Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar De binnenstad

Het Stadspark van Apeldoorn: het ontwikkelperspectief voor de binnenstad

Apeldoorn. Onze prettige, groene gezinsstad, gelegen op de overgang van de Veluwe naar de IJsselvallei. Een stad met een groot aanbod aan bovenregionale voorzieningen, grote werkgevers en een koninklijk randje. De Apeldoornse binnenstad is het fysieke hart van onze stad. Iedereen die in Apeldoorn woont, werkt of bezoekt, komt ook in de binnenstad. De binnenstad willen we nog aantrekkelijker maken, waarin onze groene (Veluwe) identiteit nog zichtbaarder wordt. Dit doen we door de stad te vergroenen tot stadspark. In het ontwikkelperspectief 'Het Stadspark van Apeldoorn' staat beschreven hoe we de binnenstad gaan transformeren tot het Stadspark van Apeldoorn.

Het bloemenperkje in de Markthof

Uitdagingen van de komende jaren

Apeldoorn staat net als veel andere steden voor een aantal grote opgaven. Zo verandert de manier waarop we winkelen, groeit de behoefte aan woningen in de binnenstad en kampen we met effecten van de klimaatverandering.

Het Stadspark van Apeldoorn

Hoe zou jij het vinden om in de groenste binnenstad van Nederland te winkelen, wonen, werken en recreëren? In het ontwikkelperspectief van de binnenstad ‘het Stadspark van Apeldoorn’ staat dit centraal.

 • Een transformatie van de binnenstad naar een aantrekkelijk verblijfsplek met het karakter van een stadspark (groener, meer biodiversiteit, aantrekkelijker, aandacht voor ontmoeting en verblijf)
 • Een functionele doorontwikkeling van focus op winkelen naar nieuwe programmering van de binnenstad (combinatie van wonen, werken, winkelen en recreëren).
 • Eén identiteit en gezicht van de binnenstad van Apeldoorn als onderscheidend merk naar buiten.

Het Stadspark van Apeldoorn raakt aan andere aspecten

Het ontwikkelperspectief gaat verder dan alleen meer groen in de binnenstad aanbrengen. Er speelt natuurlijk veel meer in een hart van de stad. Het ontwikkelperspectief gaat ook over schone mobiliteit, het creëren van nieuwe plekken voor werk en onderwijs, ruimtelijke kwaliteit en een gezondere leefomgeving.

De toekomst van Apeldoorn maken we samen

Het Stadspark van Apeldoorn maken we samen. We vragen partners als woningbouwcorporaties, investeerders, bedrijven, organisaties en natuurlijk inwoners mee te werken in de realisatie van dit ‘plan’. En daarmee gaan we door op de weg die zijn ingeslagen. Want ook het ontwikkelperspectief hebben we met inzet en denkkracht van veel partners gemaakt.


Het Stadspark van Apeldoorn geeft richting en inspiratie voor bewoners, bezoekers, toeristen, winkeliers, ondernemers, beleggers en investeerders. Geen vastomlijnd plan. Juist met alle partners in de stad komen we tot de invulling en uitwerking van Het Stadspark van Apeldoorn. Heel bewust willen we met ontwikkelperspectief richting geven. En vooral samen tot een invulling van het Stadspark komen.

Binnenstad Apeldoorn vergroend
Het Stadspark van Apeldoorn in de Omgevingsvisie

Het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ wordt integraal onderdeel van de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft voor de hele gemeente hoe Apeldoorn zich richting 2040 gaat ontwikkelen. De Apeldoornse binnenstad maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Daarom is separaat voor dit gebied een eigen ontwikkelperspectief uitgewerkt. De Omgevingsvisie is rond de zomer van 2021 ter inzage gelegd.

Planning

 • 7 januari 2021
  Het Stadspark van Apeldoorn in Politieke Markt (PMA)
 • 21 januari 2021
  Vaststelling beslisdocument van het ontwikkelperspectief Het Stadspark van Apeldoorn in gemeenteraad
 • Voorjaar 2021
  Uitwerking plannen van aanpak nieuwe vergroeningsprojecten in de binnenstad
 • Zomer 2021
  De Omgevingsvisie wordt ter inzage gelegd.
 • Voorjaar 2022
  Vaststelling van de Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Wil je meer weten of (beter nog) meedoen aan de ontwikkeling van het Stadspark van Apeldoorn?
Mail je vragen of ideeën naar binnenstad@apeldoorn.nl.

Downloads

Inschrijven nieuwsbrief