Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huishoudelijk afval

Afvalbeheerder Circulus-Berkel verwerkt (grof) huishoudelijk afval in de gemeente Apeldoorn. De meeste soorten afval worden aan huis opgehaald, restafval kunt u zelf wegbrengen. Zo houden we waardevolle grondstoffen zoals PMD, GFT, papier, textiel en glas uit het restafval. Dit systeem geldt nu voor Osseveld-Woudhuis en Apeldoorn Zuid. Het noordelijk deel van Apeldoorn volgt na de zomer.

Mijn Apeldoorn

Afvalinzameling in Apeldoorn

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Wat moet ik doen als ik mijn afval niet zelf kan wegbrengen?

Wat is het doel van omgekeerd inzamelen?

Veelgestelde vragen over afval