Leerlingenvervoer aanvragen

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt. U heeft dan misschien recht op leerlingenvervoer.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Er zijn 2 manieren om leerlingenvervoer aan te vragen:

 • Leerlingenvervoer online aanvragen (met uw DigiD).
 • Belt u voor een afspraak naar telefoonnummer 14 055.

Wanneer komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer voor uw kind?

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn de volgende:

 • Uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Deze school is meer dan 6 km van uw woning. We gaan uit van de afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner.
 • Uw kind heeft een handicap waardoor uw kind alleen met een taxibus naar school kan gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld niet met het OV reizen. Zelfs niet als er een begeleider mee zou gaan.
 • De school die bij uw levensovertuiging past, is te ver weg (meer dan 6 km). We gaan uit van de afstand met de fiets volgens Anwb-routeplanner. In de regel ontvangt u dan een financiële vergoeding, bijvoorbeeld een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken. 
 • Er zijn geen andere wetten of regels waarbij u een vergoeding kunt krijgen.

Geen leerlingenvervoer in andere situaties

 • Als uw kind een tijdelijke handicap heeft. Bijvoorbeeld een gebroken been.
 • Als uw kind naar een (school)arts of tandarts moet.
 • Als uw kind naar een logeerhuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en medisch centrum gaat.
 • Als u om een andere reden dan uw levensovertuiging voor een bepaalde school kiest. Bijvoorbeeld omdat u het onderwijs op die school beter vindt.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Het uitgangspunt is een financiële vergoeding. Dit kan zijn een:

 • fietsvergoeding
 • vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer
 • vergoeding voor eigen vervoer

De gemeente Apeldoorn bepaalt in alle gevallen het soort vervoer. Wij kennen vervoer met een taxibus of rolstoelbus alleen toe als uw kind niet op een andere manier naar school kan reizen. Kan uw kind (nog) niet zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer? Dan kunnen we ook begeleidingskosten vergoeden. Een baan of meerdere kinderen in het gezin is voor ons geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.

Wat betaalt u voor het leerlingenvervoer?

U betaalt soms een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. De eigen bijdrage is € 542,- per leerling.

 • Voor het schooljaar 2020-2021 geldt: Verdiende u in 2018 (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 27.000,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.
 • Voor het schooljaar 2019-2020 geldt: Verdiende u in 2017  (samen met andere personen in uw gezin) minder dan € 26.550,-? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. De bedragen passen we per schooljaar aan.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

Situaties waarin u geen eigen bijdrage betaalt:

 • Als uw kind naar een school gaat voor speciaal onderwijs (clusterscholen).
 • Als u een fietsvergoeding krijgt voor het leerlingenvervoer.
 • Als uw kind een beperking heeft.

Welke informatie is nog handig voor u?

Online aanvragen

Ook interessant