Eigen bijdrage

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Op deze pagina leest u de belangrijkste informatie over de eigen bijdrage.

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Op deze pagina leest u de belangrijkste informatie over de eigen bijdrage.

Hoeveel betaalt u aan eigen bijdrage?

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw leeftijd en uw woonsituatie. Bent u alleenstaand, dan betaalt u in 2019 maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Bent u gehuwd of heeft u een partner? Dan hangt de eigen bijdrage af van of u wel of geen AOW ontvangt. Is een van u beiden al wel AOW-gerechtigd? Dan betaalt u ook maximaal € 17,50 per 4 weken. Maar als u beiden nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan hoeft u in 2019 géén eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen wordt gekeken naar de situatie van de ouders. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Wie berekent uw eigen bijdrage?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent wat u aan eigen bijdrage moet betalen. Soms zijn de totale kosten van ondersteuning die u in een periode heeft gehad lager zijn dan de € 17,50 per 4 weken. Dan betaalt u ook minder. Het CAK int de eigen bijdrage ook voor de gemeenten. Hiervoor ontvangt u van het CAK periodiek facturen.

Per 2020 wordt het abonnementstarief ingevoerd

Iedereen betaalt dan een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is onafhankelijk van de hoogte van uw inkomen of vermogen en de hoeveelheid ondersteuning die u krijgt.
U betaalt in 2020 niet méér dan in 2019. De bijdrageperiode is per januari niet meer per 4 weken, maar per maand. Daar wordt de hoogte van het periodebedrag op aangepast.
U betaalt aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Wij geven uw gegevens door aan het CAK.

 

Onderstaande personen hoeven géén eigen bijdrage te betalen:

  • Als u een gezamenlijk huishouden (meerpersoonshuishouden) heeft en iemand in uw huishouden de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
  • Als het totale inkomen van uw huishouden niet hoger is dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • Als u of uw partner al een eigen bijdrage voor ‘zorg in een instelling’ betaalt.

Het CAK stelt vast of dit voor u geldt.

Welke kosten geven wij door aan het CAK?

Wij geven aan het CAK door wat de totale kosten zijn van een hulpmiddel. Bij de totale kostprijs van hulpmiddelen horen ook (periodieke) kosten voor service en reparatie.
De zorgaanbieders geven door hoeveel uur ondersteuning zij in een periode aan u hebben geboden. De gemeente geeft de kosten van deze ondersteuning door aan het CAK.

Is er ook ondersteuning waarvoor geen eigen bijdrage gevraagd wordt?

Ja, voor hulpmiddelen voor minderjarige kinderen en voor rolstoelen vragen wij geen eigen bijdrage. Ook vragen we geen eigen bijdrage voor crisis ondersteuning.
En sommige vormen van ondersteuning bieden wij in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Ook dan vragen we geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor wonen/verblijf in een instelling

Voor de eigen bijdrage bij wonen/verblijf gelden andere regels. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op dezelfde manier als voor mensen die in een zorginstelling wonen (via de Wet langdurige zorg). Op de website van het CAK leest u hier meer over. Wilt u zelf een schatting van uw eigen bijdrage maken?
Dat kan op de website van het CAK. U kunt ook bellen naar het CAK voor een berekening: 0800 19 25.

Wat als u het niet eens bent met uw eigen bijdrage?

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de eigen bijdrage. Hoe u bezwaar maakt, staat in de brief die u van het CAK krijgt over de (maximale) periodebijdrage. U kunt geen bezwaar maken dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat is namelijk vastgelegd in de Wmo-regels van de gemeente Apeldoorn.

Wat als u de eigen bijdrage niet of moeilijk kunt betalen?

Belt u dan eerst naar het CAK voor overleg: 0800 19 25.

Kan het CAK de eigen bijdrage niet veranderen? Dan kunt u advies vragen aan de Sociaal Raadslieden van Stimenz. Samen met u onderzoeken zij de financiële mogelijkheden die u heeft. U krijgt van hen advies wat u wel of niet kunt doen. U kunt ook bellen met Stimenz: 088 784 64 64. Ook kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.

Kunt u de eigen bijdrage declareren?

Ja, soms kunt u de eigen bijdrage declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt dit vragen aan uw zorgverzekeraar. Heeft u een collectieve zorgverzekering van Menzis via ons? Dan kunt u per huishouden een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage tot maximaal € 300,- per jaar.


Ook interessant