Wat zoekt u:

Apeldoorn werkt aan de weg

Een overzicht van alle grote projecten. Kleinere projecten vindt u onder het kopje werkzaamheden in Gelderland.

 • Het laatste nieuws

  • Op 6 maart vindt er een marktontmoeting Parkenbuurt plaats. Voor deze marktontmoeting nodigen wij aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus uit, iedereen die van mening is een bijdrage te kunnen leveren aan het zo circulair mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens deze marktontmoeting vertellen we meer over dit vernieuwende inkoop- en selectieproces, het Programma van Ambities en de mate van begeleiding bij het uitwerken van de oplossing. Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2017, van 13.30-17.00 uur in de voormalige Zwitsalfabriek Vlijtseweg 130 te Apeldoorn (Area055, ingang Noord). Daar treft u ook diverse circulaire innovaties aan die ons inspireren. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn, u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de werkzaamheden in De Parken, dan kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrieven te bekijken, kunt u terecht in het overzicht.

  De werkzaamheden

  Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. Aansluitend op de verkeersvisie van de gemeente Apeldoorn is besloten om met name in woonstraten meer in te zetten op klinkerverharding. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

  Geluid

  Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten waar met lage(re) snelheid wordt gereden. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Canadalaan (tussen Regentesselaan en Kerklaan) behouden hun asfaltverharding. Naar drukke wegen in de wijk, de Van Hasseltlaan en de Van Heutszlaan, wordt nader onderzoek gedaan. Ook kijken we naar de vorm van de klinker. Een hoekige en rechte klinker maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

  Fasering

  In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. De reden daarvoor bevindt zich onder de grond, in het rioleringsstelsel. Op de faseringskaart kunt u de volgorde bekijken.

  Communicatie

  Bewoners en bedrijven worden uitgenodigd voor speciale informatieavonden. Na de algemene informatieavond die eind januari plaatsvond, volgen per fase inloop-informatieavonden. We gaan dan veel meer in detail in op ontwerp en planning. Op deze webpagina kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Sander Lubberhuizen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14055 (geen netnummer ervoor draaien). Als het project in uitvoering gaat zal ook een Facebook pagina ingesteld worden waarop de laatste informatie met u wordt gedeeld.

  Ontwerp

  Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u in deze film - die vertoond is op een informatieavond voor de wijk - mee in de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

  Vraag en Antwoord

  Er is een vraag en antwoord overzicht (Pdf, 1,52 MB), gemaakt van veel gestelde vragen over de Parken.

  Achtergrondinformatie De Parken

  De wijk staat beschreven in het ‘Apeldoorns kookboek’ (Pdf, 3 MB), een inspirerend boek vol met handvaten waarmee inwoners, gemeente en andere betrokkenen aan de slag kunnen bij activiteiten die de omgeving veranderen, van het bouwen van een huis of bedrijfspand tot de inrichting van wegen, erven en het landschap. Uiteraard wordt dit boek ook gebruikt bij dit project.

   

 • Op de kaart ziet u alle wegwerkzaamheden in Gelderland.

   

  Afsluiting evenement:

  • Zaterdag 25 februari is de Klarenbeekseweg tussen de Elsbosweg en de Woudweg afgesloten van 12:30 tot 17:00. Dit in verband met een carnavalsoptocht.
 • De gemeente Apeldoorn gaat in 2017 onderstaande wegen omvormen van asfalt naar nieuwe klinkerverharding

  • Koning Lodewijklaan
  • Sperwerlaan
  • Zanderijweg (gedeelte Asselsestraat – Jachtlaan)
  • Zanderijweg (gedeelte Frans van Mierisstraat – Jachtlaan)
  • Driehuizerweg

  Aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle zal begin 2017 starten met de eerste straten. De aannemer verzorgt de communicatie met de omwonenden. Zij krijgen voor aanvang van het werk informatie over de planning en fasering. Zodra die planning bekend is, komt het ook op deze pagina te staan.

  Waarom klinkerverharding

  Als het asfalt toe is aan vervanging past de gemeente vanaf nu in woonwijken waar mogelijk klinkerverharding toe, in plaats van asfalt. De klinkerverharding past goed in woonstraten en heeft een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze!

  Extra werk op Zanderijweg – gedeelte tussen de Asselsestraat – Jachtlaan

  Voordat de werkzaamheden starten aan de Zanderijweg, gaan de kabel- en leidingbedrijven de water- en gasleidingen vervangen. Zo ontstaan mogelijkheden om bomen aan te kunnen planten. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf begin april t/m medio juni 2017. De wegwerkzaamheden zullen hierna starten omdat een combinatie van werken niet mogelijk is.    

  Technische tekeningen

  Op de technische tekeningen kunt u precies  zien hoe de weg wordt aangelegd. De tekening opent op kleine schaal, maar u kunt naar eigen wens inzoomen op elk detail.

 • Het college van Burgemeester en Wethouders zoekt, samen met betrokkenen, al langere tijd naar een structurele oplossing voor de overlast. Het college koos op 4 oktober 2016 een oplossing die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op deze pagina vindt u alle relevante stukken.

  Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 17 november 2016 het voorstel van het college en kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. De gemeenteraad maakt de definitieve agenda van de vergaderingen op donderdag een week van tevoren bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

  Downloads

 • Gaffellaan uitvoering fase 2 start dinsdag 14 februari 2017

  Waarom klinkerverharding?

  De klinkerverharding oogt niet alleen mooi, het heeft ook een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze! 
   

 • In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Heijmans de doorstroming op de A1 verbeteren. Zo wordt er een nieuwe verbindingsweg met een viaduct aangelegd en komen er weefvakken bij. Vanaf maandag 5 september zijn de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan dit gedeelte van de A1 moet eind 2017 klaar zijn.

  Wegwerkzaamheden knooppunt Beekbergen

  De werkzaamheden aan het knooppunt Beekbergen zijn in volle gang. Enige hinder voor het wegverkeer is niet te voorkomen. Door in- en uitvoegend verkeer geldt op bepaalde delen van de A1 en de A50 ter hoogte van het knooppunt Beekbergen een snelheidsbeperking. Hiervan ondervinden weggebruikers van de A1 en de A50 matige hinder. In het voorjaar en zomer van 2017 ondervinden weggebruikers op zowel de A1 als de A50 meer hinder van de wegwerkzaamheden. De werkzaamheden op dit traject zijn eind 2017 gereed. Meer informatie over de wegwerkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.

  Uitbreiding A1 Oost

  De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van knooppunt Beekbergen zorgen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid van het gebied. Naast de aanpassingen op dit traject werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek aan een meer structurele verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Tussen 2018 en 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo in twee etappes verbreed. Meer informatie hierover is te vinden op www.rws.nl.

   

 • De aanleiding waren de twee gecombineerde waterleiding- en gasstoringen in de wijk Zevenhuizen in 2014, waarbij honderden mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. De werkzaamheden duren tot en met 2017.

  In mei en december 2014 waren er in Apeldoorn twee gecombineerde water- en gasstoringen waarbij honderden mensen in de wijk Zevenhuizen dagen lang zonder gas kwamen te zitten. De storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding. Door een combinatie van factoren kan zo’n breuk van de waterleiding in dit gebied grote gevolgen hebben, waarbij klanten langere tijd zonder gas kunnen komen te zitten.

  Gemeente, Vitens en Liander vinden het risico op herhaling onacceptabel. Vitens en Liander vervangen daarom met name in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid delen van de water- en gasleiding.  Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op www.onderhoudinapeldoorn.nl 

 • Wegwerkzaamheden