Wat zoekt u:

Apeldoorn werkt aan de weg

Een overzicht van alle projecten in en rond Apeldoorn.

 • Op de kaart ziet u waar wegwerkzaamheden zijn en waar binnen nu en vier weken wegwerkzaamheden starten.

 • Het spoor tussen Apeldoorn en Stroe is toe aan vervanging. Daarom voert ProRail tussen 27 april en 7 mei werkzaamheden uit om het spoor gedeeltelijk te vernieuwen. Dit betekent dat er een aantal spoorwegovergangen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de treinen veilig en betrouwbaar kunnen blijven rijden.

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden zijn enkele overgangen afgesloten. De omleidingsroute wordt aangegeven door middel van gele borden. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de geplande werkzaamheden aan de spoorwegovergangen.

  Overweg Wanneer?
  Jachtlaan

  Dagelijks afgesloten van 05.00 uur tot 16.00 uur op

  • Maandag 30 april, dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei

  en      

  • Donderdag 3 mei van 05.00 uur tot 23.00 uur
  Laan van Spitsbergen

  Afgesloten in de nachten van 23.00 uur tot 05.00 uur op

  • Zaterdag 28 april op zondag 29 april
  • Zondag 29 april op maandag 30 april
  • Maandag 30 april op dinsdag 1 mei
  • Dinsdag 1 mei op woensdag 2 mei
  • Woensdag 2 mei op donderdag 3 mei

  Ordermolenweg
  (fietsovergang)

  • Donderdag 3 mei 05.00 tot 23.00 uur
  • Vrijdag 4 mei van 07.00 uur tot 23.00 uur
  Willemsbos
  • Maandag 30 april 16.00 uur tot en met dinsdag 1 mei 5.00 uur
  • Dinsdag 1 mei 16.00 uur tot en met donderdag 3 mei 12.00 uur
  • Donderdag 3 mei 23.00 uur tot en met maandag 7 mei 07.00 uur
  Hessenweg Vrijdag 27 april 23.00 uur tot en met maandag 7 mei 07.00 uur
  Kruiselseweg Vrijdag 27 april 23.00 uur tot en met maandag 7 mei 07.00 uur
 • De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

  Laatste nieuws

  Voortgang Generaal van Heutszlaan

  Na een korte periode zonder werkzaamheden, zijn de werkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan inmiddels in volle gang. Eind april is er in het Verzetsstrijderspark een aansluiting op de vijver gemaakt voor de afwatering van het regenwaterriool. Daarna zijn de wegwerkzaamheden gestart op twee afzonderlijke trajecten. Op de kaart zijn deze werkzaamheden te zien.

  De volgende werkzaamheden worden er aan de Generaal van Heutszlaan uitgevoerd:
  1. het verwijderen van de bestaande verhardingen in de Generaal van Heutszlaan en aansluitende wegen;
  2. het aanbrengen van een nieuw regenwaterriool;
  3. het aanbrengen van de nieuwe verhardingen in de Generaal van Heutszlaan en aansluitende wegen.

  De werkzaamheden aan traject A verlopen volgens planning. De nieuwe verharding tussen de Laan van Kerschoten en de Frisolaan is deels zichtbaar. De weg is weer opengesteld voor direct aanwonenden. De werkzaamheden aan traject B hebben enige vertraging opgelopen. Bestaande kabels en leidingen kruisden hier met het nieuwe regenwaterriool. Door het verleggen van de kabels en leidingen is het probleem nu verholpen. Op de overzichtskaart hierboven vindt u de aangepaste planning. Alle werkzaamheden worden overdag, tijdens reguliere werkdagen uitgevoerd. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren worden diverse afzettingen en omleidingsroutes geplaatst.

  Planning en ontwerp Emmaplein en omgeving

  Nadat de wegwerkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan zijn afgerond gaat Roelofs verder met het Emmaplein en omgeving. Hieronder vallen de volgende straten: Emmalaan, Prins Mauritslaan, Mr. van Hasseltaan (vanaf de Frisolaan tot aan het Emmaplein), Prinsenlaan en Anna Paulownalaan. Er wordt gestart in de Prinsenlaan. Hier wordt een aansluiting op de vijver in het Prinsenpark gemaakt voor de afwatering van het riool.

  Woensdag 25 april is tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp van het Emmaplein, de Emmalaan en de Prinsenlaan aan de bewoners gepresenteerd. De meeste mensen waren tevreden over het ontwerp en de aanpak. De kritische opmerkingen worden bekeken en waar mogelijk verwerkt.

  Dinsdag 22 mei is het ontwerp van de Anna Paulownalaan, Prins Mauritslaan en Mr. Van Hasseltlaan aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werden veel vragen gesteld over de planning en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Ook de snelheid op de Mr. Van Hasseltlaan is besproken.

  Wat gaan we doen?

  Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

  Geluid

  Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30 km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Niet iedereen houdt zich aan de 30km/uur. Er zijn dan ook in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Per straat zal er gekeken worden of de aanwezige snelheidsremmers voldoen om de snelheid en het gebruik van de weg als sluiproute binnen de perken te houden. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid. Ook hebben we bij de inkoop van de klinker het geluidsaspect mee laten wegen. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

  Fasering

  In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. De reden daarvoor bevindt zich onder de grond, in het rioleringsstelsel. Op de faseringskaart (pdf, 2MB) kunt u de volgorde bekijken.

  Ontwerp

  Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u mee in een film over de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

  Groen en bomen

  Bomen en groen zijn beeldbepalend in De Parken. Specialist Ernst Jan Mulderij vertelt in een video over het belang van bomen in uw wijk.

  Informatieavonden

  Bewoners en bedrijven worden uitgenodigd voor speciale informatieavonden. De meest recente vond plaats op 5 september. Er staat op dit moment geen informatieavond gepland.

  Meer informatie

  Er is een vraag en antwoord overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de Parken. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Richard Buma is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14055 (geen netnummer ervoor draaien).

  Het laatste nieuws

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de werkzaamheden in De Parken, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrieven te bekijken, kunt u terecht in het overzicht nieuwsbrieven.

  We doen het anders

  Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan “alleen nieuwe wegen aanleggen”. De gemeente Apeldoorn werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. Aan de basis ligt het gedachtegoed van een circulaire economie. Dit vraagt voor iedereen om een fundamentele omslag in denken en doen! Samen maken we keuzes voor een duurzame toekomst in De Parken. Want het gaat NU Over Morgen!

  Achtergrondinformatie De Parken

  De wijk staat beschreven in het ‘Apeldoorns kookboek’ (pdf, 3MB), een inspirerend boek vol met handvaten waarmee inwoners, gemeente en andere betrokkenen aan de slag kunnen bij activiteiten die de omgeving veranderen, van het bouwen van een huis of bedrijfspand tot de inrichting van wegen, erven en het landschap. Uiteraard wordt dit boek ook gebruikt bij dit project.


   

 • Wat gaan we doen?

  Het asfalt in Berg & Bos is toe aan vervanging. We gaan een nieuwe laag asfalt aanbrengen, waardoor de weg er weer netjes bij ligt. De wijk wordt een 30 km/u zone. Daarom brengen we tijdens het werk ook plateaus en zogenaamde poortconstructies aan om de 30 km/u zone te markeren.

  Planning

  Dit najaar wordt gestart met de lanen aan de zuidzijde van de wijk (tussen rotonde AGOVV en Ribeslaan). Dat noemen wij fase 2017. In de jaren 2018 t/m 2020 worden vervolgens de wegen in het overige deel van de wijk – die het hardst toe zijn aan onderhoud – aangepakt.

  De 30 km/u zone

  We gaan bij alle wegen die aansluiten op de Jachtlaan, Amersfoortseweg en de J.C. Wilslaan zogenaamde poortconstructies maken. Dit is een herkenbaar punt met verhoging, borden en markering waardoor duidelijk is dat de 30 km/u zone wordt ingereden of verlaten. Verder worden er op belangrijke punten in de wijk plateaus gemaakt. Om de wijk aan te wijzen als 30 km/u zone, gaan we in 2017 alle poortconstructies maken.

  Het laatste nieuws

  Wij houden de wijkbewoners en overige belanghebbenden met een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de wegwerkzaamheden. Meldt u zich hiervoor aan voor deze nieuwsbrief via aanmelden nieuwsbrief. Om de nieuwsbrieven te bekijken, kunt u terecht in het overzicht nieuwsbrieven.

  Documenten

 • In mei en december 2014 waren er in Apeldoorn twee gecombineerde water- en gasstoringen waarbij honderden mensen in de wijk Zevenhuizen dagen lang zonder gas kwamen te zitten. De storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding.

  Gemeente, Vitens en Liander vinden het risico op herhaling onacceptabel. Vitens en Liander vervangen daarom met name in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid delen van de water- en gasleiding. De werkzaamheden duren tot en met mei 2018.

  Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op de website van Onderhoud in Apeldoorn.

 • Wegwerkzaamheden