Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Evenementensubsidie

Apeldoorn heeft een compleet en breed programma met evenementen voor verschillende publieksgroepen. Het aantal evenementen zit rond de 550 per jaar! In het nieuw vastgestelde beleid voor evenementen zijn 4 typen evenementen onderscheiden: publieksevenementen, springplankevenementen, citymarketingevenementen en topsportevenementen. De gemeente Apeldoorn stelt hiervoor jaarlijks € 315.000 beschikbaar (zover opgenomen in de evenementenkalender).

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Aanvragen

Evenementensubsidie

Evenementensubsidie - springplank

Criteria

Vaststelling evenementensubsidie

Verdeling evenementensubsidie 2019

Meer informatie

Zie ook