Ga naar de homepage

Windenergie

Lees het 'feitenonderzoek windenergie' en de raadsopdracht. De gemeenteraad heeft de raadsopdracht op 9 november 2017 vastgesteld.

Mijn Apeldoorn

De gemeenteraad heeft het onderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?’. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de raad veel meningen en vragen van Apeldoorners ontvangen over dit onderwerp. Deze meningen en vragen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het politieke debat over windenergie. Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad een raadsopdracht aan het college van B en W over windenergie vastgesteld. U kunt het onderzoeksrapport en de raadsopdracht hier downloaden en lezen:

Uitzendingen van bijeenkomsten over windenergie

Op woensdag 28 juni 2017 was een publieksbijeenkomst over de onderzoeksresultaten.Tijdens deze bijeenkomst kon iedereen vragen stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie.

Op 21 september 2017 was een hoorzitting over windenergie. Tijdens de hoorzitting konden Apeldoorners hun mening geven over dit onderwerp.

Op 28 september 2017 was een oriënterende politieke bespreking over het Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn

Inspraakreacties

De gemeenteraad heeft veel schriftelijke reacties ontvangen over windenergie. Hieronder een overzicht van de tot nu toe ontvangen reacties en de antwoorden op technische vragen uit de Apeldoornse samenleving: