt worden door burgerhulpverleners. De kosten voor de opleiding tot burgerhulpverlener worden niet vergoed door gemeente Apeldoorn. Wel hebben sommige zorgverzekeraars dit opgenomen in hun aanvullende pakket.

Crowdfunding via Voor Apeldoorn kan uitkomst bieden

De kosten van een AED liggen bij inwoners en organisaties die het initiatief nemen er eentje aan te schaffen. Het komt soms voor dat een wijk net niet voldoende geld ophaalt voor een AED. Gemeente Apeldoorn kan deze kosten helaas niet aanvullen. Mogelijk kan het wel uitkomst bieden om via het initiatievenplatform Voor Apeldoorn een crowdfunding te starten.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene loket van de gemeente, telefoonnummer 14055.