Wat zoekt u:

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u in Apeldoorn trouwen of een geregistreerd partnerschap (gp) aangaan? Dan kunt u hiervoor telefonisch een datum reserveren via 14055. Daarnaast dient u minimaal 14 dagen voor uw huwelijk of gp hiervan melding te maken (ondertrouw) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wij adviseren u echter om uw melding minimaal 6 weken voor de gewenste trouw- of gp-datum te doen. De melding is 1 jaar geldig.

Afspraak maken

 • Huwelijks- of geregistreerd partnerschapsdatum reserveren

  Het reserveren van een datum en locatie voor het voltrekken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kan niet online. U kunt hiervoor telefonisch contact met de burgerlijke stand opnemen via telefoonnummer 14 055. Als u liever aan de balie komt om deze datum te reserveren of met andere vragen met betrekking tot uw huwelijk/partnerschapsregistratie dan kunt u hiervoor online een afspraak maken.

  Melding van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

  Voordat u in het huwelijk kunt treden of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan dient u hiervan melding te maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (voorheen noemden we dit de ondertrouw). Deze melding maakt u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. De gemeente controleert vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden om te trouwen of het partnerschap te registreren.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval 1 van u Nederlander, dan maakt u de melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Den Haag. Zij sturen uw melding dan door naar de gemeente Apeldoorn. Zodra wij deze meldingsformulieren hebben ontvangen en alle documenten akkoord zijn, kunt u bij de gemeente Apeldoorn een datum reserveren voor de voltrekking van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap via telefoonnummer 14 055.

  Er zijn twee mogelijkheden om de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap (ondertrouw) aan ons kenbaar te maken:

  1. U kunt schriftelijk een melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap:
  2. U kunt online een afspraak maken om de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap aan het loket van het Stadhuis te doen. 

  Documenten die u nodig hebt bij een persoonlijke of schriftelijke melding zijn:

  • Kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart van u beiden
  • Kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart/rijbewijs van de getuigen. Bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Het aantal getuigen geldt voor u beiden en niet voor de partners afzonderlijk. Als u geen eigen getuigen wilt meenemen, kan de gemeente getuigen beschikbaar stellen. Aan deze gemeentegetuigen zijn wel kosten verbonden 
  • Komt u persoonlijk in het Stadhuis uw melding doen? Neemt u dan een ingevuld getuigenformulier (pdf, 44 kB) mee.
  • Eventueel het formulier akkoordverklaring trouwen op locatie (pdf, 18,1 kB) als u op een eigen gekozen locatie trouwt
  • Komt u bij ons langs voor de melding, dan heeft het de voorkeur dat u gelijk aan het loket de huwelijksleges betaalt. U heeft hier dan geen omkijken meer naar.

  Het is niet mogelijk om de melding van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap schriftelijk op te sturen als:

  • U in het buitenland bent geboren
  • U eerder in het buitenland gehuwd of gescheiden bent
  • U eerder in het buitenland een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of deze is ontbonden
  • U niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

  De gemeente heeft dan misschien meer gegevens van u nodig. Het is verstandig om tijdig te informeren of er aanvullende documenten nodig zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen. Houd er rekening mee dat het soms lang duurt voordat u deze documenten in uw bezit hebt. Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 055.

  U mag zelf een voorkeur uitspreken over welke trouwambtenaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt. Wij kunnen niet altijd garanderen dat wij aan uw voorkeur kunnen voldoen. Daarom adviseren wij u om meerdere voorkeuren op te geven. De trouwambtenaar neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek (dit geldt niet voor kosteloze huwelijken). Zo krijgt de huwelijksvoltrekking een zo persoonlijk mogelijk karakter.

 • Aan de melding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (ondertrouw) zijn geen kosten verbonden.

  De kosten van het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn afhankelijk van de dag, het tijdstip en de locatie. Zie onderstaande tabel.

  Moment Kosten
  Dinsdag om 08.30 uur en om 09.00 uur* Geen
  Maandag t/m donderdag 9.00 t/m 11.00 uur € 214,80
  Maandag t/m donderdag 12.00 t/m 16.00 uur en
  vrijdag 9.00 t/m 11.00 uur
  € 308,95
  Vrijdag 12.15 t/m 16.00 uur € 464,75
  Zaterdag € 682,10

  *Kosteloos trouwen

  Aan het trouwen of het sluiten van een geregistreerd partnerschap op dinsdagmorgen om 8.30 en 9.00 uur in het Stadhuis zijn geen kosten verbonden. De (huwelijks)voltrekking is sober en vindt plaats in een spreekkamer. De ceremonie is beperkt tot de formele (huwelijks)voltrekking, er wordt geen toespraak gehouden. Het duurt ongeveer 10 minuten.
  De spreekkamer is klein en biedt uitsluitend ruimte aan het bruidspaar en de getuigen. Wilt u toch meer gasten meenemen, dan kunt u reserveren in het Raadhuis.(dit is niet kosteloos)

  Voor een locatie buiten het Raadhuis (zie ook de Aanvullende informatie) betaalt u de kosten zoals hierboven vermeld. Daarnaast betaalt u de kosten die u hebt afgesproken met de door u gekozen trouwlocatie.

  De kosten voor een trouwboekje (optioneel) in een crèmewitte kunstleren omslag bedragen € 16,05 en voor een trouwboekje in een bordeaux-bruine leren omslag € 32,15.

  Als de gemeente uw getuigen regelt betaalt u hiervoor een bijdrage van € 12,90  per gemeentegetuige.

 • Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te kunnen sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. U en uw partner mogen niet al met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben (zie Aanvullende informatie)
  2. Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter
  3. Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie (website Justis).

  De gemeente biedt het stadhuis en Raadhuis (* Let op) aan als locaties. U kunt ook kiezen voor een 'eigen locatie'. De voltrekking en de locatie moeten aan deze voorwaarden voldoen:

  1. De huwelijksvoltrekking is openbaar
  2. De locatie voldoet aan de veiligheidseisen
  3. De locatie draagt de goedkeuring van de gemeente.

  Bij de aanvullende informatie vindt u een overzicht van al goedgekeurde locaties.

  (* Let op) Het raadhuis wordt in de maanden november en december 2016 geschilderd. Dit betekent dat er dan rond het raadhuis steigers zullen staan.

 • Verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Een geregistreerd partnerschap is juridisch vergelijkbaar met een huwelijk

  • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het beide eens zijn en dat er geen minderjarige kinderen zijn. Voor ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel
  • Als u trouwt, geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

  Omzetten geregistreerd partnerschap

  Wij kunnen een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Wij maken hiervoor een akte van omzetting. U hoeft niet opnieuw in ondertrouw te gaan en u hebt ook geen getuigen meer nodig. De omzetting kan in alle Nederlandse gemeenten plaatsvinden. In het buitenland kan de erkenning van een omzetting op problemen stuiten. Het is raadzaam om daarover deskundig juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een advocaat.

  Gelijk geslacht

  Gehuwde paren en geregistreerde partners van gelijk geslacht moeten er rekening mee houden dat buitenlandse instanties hun huwelijk/partnerschap niet altijd accepteren. Bij een langer verblijf of emigratie is het dan ook belangrijk hierover tijdig een deskundig juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een advocaat.

  Getuige wijzigen

  Wanneer u al melding heeft gemaakt van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap, kunt u aan de balie in het stadhuis desgewenst uw getuige(n) wijzigen. Maak hiervoor online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs van uzelf én van de nieuwe getuige(n) mee.

  Ondertrouw afzeggen of datum verzetten

  Het afzeggen of verzetten van de ondertrouwdatum kan:

  • persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor online een afspraak. Neem hierbij uw legitimatie mee. U mag dit alleen doen; uw toekomstige of ex-partner hoeft niet mee
  • schriftelijk door in een brief de datum en indien van toepassing, de nieuwe datum te vermelden. Voeg een kopie van uw legitimatie toe.
  • via een e-mail. Vermeld hierin de datum en indien van toepassing, de nieuwe datum. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe.

  Een datum voor ondertrouw kunt u niet telefonisch afzeggen of verzetten. Voor het afzeggen of verzetten van de datum brengen wij u geen kosten in rekening.

 • Al goedgekeurde locaties binnen de gemeente

  Naast het stadhuis en het Raadhuis (* Let op) gaat de gemeente reeds akkoord met onderstaande locaties voor uw plechtigheid.

  N.B. Ook wanneer u kiest voor één van onderstaande locaties, heeft de gemeente eerst een akkoordverklaring trouwen op locatie (pdf, 18,1 kB), nodig voordat wij uw huwelijksdatum kunnen vastleggen.

  Artcafé SamSam 't Koetshuis
  Apenheul  De Koningshof
  De Boerderij Beekbergen Lasersensation
  Het Blanke Schot (Uddel) Het Leesten (kiosk de Ugchelse Berg)
  Boslust Lokaliteit Broodhuis (Hoenderloo)
  De Bosrand Marialust
  De Boschvijver Gasterij De Marshoeve
  De Brugwachter Miggelenberg (Landal)
  Bronkerk De Nieuwe Zweep
  Caesarea Ons Huus Dorpshuis
  Café Confetti / Om de hoek Oranjeoord
  Café de Paris Het Oude Kantongerecht
  City Lounge Apeldoorn Paleis het Loo
  De Cantharel PKN Beekbergen
  Het Dorpshuis Hoenderloo Princess Hotel Victoria
  De Echoput Het Raadhuis (* Let op)
  Het Ei van Columbus Voormalig zendstation Radio Kootwijk
  Finnegan's Irish Pub Randerode
  De Garage De Ruggestee
  De Grote Kerk De Scherpenbergh
  De Hamermolen De Smittenberg
  Eigen Spelderholt
  Heerlijckheyt het Loo Het Stadscafé
  De Heilige Geest Kapel Assel Stayokay Apeldoorn
  Dimi's Café De Theaterloods (Radio Kootwijk)
  Diyar, restaurant Tulip Inn, De Veluwe
  Heldringkerk Villa Bailar
  Hervormde Kerk Beekbergen De Vinkenkamp Lieren
  Restaurant/hotel Hoog Soeren Herberg 't Vossegat
  Het Jachthuis Wenumse Watermolen
  Huisje James De Wilde Pieters
  Kapel Hoog Soeren Wilhelminakerk
  Kasteel Ter Horst De Wipselberg
  De Keizerskroon De Woeste Hoeve
  Klein Berlijn Het Woldhuis


  (* Let op) Het raadhuis wordt in de maanden november en december 2016 geschilderd. Dit betekent dat er dan rond het raadhuis steigers zullen staan.

  Staat de door u gewenste locatie niet in dit overzicht, dan kunt u een schriftelijk voorstel indienen bij de gemeente via e-mail of per brief ter attentie van de afdeling Persoonsinformatiebeheer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

  Beschikt uw trouwlocatie over de gelegenheid om ook buiten (in de open lucht) uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken en wilt u hier gebruik van maken, vraag dan de voorwaarden hiervoor op bij de burgerlijke stand via telefoonnummer 14 055.

  Het strooien van bijvoorbeeld confetti of rijst is bij het Stadhuis en het Raadhuis niet toegestaan! Eventuele kosten voor het schoonmaken hiervan worden in rekening gebracht bij het bruidspaar. Ook is het niet toegestaan om dieren (zoals bv. tropische vlinders) vrij te laten.

  Het raadhuis als locatie

  De ligging van het Raadhuis, tussen het Marktplein en het Raadhuisplein (midden in de stad), leidt tot een aantal beperkingen waarop wij u hierbij attent maken.

  • Er is alleen plaats voor de trouwauto op het Raadhuisplein (niet op zaterdag)
  • Meestal is er voor de volgauto's ruimte op het Marktplein; een ontheffing voor parkeren is door middel van parkeerkaarten verkrijgbaar
  • Vanwege de zaterdagmarkt, is er die dag nooit ruimte voor het parkeren van volgauto’s op het Marktplein. Ook is het in verband met de veiligheid niet meer mogelijk om op zaterdag uw trouwauto voor het Raadhuis te parkeren. Op zaterdag dient u zelf parkeergelegenheid voor uw trouwauto en uw gasten te verzorgen.
  • Verder zijn er regelmatig activiteiten op het Markt- en Raadhuisplein zoals een kermis, antiekmarkt of braderie.
   Informeer naar de activiteitenplanning en mogelijkheden als u uw huwelijksdatum boekt bij de gemeente Apeldoorn!

  Aan de zijde van het Raadhuisplein bevindt zich de ingang van de trouwzaal. Deze zaal is alleen bij trouwerijen geopend. Aan de zijde van het Marktplein kunnen mensen die minder goed ter been zijn met de lift naar de trouwzaal toe. Raadpleeg hiervoor de bode die bij de plechtigheid aanwezig is.