Wat zoekt u:

Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Het maakt niet uit of het evenement in de open lucht is of binnen en wel of niet op eigen terrein.

Online aanvragen

 • De gemeente Apeldoorn kent 3 soorten evenementen:

  1. Kleine evenementen: maximaal 100 bezoekers. Bijvoorbeeld: straatfeesten, barbecues en optredens van zangkoren
  2. Middelgrote evenementen: evenementen met tussen de 100 en 2.000 bezoekers waarbij geen of weinig fysieke maatregelen nodig zijn en waarbij het risico voor de openbare orde en veiligheid doorgaans nihil tot matig is
  3. Grote evenementen: evenementen met meer dan 2.000 bezoekers en/of evenementen met een hoog risicoprofiel. Dit type event kun je pas houden nadat er een groot aantal fysieke maatregelen getroffen is. Denk aan verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

  Voor kleine evenementen hebt u meestal geen vergunning nodig. Bekijk hieronder de voorwaarden waaraan u moet voldoen om geen vergunning nodig te hebben.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
  • het evenement tussen 9.00 en 23.00 uur plaats vindt;
  • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur;
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object;
  • er een organisator is;
 • Als u een vergunning wilt aanvragen, vult u het betreffende online aanvraagformulier in:
  • Bedrijven, instellingen, verenigingen met KvK inschrijving
  Als u ingeschreven staat bij de KvK gebruikt u het aanvraagformulier evenementenvergunning voor bedrijven, instellingen, verenigingen
  • Burger (zonder KvK inschrijving)
  Als u niet staat ingeschreven bij de KvK, vraagt u het evenement aan als burger en vult u het aanvraagformulier evenementenvergunning voor burgers in (met DigiD).

  Let op: geef volledige antwoorden en voeg alle gevraagde bijlagen toe. Voor grote evenementen kunt u het Evenementenvergunningenbeleid 2015 (pdf, 796 kB) gebruiken. Wij toetsen uw aanvraag onder meer aan veiligheid, geluidsoverlast en parkeerdruk.

  De uiterlijke datum waarop de aanvraag bij de gemeente binnen moet zijn is voor:

  • Kleine evenementen (niet vrijgesteld van een vergunning): 3 weken voor het evenement
  • Middelgrote evenementen: 12 weken voor het evenement
  • Grote evenementen: minimaal 6 maanden voor het evenement.

  Twijfelt u over de uiterlijke datum waarop de aanvraag binnen moet zijn, mail dan uw vraag naar apvvergunningen@apeldoorn.nl of bel telefoonnummer 14 055.

  De tijd de gemeente nodig heeft voor de afhandeling is afhankelijk van het soort evenement en de grootte ervan.

 • De kosten voor de behandeling van uw vergunningaanvraag zijn afhankelijk van de activiteiten. Voor een klein evenement gelden minder eisen dan voor een groot evenement. De gemeente behandelt de ene aanvraag daarom ook in minder doorlooptijd dan de andere. Onder andere daardoor variëren de kosten voor een evenementenvergunning. De precieze kosten staan in onderstaande tabel.

  Soort evenement Kosten 2018
  Evenement klein (behandeltijd aanvraag minder dan 30 minuten) € 28,80
  Evenement middel (behandeltijd aanvraag 30 tot 60 minuten) € 158,50
  Evenement groot (behandeltijd aanvraag meer dan 60 minuten) € 345,85
  Evenement jaarvergunning € 288,20
  Ontheffing voor het schenken van
  zwak alcoholische dranken
  € 87,30
  Ten gehore brengen van versterkt geluid € 87,30
  Loterij € 61,15
  Ontheffing zondagswet € 43,75
  Bewegwijzeringsborden € 43,75
  60x40 borden (reclamebordjes t.b.v. ideële
  evenementen)
  € 43,75

  U kunt in aanmerking komen voor een subsidie op uw evenement. Het evenement moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke dat zijn, leest u bij evenementensubsidie.

  Bij niet-commerciële evenementen worden er geen leges in rekening gebracht. De kosten voor ontheffingen blijven wel staan. Vraagt u zich af of uw evenement als niet-commercieel kan worden aangemerkt? Stuur dan een email met een beschrijving van uw evenement naar apvvergunningen@apeldoorn.nl.

 • U hebt een evenementenvergunning nodig voor:

  • festiviteiten waarvoor u de straat afsluit (zoals een straat- of buurtfeest) 
  • een braderie of jaarmarkt op een plein of in een straat 
  • een optocht zoals een bloemencorso, carnavalsoptocht of intocht van Sinterklaas 
  • een muziekevenement 
  • het laten spelen van een draaiorgel 
  • het optreden van een straatartiest
  • een expositie 
  • een cultureel festival 
  • een kermis of circus 
  • een herdenkingsplechtigheid.
 • Als u een klein evenement organiseert kan het wel nodig zijn om een (deel van de) weg af te sluiten door afzethekken te plaatsen.

  U kunt alleen afzethekken lenen als u een evenementenvergunning heeft.

  Deze afzethekken plaatst u vooraf zelf en brengt u na afloop van het evenement zelf terug. Het gebruik van afzethekken is kosteloos. U zorgt zelf voor het vervoer, het laden/lossen en het plaatsen/weghalen. Een afzethek is 2,3 m breed en 1,1 m hoog en weegt 18 kilo. Meer informatie over afzethekken ontvangt u bij uw evenementenvergunning.

 • Apeldoorn heeft op 15 plekken plakzuilen waar u uw (promotie)posters zonder toestemming kunt bevestigen. U vindt ze op onderstaande plekken:

  Centrum

  • Stationsstraat (Marktplein), voor nummers 170 tot en met 176
  • Vosselmanstraat, voor de Bibliotheek
  • Hoofdstraat/Hofstraat, voor nummer 1
  • Beekpark (Caterplein), voor nummer 4
  • Stationsstraat/Molenstraat, in de bocht
  • Busstation, ter hoogte van de kaartverkoop.

  Noord

  • Laan van Orden (winkelcentrum Ordenplein), naast de inrit (tussen de bomen)
  • Tannhauserstraat (winkelcentrum Anklaar), ter hoogte van 15
  • Koninginnelaan (winkelcentrum Kerschoten), naast de inrit (bij de Diftarbakken)
  • Linie (winkelcentrum Het Fort), voor nummer 183 (naast winkelwagentjes)
  • Korianderplein (winkelcentrum De Mheen), voor Kalmoesstraat 3 tot en met 129.

  Zuid

  • De Eglantier (winkelcentrum De Eglantier), achter nummer 205
  • Schubertlaan (winkelcentrum Schubertplein), naast de telefooncel ter hoogte van nummer 1A
  • Adelaarslaan (winkelcentrum Hart van Zuid), op het plein, naast de telefooncel
  • Imkersplaats (winkelcentrum De Maat), naast Diftarbakken, ter hoogte van nummer 1.
 • Locatieprofielen zoeken balans tussen levendigheid en leefbaarheid

  Op 7 december heeft de gemeenteraad van Apeldoorn de documenten vastgesteld die de basis vormen voor evenementen op locaties in Apeldoorn: de Nota Geluid bij Evenementen en locatieprofielen voor veertien locaties. Dit zijn aanvullingen bij het gemeentelijk evenementenbeleid. Voor het aanvragen van een evenementvergunning is het handig om kennis te hebben genomen van deze documentatie.

  Documenten

  Locatieprofielen

  Beekpark plantsoen (pdf, 0.95 MB)
  Boschbad (pdf, 0.75 MB)
  Caterplein (pdf, 0.7 MB)
  Cultuurkwartier (pdf, 0.79 MB)
  Kapelstraat (pdf, 0.62 MB)
  Leienplein (pdf, 0.67 MB)
  Marktplein (pdf, 0.7 MB)
  Omnisport (pdf, 455.94 kB)
  Orderbos (pdf, 481.69 kB)
  Park Berg en Bos (pdf, 0.56 MB)
  Raadhuisplein (pdf, 0.75 MB)
  Stationsplein (pdf, 483.97 kB)
  Zuiderpark (pdf, 0.54 MB)
  Zwitsalterrein (pdf, 0.65 MB)