Wat zoekt u:

Apeldoorn werkt aan de weg

Een overzicht van alle grote projecten. Kleinere projecten vindt u onder het kopje werkzaamheden in Gelderland.

 • Op de kaart ziet u alle wegwerkzaamheden in Gelderland.

 • De gemeente Apeldoorn gaat in 2017 onderstaande wegen omvormen van asfalt naar nieuwe klinkerverharding

  • Koning Lodewijklaan
  • Sperwerlaan
  • Zanderijweg (gedeelte Asselsestraat – Jachtlaan)
  • Zanderijweg (gedeelte Frans van Mierisstraat – Jachtlaan)
  • Driehuizerweg

  Aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle zal begin 2017 starten met de eerste straten. De aannemer verzorgt de communicatie met de omwonenden. Zij krijgen voor aanvang van het werk informatie over de planning en fasering. Zodra die planning bekend is, komt het ook op deze pagina te staan.

  Waarom klinkerverharding

  Als het asfalt toe is aan vervanging past de gemeente vanaf nu in woonwijken waar mogelijk klinkerverharding toe, in plaats van asfalt. De klinkerverharding past goed in woonstraten en heeft een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze!

  Extra werk op Zanderijweg – gedeelte tussen de Asselsestraat – Jachtlaan

  Voordat de werkzaamheden starten aan de Zanderijweg, gaan de kabel- en leidingbedrijven de water- en gasleidingen vervangen. Zo ontstaan mogelijkheden om bomen aan te kunnen planten. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf begin april t/m medio juni 2017. De wegwerkzaamheden zullen hierna starten omdat een combinatie van werken niet mogelijk is.    

  Technische tekeningen

  Op de technische tekeningen kunt u precies  zien hoe de weg wordt aangelegd. De tekening opent op kleine schaal, maar u kunt naar eigen wens inzoomen op elk detail.

 • Schagen Infra werkt vanaf 17 oktober tot en met 1 november 2016 aan de Bouwmeesterhoeve, tussen de Goudsmidshoeve en de Gildenlaan. De huidige asfaltlaag wordt verwijderd, waarna er een nieuwe laag aangebracht wordt. Ook voert Schagen Infra straatwerkzaamheden uit.

  Tijdens de asfaltwerkzaamheden wordt de Bouwmeestershoeve tijdelijk afgesloten. Dit is op:

  • donderdag 27 oktober tussen 6.30 en 16.00 uur
  • vrijdag 28 oktober tussen 6.30 uur en 18.00 uur

  De hulpdiensten en bussen kunnen altijd passeren.

 • Het college van Burgemeester en Wethouders zoekt, samen met betrokkenen, al langere tijd naar een structurele oplossing voor de overlast. Het college koos op 4 oktober 2016 een oplossing die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op deze pagina vindt u alle relevante stukken.

  Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 17 november 2016 het voorstel van het college en kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. De gemeenteraad maakt de definitieve agenda van de vergaderingen op donderdag een week van tevoren bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

  Downloads

 • Alle wegen en de voorlopige planning:

  Piet Heinstraat 26 september tot 21 oktober 2016
  Dennenkamp 10 oktober tot 18 november 2016
  Bandalaan 17 tot 28 oktober 2016
  Pelikaanlaan 7 november tot 2 december 2016
  Winkewijertlaan 21 november tot 16 december 2016
  Gaffellaan uitvoering start maandag 23 januari 2017 afhankelijk van de weersomstandigheden

  Waarom klinkerverharding?

  De klinkerverharding oogt niet alleen mooi, het heeft ook een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze!
   
  Meer info komt op:
  www.facebook.com/omvormen7wegenapeldoorn

 • In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Heijmans de doorstroming op de A1 verbeteren. Zo wordt er een nieuwe verbindingsweg met een viaduct aangelegd en komen er weefvakken bij. Vanaf maandag 5 september zijn de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan dit gedeelte van de A1 moet eind 2017 klaar zijn.

  Wegwerkzaamheden knooppunt Beekbergen

  De werkzaamheden aan het knooppunt Beekbergen zijn in volle gang. Enige hinder voor het wegverkeer is niet te voorkomen. Door in- en uitvoegend verkeer geldt op bepaalde delen van de A1 en de A50 ter hoogte van het knooppunt Beekbergen een snelheidsbeperking. Hiervan ondervinden weggebruikers van de A1 en de A50 matige hinder. In het voorjaar en zomer van 2017 ondervinden weggebruikers op zowel de A1 als de A50 meer hinder van de wegwerkzaamheden. De werkzaamheden op dit traject zijn eind 2017 gereed. Meer informatie over de wegwerkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.

  Uitbreiding A1 Oost

  De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van knooppunt Beekbergen zorgen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid van het gebied. Naast de aanpassingen op dit traject werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek aan een meer structurele verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Tussen 2018 en 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo in twee etappes verbreed. Meer informatie hierover is te vinden op www.rws.nl.

   

 • De aanleiding waren de twee gecombineerde waterleiding- en gasstoringen in de wijk Zevenhuizen in 2014, waarbij honderden mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. De werkzaamheden duren tot en met 2017.

  In mei en december 2014 waren er in Apeldoorn twee gecombineerde water- en gasstoringen waarbij honderden mensen in de wijk Zevenhuizen dagen lang zonder gas kwamen te zitten. De storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding. Door een combinatie van factoren kan zo’n breuk van de waterleiding in dit gebied grote gevolgen hebben, waarbij klanten langere tijd zonder gas kunnen komen te zitten.

  Gemeente, Vitens en Liander vinden het risico op herhaling onacceptabel. Vitens en Liander vervangen daarom met name in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid delen van de water- en gasleiding.  Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op www.onderhoudinapeldoorn.nl 

 • Wegwerkzaamheden