Wat zoekt u:

Apeldoorn werkt aan de weg

Actuele wegwerkzaamheden

 • Op 5 november starten kortdurende werkzaamheden op de kruising Kayersdijk – Saba. Drie dagen lang wordt het verkeer omgeleid.

  Wat gaat er gebeuren?

  ProRail (beheerder van de spoorwegen in Nederland) gaat de spoorwegovergang op de kruising Saba – Kayersdijk vervangen. Naast het vervangen van de spoorwegovergang voor fietsers en auto’s, wordt een deel asfalt vervangen. Ook is ProRail aan het werk op het stuk spoor tussen de overgang bij Saba en de A1.

  Wanneer zijn de werkzaamheden?

  De werkzaamheden worden uitgevoerd van zaterdag 5 november 07.00 uur t/m maandag 7 november 23.00 uur.

  Omleiding ter plaatse

  De verbinding Saba – Kayersdijk is tijdens het werk voor al het verkeer gesloten, dus ook voor fietsers. Autoverkeer voor bedrijventerrein Kayersmolen Zuid wordt omgeleid via de Lange Amerikaweg. Fietsers kunnen via de Zwaansprengweg rijden.

  Vragen of opmerkingen?

  Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met prorail via www.prorail.nl/contact.

 • Schagen Infra werkt vanaf 17 oktober tot en met 1 november 2016 aan de Bouwmeesterhoeve, tussen de Goudsmidshoeve en de Gildenlaan. De huidige asfaltlaag wordt verwijderd, waarna er een nieuwe laag aangebracht wordt. Ook voert Schagen Infra straatwerkzaamheden uit.

  Tijdens de asfaltwerkzaamheden wordt de Bouwmeestershoeve tijdelijk afgesloten. Dit is op:

  • donderdag 27 oktober tussen 6.30 en 16.00 uur
  • vrijdag 28 oktober tussen 6.30 uur en 18.00 uur

  De hulpdiensten en bussen kunnen altijd passeren.

 • Het college van Burgemeester en Wethouders zoekt, samen met betrokkenen, al langere tijd naar een structurele oplossing voor de overlast. Het college koos op 4 oktober 2016 een oplossing die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op deze pagina vindt u alle relevante stukken.

  Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 17 november 2016 het voorstel van het college en kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. De gemeenteraad maakt de definitieve agenda van de vergaderingen op donderdag een week van tevoren bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

  Downloads

 • Loseweg

  De aannemer is 12 september gestart op de Loseweg tussen de Kweekweg en de Koniginnelaan. Dit werk is op 21 oktober gereed. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

  Alle wegen en de voorlopige planning:

  Loseweg 12 september tot 21 oktober
  Piet Heinstraat 26 september tot 21 oktober
  Dennenkamp 10 oktober tot 18 november
  Bandalaan 17 tot 28 oktober
  Gaffellaan 24 oktober tot 25 november
  Pelikaanlaan 7 november tot 2 december
  Winkewijertlaan 21 november tot 16 december 

  Waarom klinkerverharding?

  De klinkerverharding oogt niet alleen mooi, het heeft ook een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze!
   
  Meer info komt op:
  www.facebook.com/omvormen7wegenapeldoorn

 • Broeklanderweg

  • Afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Bellertstraat en de Kluinweg;
  • Werkzaamheden vanaf 19 september - 7 oktober (in noodgevallen toegankelijk),

  Oude Zwolseweg

  • Afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Papegaaiweg en de Astaweg;
  • Werkzaamheden vanaf 15 september - 6 oktober (in noodgevallen toegankelijk),

  Staverhul

  • Afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Harderwijkerweg en de Hullenkampweg;
  • Werkzaamheden vanaf 19 september - 4 oktober (in noodgevallen toegankelijk),
 • Terugblik

  De verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek zorgt al geruime tijd voor discussie. De afgelopen jaren zijn diverse mogelijkheden besproken met buurtbewoners, ondernemers en betrokkenen. Daar is geen gedragen oplossing uitgekomen. Daarom is begin dit jaar een onafhankelijk extern bureau gevraagd alles nogmaals te onderzoeken en met een definitieve oplossing te komen. Tijdens de informatiebijeenkomsten op 6 en 7 september zijn bewoners en ondernemers geïnformeerd over deze oplossing. 

  Oplossing verkeersontsluiting

  Creëren drie hoofdentrees (‘voordeuren’) Zuidbroek:

  • Eerste hoofdentree is de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg).  Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als “voordeur” naar de woonwijk.
  • Tweede hoofdentree is voor toekomstige ontwikkelingen van de Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven wanneer deze ontwikkeling plaats gaat vinden.
  • Derde hoofdentree is de Sluisoordlaan (ter hoogte van het winkelcentrum “de Anklaar”) vanaf de Laan van Zevenhuizen, via een korte bajonet (oversteek) over de Anklaarseweg via de busbaan tot het Kristal. Dit zijn bestaande wegen maar het vergt aanpassingen om de weg als hoofdentree herkenbaar te maken.

  Extra maatregelen

  Maatregel Anklaarseweg

  • De Anklaarseweg wordt tussen de Symphoniestraat en de Pythagorasstraat gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door deze maatregel wordt het verkeer dat vanaf de Laan van Zevenhuizen naar Zuidbroek rijdt (en vice versa), gedwongen om van de ‘voordeur’ via de Sluisoordlaan gebruik te maken.

  Maatregel Distelvlinderlaan

  • De Distelvlinderlaan wordt ter hoogte van het Kristal gesloten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd lijnbussen). Door deze maatregel wordt voorkomen dat er een snelle verbinding door de wijk ontstaat tussen de voordeuren Sluisoordlaan / Busbaan en Laan van de Leeuw. Het parkeerterrein blijft van beide zijden vanaf de Distelvlinderlaan bereikbaar.

  Maatregel Laan van de Charleston

  • De Laan van de Dierenriem wordt ter hoogte van de grens tussen het bedrijvenpark Apeldoorn Noord en het woongebied Zuidbroek gesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Door deze maatregel wordt het verkeer met een bestemming bedrijvenpark niet meer via de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek afgewikkeld, maar via de Oost Veluweweg. Via de Laan van de Leeuw en Tweelingenlaan blijft het mogelijk om vanuit Zuidboek het bedrijvenpark te bereiken.

  In de afbeelding aan de rechterkant staan alle maatregelen aangegeven.

  Maatregel Oost Veluweweg, Laan van Zevenhuizen, Deventerstraat

  • Op de Laan van Zevenhuizen wordt de doorstroming van het autoverkeer verbeterd. De afstemming van de verkeerslichten wordt verbeterd, zodat een groene golf voor het autoverkeer ontstaat. Door deze maatregel kan het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenpark/terreinen) bereiken.

  Vervolg

  Het college heeft het voornemen om het advies over te nemen maar zal eerst de inspraakbijeenkomst bij de raad en de bespreking met de raad afwachten. Tijdens informatiebijeenkomsten is de oplossing voor de verkeersontsluiting toegelicht. De gemeenteraad houdt op 22 september een hoorzitting, waar bewoners over deze oplossing kunnen inspreken. Daarna bespreekt de gemeenteraad op 6 oktober de inspraakreacties. Daarna zal de gemeenteraad een advies aan het college geven over de oplossing. Uiterlijk november neemt het college dan een definitief besluit over de oplossing voor de verkeersontsluiting van de wijk. 

  De data nog een keer op een rij

  • Donderdag 22 september: hoorzitting bij gemeenteraad. U kunt inspreken bij de gemeenteraad. 
  • Donderdag 6 oktober: consultatie bij gemeenteraad. Deze kunt u ter informatie bijwonen.

  De gemeenteraad geeft na de consultatie advies aan het college. Uiterlijk november neemt het college dan een definitief besluit.

  Veel gestelde vragen

  We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

  Meer informatie

  Documenten:

 • Op de kaart ziet u alle wegwerkzaamheden in Gelderland.

 • In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Heijmans de doorstroming op de A1 verbeteren. Zo wordt er een nieuwe verbindingsweg met een viaduct aangelegd en komen er weefvakken bij. Vanaf maandag 5 september zijn de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan dit gedeelte van de A1 moet eind 2017 klaar zijn.

  Verbindingsweg Deventer–Zwolle een nacht afgesloten

  Heijmans start met werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de A1 van Deventer naar de A50 richting Zwolle. In de nacht van 5 op 6 september is deze verbindingsweg tussen 21.00 uur en 05.00 uur afgesloten. Weggebruikers worden tijdens de nachtafsluiting omgeleid, hiervoor staan borden langs de weg. Vanaf dinsdag 6 september geldt op deze verbindingsweg een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Dit kan enige hinder veroorzaken. In december 2016 kan het verkeer naar verwachting gebruik maken van de aangepaste verbindingsweg.

  Nieuwe verbindingsweg Deventer–Arnhem in 2016 - 2017

  Voor verkeer vanuit Deventer richting Arnhem wordt een nieuwe verbindingsweg met viaduct aangelegd. Vanaf eind oktober 2016 tot eind 2017 werkt Heijmans hieraan. In tegenovergestelde richting starten de werkzaamheden in december. In beide richtingen geldt vanaf december dan ook op de A50 ter hoogte van het knooppunt Beekbergen een snelheidsbeperking. Van deze werkzaamheden zullen weggebruikers matige hinder ondervinden.

  Uitbreiding A1 Oost

  De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van knooppunt Beekbergen zorgen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid van het gebied. Naast de aanpassingen op dit traject werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek aan een meer structurele verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Tussen 2018 en 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo in twee etappes verbreed. Meer informatie hierover is te vinden op www.rws.nl.

 • De werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Apeldoorn, in het deel tussen de Kalverstraat en het Stationsplein, zijn in volle gang.

  De kruising Kalverstraat-Hoofdstraat is inmiddels heringericht. Van half augustus tot en met oktober wordt de rest van het zuidelijke deel van de Hoofdstraat aangepakt. Voetganger en fietsers van en naar het station worden gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Stationsstraat. Voor gemotoriseerd verkeer loopt de omleidingsroute via de Molenstraat. Met de werkzaamheden in de Hoofdstraat zet de gemeente Apeldoorn in op toegankelijkheid en veiligheid. Evenals op een fraaier straatbeeld. Vanuit het centrum wordt namelijk dezelfde lijn doorgezet tot aan het Stationsplein; met meer groen en straatwerk in plaats van asfalt.

  Klik op de kaart om een vergroting te zien.

  Kaart omleidingen Hoofdstraat - Kalverstraat

  Wie vragen heeft over de werkzaamheden kan mailen naar hoofdstraat@pannekoekgww.nl. Of bellen naar de aannemer, de firma Pannekoek, op telefoonnummer: 0578-578670.

 • Er wordt gewerkt aan de Deventerstraat. Het betreft het gedeelte tussen De Tol en de rotonde van de Balustrade. Behalve noodzakelijk onderhoud voert de aannemer ook werkzaamheden uit die de veiligheid en toegankelijkheid verbeteren. Het project wordt in fases uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van bedrijven, winkelcentra, de snelweg en de ring.

  Werkzaamheden worden voortgezet

  Tot en met 9 september voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder de werkzaamheden tussen de kruising Laan van Zevenhuizen en de rotonde bij de Balustrade uit. Vanaf 12 september wordt gestart met het deel tussen de kruising Zutphensestraat/ Wapenrustlaan (de Tol) en de kruising Laan van Zevenhuizen. Het werk is eind oktober 2016 gereed.

  Afsluiting en omleidingen

  Tijdens de werkzaamheden is de Deventerstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Bewoners worden tijdens de werkzaamheden begeleid door verkeersregelaars om op een goede en veilige wijze bij hun woning te komen. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden.
  Voor het autoverkeer zijn onderstaande omleidingsroutes gecreëerd.

  • Vanaf Apeldoorn richting Teuge/Twello en vice versa via de Zutphensestraat.

  Klik op de kaart om een vergroting te zien.

  Kaart omleidingsroute Deventerstraat


  U kunt de werkzaamheden dagelijks volgen op de BouwApp, gratis te downloaden in de Apple Appstore of op bij Google Play.

  Logo bouw app

  Tijdens de werkzaamheden kunt u met praktische vragen terecht bij de Paulien Bisschop, omgevingsmanager bij aannemingsbedrijf Van Gelder. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0525) 659 888. Of per e-mail: pbisschop@vangelder.com. Contactpersoon vanuit de gemeente Apeldoorn is projectleider Martin Staal. Hij is bereikbaar via (055) 580 50 99, of per mail: m.staal@apeldoorn.nl.

 • De aanleiding waren de twee gecombineerde waterleiding- en gasstoringen in de wijk Zevenhuizen in 2014, waarbij honderden mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. De werkzaamheden tot en met 2017.

  In mei en december 2014 waren er in Apeldoorn twee gecombineerde water- en gasstoringen waarbij honderden mensen in de wijk Zevenhuizen dagen lang zonder gas kwamen te zitten. De storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding. Door een combinatie van factoren kan zo’n breuk van de waterleiding in dit gebied grote gevolgen hebben, waarbij klanten langere tijd zonder gas kunnen komen te zitten.

  Gemeente, Vitens en Liander vinden het risico op herhaling onacceptabel. Vitens en Liander vervangen daarom met name in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid delen van de water- en gasleiding.  Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op www.onderhoudinapeldoorn.nl 

 • De werkzaamheden duren tot eind oktober 2016.

  Omleiding

  Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om via de Laan van de Mensenrechten te rijden. Bestemmingsverkeer kan er tijdens de werkzaamheden met aangepaste snelheid blijven rijden. De rijrichting in Sophialaan wordt tijdelijk omgedraaid.

  Werkzaamheden

  Een deel van de Molenstraat-Centrum is eerder al aangepakt. Dit wordt nu afgemaakt, met onder meer de aanleg van een bomenrij aan beide zijden van de straat. Aan de zuidzijde komt een vrij liggend fietspad. De huizen tussen de Veldhuisstraat en het Apeldoorns Kanaal blijven nog staan. Aan de noordzijde wordt tussen de Havenweg en de Stationsstraat het straatbeeld doorgetrokken met eveneens een vrijliggend fietspad, een trottoir en parkeervakken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u bellen met:

  • de uitvoerder van HAZ bv, de heer Prins, op telefoonnummer: 06- 33081940
  • de projectleider, de heer Berends, op telefoonnummer: 06-33105650
  • de contactpersoon voor dit project vanuit de gemeente, de heer E. Bruintjes, op telefoonnummer 06-27189091.
 • Wegwerkzaamheden