Wat zoekt u:

Buitenlijn

U werkt mee aan een schone en veilige woonomgeving door het ons te melden als wij iets moeten (laten) opruimen, schoonmaken of herstellen. U laat het ons weten via de Buitenlijn.

Online melden

 • Onderwerpen waarover u contact op kunt nemen met de Buitenlijn zijn onder meer:

  (blad-)afval, begraafplaatsen, dieren (uitlaatplaats, bijtincidenten, overlast), geluidsoverlast (ook van vliegverkeer), gevonden fietsen, gladheidbestrijding, groen of vijvers, nutsbedrijven, overtreding voorschriften, riolering, bodem-, grondwater- of luchtverontreiniging, sociale veiligheid, verkeer, wegen, stoeptegels, bruggen, tunnels of viaducten, verlichting, straatmeubilair of speelvoorzieningen en vernieling of vandalisme.

  De gemeente registreert alle meldingen en handelt deze verder af. Hierbij kunt u ook denken aan bijvoorbeeld bemiddeling tussen slachtoffers, eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. Ook kan de gemeente burgers verplichten tot het ondernemen van actie. En bepaalde meldingen, die directe aandacht vragen, spelen we indien nodig direct door naar de politie; dan zorgen zij voor de eerste zorg/hulpverlening.

 • Het indienen van een melding via de Buitenlijn kan op 2 manieren:

  1. via het online meldingsformulier
  2. telefonisch via telefoonnummer 14 055


  Binnen 5 werkdagen behandelt de gemeente uw melding. Is uw melding urgent, dan kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen.

  Straatmeubilair

  De gemeente is ook verantwoordelijk voor straatmeubilair (wegmeubilair) zoals verkeerszuilen, afvalbakken (op straat), banken, urinoirs, verlichting, parkeermeters, parkeerautomaten, bepaalde soorten groenvoorziening, portalen met wegaanduidingen en richtingaanwijzers, verkeersborden, praatpalen en wegmarkeringen. Dit zover dit binnen de kommen van de gemeente valt dan wel op die wegen is, die binnen onze verantwoordelijkheid vallen.

  De gemeente gaat terughoudend om met het plaatsen van palen, sluishekjes, verkeersspiegels, waarschuwingsborden en vele andere soorten straatmeubilair. Aan het uitvoeren van de genoemde maatregelen en dus het plaatsen van dit soort straatmeubilair kleven vaak nadelen voor andere weggebruikers of kan een situatie (juist) minder veilig zijn. Een verkeerskundige van de gemeente beoordeelt daarom altijd een verzoek en kijkt of het nemen van (kleine) maatregelen kan leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid.

  Een verzoek aan een verkeerskundige kunt u ook doen via het online meldingsformulier of door te bellen met een verkeerskundige via telefoonnummer 14 055.

 • Iedere tweede maandag van de maand kunt u met uw vragen over verkeer, parkeren, openbaar vervoer, etc. langskomen op het mobiliteitsspreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u uw vragen of opmerkingen op het gebied van verkeer en vervoer voorleggen aan verkeersmedewerkers van de gemeente. Zij proberen samen met u uw vragen helder te krijgen en te beantwoorden. Dat kan direct een oplossing opleveren, maar soms vergt het enig uitzoekwerk. Dan maken we een heldere  afspraak hoe en wanneer we hierop bij u terugkomen. Het spreekuur is niet bedoeld voor opmerkingen over lopende zaken of verkeersbesluiten, deze worden via de reguliere weg afgehandeld.

  U kunt zich iedere tweede maandag van de maand van 9.30 tot 12.00 melden bij de balie van het stadhuis. Omdat het een vrij inloopspreekuur is, kan het zijn dat u even moet wachten.