Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Herinrichting Soerenseweg

04-06-2021

We gaan de Soerenseweg herinrichten tussen de bebouwde kom-grens (ter hoogte van de Juniperlaan) en de Jachtlaan. Dit deel van de Soerenseweg bestaat uit een asfalt rijbaan met goten aan weerskanten en rode fietssuggestiestroken. De weg kent momenteel nog een snelheidsregime van 50 km/uur. Het is een lange rechte weg met ruim opgezette kruispunten. 

Mijn Apeldoorn

Doel van het project is de Soerenseweg zo in te richten dat deze aansluit bij het in te stellen 30 km/uur regime. De maatregelen die we daarvoor willen doorvoeren versterken tegelijkertijd het landschappelijke / cultuurhistorische karakter van de wijk. 

Dwarsdoorsnede van de Soerenseweg met nieuwe situatie en oude situatie

Doorsnede van de Soerenseweg (klik op de afbeelding om de vergroting te bekijken)

Versmalling

Als basis wordt de rijweg versmald naar 5 meter, met daarbij aan beide zijden een goot van een 0,5 meter. De totale breedte van de weg komt daarmee op 6 meter. Breed genoeg om als automobilist een fietser te kunnen passeren, maar smaller dan de huidige weg die tussen de 6,5   en 7,5 meter is (inclusief goten). Deze smallere rijweg zal ervoor zorgen dat mensen eerder geneigd zijn langzamer te rijden. De rode fietssuggestiestroken aan weerszijden van de rijbaan gaan we verwijderen. Het resultaat is een eenvoudig, eenduidig, onopvallend profiel, geheel conform het karakter van de wijk.

Drempels en plateau

Een tweede maatregel is de aanleg van diverse snelheid remmende drempels en een plateau. Van het kruispunt Soerenseweg / Juniperlaan maken we een kruispuntplateau om de overgang naar het 30km/uur regime dat daar start goed te markeren. Tussen dit plateau en de Jachtlaan leggen we negen drempels aan op wegvakken tussen de diverse kruispunten, om de snelheid van het verkeer af te remmen.  

Een gevolg van de aanpassing van het snelheidsregime is ook dat de Soerenseweg geen voorrang meer heeft en dat de kruispunten gelijkwaardige kruispunten worden. Met op de meeste plekken scherpere bochten. Het voordeel hiervan is dat dit de kleinschaligheid benadrukt en ook snelheid remmend werkt.

Ventweg

Onderdeel van de plannen is het verwijderen van de ventweg ter hoogte van huisnummers 111 t/m 119 en 158. We willen de ventweg ter hoogte van huisnummer 158 opheffen, waarbij we de uitrit van dit perceel zullen verlengen en aan laten sluiten op de Soerenseweg. De ventweg ter hoogte van huisnummer 111 t/m 119 vormen we om naar een voetpad van klinkers van 1,50 meter breed, omdat deze looproute veel wordt gebruikt door bewoners van Parkflat Arendsburght. Ook hier verlengen we de uitritten tot aan de Soerenseweg. De uitritten worden 3,50 meter breed en van grind gemaakt.

Kiss- en ridestrook

Bij de Berg en Bosschool komt een informele kiss- en ridestrook voor het brengen en halen van de kinderen. Om het verkeer te remmen leggen we bij de oversteekpunten, aan het begin en einde van de kiss- en ridestrook, verkeersdrempels aan. Stoepen gaan we opnieuw bestraten zodat het allemaal weer veilig te belopen is. De parkeerplekken met grasbetontegels in de berm breiden we een stukje uit, bestraten we opnieuw en we gaan de afwatering beter regelen. 

Bermen

Qua bermen onderscheiden we in de wijk natuurlijke bermen (ruigere bermen met kruidenrijk gras en struiken) en zogenaamde cultuurlijke bermen. Bij die laatste is sprake van strakke, nette grasbermen. Langs de Soerenseweg heeft de berm vanaf de komgrens tot de Seringenlaan een natuurlijk karakter. Langs dit stuk gaan we wat extra struiken planten om ook te helpen voorkomen dat auto’s de berm in rijden. Vanaf de Seringenlaan tot de Genistalaan is sprake van grasbermen onder de bomen en dat blijft zo, op die plekken gaan we gras inzaaien. Verder gaan we op beide delen enkele nieuwe bomen planten, daar waar de ruimte zich ervoor leent. Door de wegversmalling, het kleiner maken van kruisingen en het opheffen van de ventweg tussen de Seringenlaan en de Valkenberglaan ontstaan bredere bermen. We maken de bermen op die plekken wat lager zodat we bij hevige regenbuien het water daar kunnen vasthouden en laten wegzakken in de bodem. 

Vragen over de plannen

Heeft u een vraag over deze plannen? Dan horen we dat graag. U kunt bellen of mailen met projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232. 

Planning

We verwachten in september 2021 met de uitvoering te kunnen starten en de werkzaamheden in november 2021 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Omwonenden ontvangen ongeveer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden opnieuw bericht met meer details over de uitvoering.