Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Evenementensubsidie

Apeldoorn heeft een compleet en breed programma met evenementen voor verschillende publieksgroepen. Het aantal evenementen zit rond de 450 per jaar!

Mijn Apeldoorn

In het nieuw vastgestelde beleid voor evenementen zijn 4 typen evenementen onderscheiden: publieksevenementen, springplankevenementen, citymarketingevenementen en topsportevenementen. De gemeente Apeldoorn stelt hiervoor jaarlijks een bedrag voor beschikbaar. Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2020, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling voor evenementen 2016, is voor publieksevenementen vast te stellen op € 250.000,- en voor springplankevenementen vast te stellen op €25.000,-.

Online aanvragen

Aanvragen

Evenementensubsidie

Evenementensubsidie - springplank

Criteria

Vaststelling evenementensubsidie

Verdeling evenementensubsidie 2020

Meer informatie

Zie ook