Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Burgemeester Ton Heerts

Burgemeester Ton Heerts is sinds 18 december 2019 burgemeester van Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn
 • A. J. M (Ton) Heerts  
 • Woont in Apeldoorn
 • Werkervaring:
  • Lid Tweede Kamer
  • Voorzitter FNV
  • Voorzitter MBO-raad
  • Werkzaam in verschillende functies bij de Koninklijke Marechaussee

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaresse, mevrouw M. van Iperen of secretaresse Mevrouw A. Moreno Castilla via het algemene telefoonnummer van de gemeente Apeldoorn 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid 
 • Internationaal beleid
 • Lobby 
 • Bestuurscoördinatie 
 • THOR/Handhaving 
 • Kabinetszaken 
 • Wettelijk deel burgerzaken 
 • Stadsdeel: Centrum

Contact

Neem contact op met burgemeester Ton Heerts.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de burgemeester zijn onbezoldigd.

 • Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid van de Commissie voor de Mensenrechten (Min BuZa)
 • Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Socires
 • Comité van Aanbeveling Stichting Inca Educa Apeldoorn
 • Voorzitter College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG
 • Lid van het bestuur van de VNG
 • Penningmeester Schuldenlab; een organisatie die zich inzet om Nederland schuldenvrij te maken
 • Comité van aanbeveling Stichting Present
 • Erelid Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
 • Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park Hoge Veluwe
 • Optreden als bestuurlijk verbinder t.b.v. het functioneren van de mobiliteitsteams in de 35 arbeidsmarktregio’s
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid

Burgemeester Ton Heerts schrijft regelmatig een column. Leest u mee?

Regelmatig houdt burgemeester Ton Heerts bij belangrijke bijeenkomsten een toespraak.
Een aantal daarvan leest u vanaf nu hier. • Burgemeester Ton Heerts