Wat zoekt u:

Identiteitskaart

De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen.

Online vermissing melden Afspraak maken

 • U kunt een identiteitskaart als reisdocument gebruiken voor de meeste Europese landen. Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen identiteitskaart. Sommige landen stellen aanvullende eisen aan de geldigheidsduur op het moment dat u het land binnenkomt of verlaat; de identiteitskaart moet bijvoorbeeld nog een aantal maanden geldig zijn.

  Iedereen in Nederland vanaf 14 jaar, is verplicht zich te kunnen identificeren. Als de politie of een andere gezagsdrager er om vraagt, dient u een identiteitsbewijs te laten zien.

 • U kunt uw identiteitskaart persoonlijk aan de balie van het stadhuis aanvragen en ophalen, zie ook de voorwaarden. Maak hiervoor online een afspraak of bel met 14 055 voor een afspraak.

  Neem bij het doen van uw aanvraag het volgende mee:

  • Een pasfoto (bekijk de eisen voor een pasfoto op de website van de Rijksoverheid)
  • Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of deze nog geldig zijn. Hebt u bijvoorbeeld een paspoort en vraagt u ook een identiteitskaart aan, neem dan uw paspoort mee. Hebt u geen 'oud' reisdocument, neem dan een ander geldig identiteitsbewijs zoals een rijbewijs mee
  • In geval van diefstal of beroving, een proces-verbaal van de Nederlandse politie
  • Als u voor uw kind een identiteitskaart aanvraagt moet uw kind zowel bij het aanvragen als ophalen aanwezig zijn. Uitgezonderd zijn kinderen die de aanvraag niet zelf ondertekenen; zij zijn wel bij de aanvraag aanwezig maar niet verplicht aanwezig bij het ophalen.

  U kunt uw identiteitskaart na 5 werkdagen afhalen. Maak hiervoor online een afspraak of bel voor een afspraak naar telefoonnummer 14 055.

  Herinneringsbrief (digitaal)

  6 Weken voordat uw paspoort verloopt, krijgt u per post een herinneringsbrief. Wilt u die brief liever digitaal en maakt u nog geen gebruik van MijnOverheid? Kijk dan op MijnOverheid om te lezen over het gemak van MijnOverheid en hoe u uw account met uw DigiD kunt activeren. Na inloggen kunt u op de website van MijnOverheid aangeven, dat u digitale berichten van de gemeente Apeldoorn wilt ontvangen.

  Spoedprocedure

  Het is mogelijk een identiteitskaart met spoed aan te vragen. Een spoedaanvraag dient u voor 15.00 uur op het stadhuis in. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via nummer 14 055. De volgende werkdag kunt u uw reisdocument ophalen op het stadhuis. U betaalt extra kosten voor een spoedaanvraag.

  Kinderen vanaf 12 jaar

  Kinderen vanaf 12 jaar kunnen, als zij de Nederlandse nationaliteit hebben, zelf hun identiteitskaart aanvragen aan de balie (maak online een afspraak).

  Jonger dan 12 jaar

  Indien uw kind jonger dan 12 jaar is, moet u aantonen dat degene(n) die het gezag over het kind heeft/hebben daar toestemming voor geeft of geven. Degene met het gezag kan de toestemming aantonen door het formulier toestemming minderjarigen eigen reisdocument (pdf; 618 kB) te printen en in te vullen. U neemt het ingevulde formulier samen met een geldig identiteitsbewijs van degene met het gezag mee naar uw afspraak.

  Beperking

  Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Een gemeenteambtenaar beoordeelt uw mogelijkheden in dezen en kan om een medische verklaring vragen. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 14 055.

 • Identiteitskaart Kosten
  Identiteitskaart 5 jaar geldig (tot 18 jaar)                              € 28,63
  Identiteitskaart 10 jaar geldig (vanaf 18 jaar) € 50,66
  Extra kosten spoedaanvraag nieuwe identiteitskaart € 47,55

   

  De kosten voldoet u bij de aanvraag.

 • Vaders of moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, ervaren soms problemen bij de persoonscontrole (op een luchthaven) als zij alleen met hun kind reizen. Om problemen te voorkomen kunt u op de site van Ministerie van Defensie een formulier downloaden, invullen en meegeven aan degene die met de minderjarige(n) reist. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

 • U kunt de vermissing van uw Identiteitsbewijs eenvoudig online melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Na deze melding kunt u direct online een afspraak maken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

  Hebt u nog geen DigiD, doe dan in het stadhuis melding van vermissing. Maak hiervoor online een afspraak en vraag direct een nieuwe aan. Wij verwerken uw melding direct. DigiD aanvragen? Kijk op www.digid.nl.

  Tot 5 november 2016 was het toegestaan een gevonden document retour te geven aan de houder als deze in de basisregistratie personen (BRP) van de eigen gemeente ingeschreven stond. Aan deze situatie komt een eind: Elk gevonden reisdocument wordt definitief aan het verkeer onttrokken door het te vernietigen op de voorgeschreven wijze.

  Diefstal of beroving

  Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit
  • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Apeldoorn
  • De identiteitskaart blijft eigendom van de staat en u moet deze bij een nieuwe aanvraag inleveren. U mag deze niet weggooien of vernietigen als het verlopen is.
 • Als u een auto huurt, een hotelkamer boekt of een telefoonabonnement afsluit vraagt men vaak om een kopie van uw rijbewijs of paspoort. Daarmee plegen criminelen gemakkelijk fraude. Maak de kopie minder bruikbaar door erop te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie deze bedoeld is
  • wat de datum is waarop u de kopie afgeeft.

  Streep op de kopie uw burgerservicenummer (BSN) door, in de strook onderaan uw paspoort (op een oud paspoort ook rechts van het midden). Op uw rijbewijs staat het BSN op de achterkant (op een oud rijbewijs binnenin, eerste pagina).

  Door gebruik van de KopieID app kunt u ook documenten veilig verzenden. Download deze desgewenst in de App Store, Google Play Store of Windows Phone Store.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid over identiteitsfraude.

  Meer informatie algemeen

  U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen reist.