Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Evenementensubsidie

Apeldoorn heeft een compleet en breed programma met evenementen voor verschillende publieksgroepen. Het aantal evenementen zit rond de 550 per jaar! In het nieuw vastgestelde beleid voor evenementen zijn 4 typen evenementen onderscheiden: publieksevenementen, springplankevenementen, citymarketingevenementen en topsportevenementen. De gemeente Apeldoorn stelt hiervoor jaarlijks een bedrag voor beschikbaar. Hoe hoog dat bedrag voor 2020 is, wordt binnenkort vastgesteld.

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Aanvragen

Evenementensubsidie

Evenementensubsidie - springplank

Criteria

Vaststelling evenementensubsidie

Verdeling evenementensubsidie 2019

Meer informatie

Zie ook