Ga naar de homepage

Gemeenteraad

Zomerreces gemeenteraad

De gemeenteraad is tot 13 september met zomerreces. Een mooie zomer toegewenst en graag tot 13 september!

Nieuws

Op zaterdag 22 september organiseert de gemeente Apeldoorn samen met gemeenteraadsleden een grote zwerfafval-opruimactie. Raadsleden, wethouders, bewoners, verenigingen en dorps –en wijkraden slaan de handen ineen voor een schoon Apeldoorn.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.