Gezonde school
Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter. Vindt uw school gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School.

Werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze voor het basis-, voortgezet- en middelbaar (beroeps) onderwijs om te werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten. Een school die structureel aan één of meerdere thema’s van gezondheid werkt en voldoet aan de wettelijke eisen kan een themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen.

 

De aanvraag van een themacertificaat wordt beoordeeld door een extern deskundige. Na het behalen van minimaal één themacertificaat, mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Uw Reactie
Uw Reactie