Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Windenergie

09-07-2019

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook windmolens nodig, naast zonnepanelen op daken, op land en andere duurzame energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Windmolens leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap en de mensen en dieren die er wonen. De keuze voor locaties voor windmolens in Apeldoorn zal daarom zorgvuldig moeten gebeuren, met voldoende garanties voor de leefbaarheid, de omgeving en (financiële) participatie door bewoners.

De gemeente onderzoekt nu allereerst de mogelijkheden van windenergie. Dat doet zij zowel lokaal als in regionaal verband. Naast beleid voor grote windmolens, ontwikkelt de gemeente ook beleid voor kleine windmolens (tot 15 meter hoogte).

Regionaal onderzoek naar windenergie (RES)

Windenergie is -naast zonne-energie- onderwerp van onderzoek in de Regionale Energiestrategie (RES) van de Cleantech Regio. In het najaar van 2020 is de Concept RES Cleantech Regio gepresenteerd, met hierin de regionale zoekgebieden voor windenergie.

Lokaal onderzoek windenergie 2019 (Pondera)

Onderzoeksbureau Pondera heeft begin 2019 in opdracht van de gemeente onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Apeldoorn. Uit dit onderzoek kwamen onder andere vijf locaties naar voren die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van in totaal 10 windmolens. Of, waar en wanneer er daadwerkelijk windmolens komen is nog niet zeker. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig en ook een verdere uitwerking van de voorwaarden waaronder dat kan.

Concept Beleidskader kleine windturbines

Aanvullend op grootschalige opwek met grote windmolens is er in de gemeente Apeldoorn ook aandacht voor kleine windmolens, met een ashoogte van maximaal 15 meter. Voor particuliere grondeigenaren of bewonersinitiatieven kan de ontwikkeling van kleine windmolens interessant zijn. Om de ontwikkeling van kleine windmolens in goede banen te leiden heeft de gemeente in oktober 2020 het Concept Beleidskader Kleine Windturbines opgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Meer informatie.

Vagen of opmerkingen

Mail uw vragen of opmerkingen over windenergie in Apeldoorn naar windenergie@apeldoorn.nl