Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Gemeenteraad

Gemeenteraad 23 mei

Op 23 mei vergadert de raad over over onder andere deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen . U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1.

Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft op dinsdag 7 mei jl. de ontwerp-Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2019 is gepubliceerd en aangeboden aan de raad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.