Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u in Apeldoorn trouwen of een geregistreerd partnerschap (gp) aangaan? Dan dient u minimaal 14 dagen voor uw huwelijk of gp hiervan melding te maken (ondertrouw) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wij adviseren u echter om uw melding minimaal 6 weken voor de gewenste trouw- of gp-datum te doen. De melding is 1 jaar geldig.

Mijn Apeldoorn

Afspraak maken

Aanvragen

Kosten

Voorwaarden

Aanvullende informatie

Trouwlocaties

Zie ook