Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonneparken

15-09-2020

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook zonneparken nodig, naast zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Zonneparken zijn velden met zonnepanelen. Zonneparken zijn nodig om ook in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Want ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame elektriciteit op. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. De ontwikkeling van zonneparken in gemeente Apeldoorn moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Overzicht zonnepark initiatieven

Op onderstaand kaartje ziet u een overzicht van alle zonnepark initiatieven in de gemeente Apeldoorn: zowel de (al vergunde) pilot projecten uit 2017-2018, als ook nieuwe zonnepark initiatieven uit 2020.

Schermvullende kaart

Nieuwe zonnepark initiatieven in 2020

Begin 2020 hebben verschillende initiatiefnemers een nieuw zonnepark initiatief bij de gemeente aangemeld. Deze hebben nog geen vergunning gekregen.

De initiatiefnemers werken in 2020 hun plannen verder uit. Dat doen zij in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Zo organiseren zij bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten. Bekijk het actuele overzichtmet nieuwe zonnepark-initiatieven en bijeenkomsten.

Pilotprojecten zonneparken 2017-2018

Eind 2017 startten vijf proefprojecten op voor nieuwe zonneparken in de gemeente Apeldoorn. Vier pilot-projecten kregen in maart 2019 een definitieve vergunning voor de aanleg. Deze zonneparken worden naar verwachting in 2020 en 2021 aangelegd en in bedrijf genomen. Het vijfde initiatief (gemeentelijk zonnepark Kieveen) heeft vertraging opgelopen. De plannen zijn nog niet helemaal concreet en daarom duurt het proces wat langer. Lees meer over de pilotprojecten zonneparken.

Zonneparkenbeleid van de gemeente Apeldoorn

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, stelt de gemeente duidelijke voorwaarden. Deze liggen vast in het Afwegingskader Zonneparken (pdf. 4Mb). In dit Afwegingskader zijn de ervaringen uit de pilot projecten van 2017 – 2018 verwerkt. Er zijn onder andere voorwaarden in opgenomen per landschapstype en algemene voorwaarden voor het proces. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de ontwikkeling van een zonnepark in hun omgeving. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden financieel mee kunnen profiteren van zonneparken, als ze dat willen. Lees meer over het zonneparken-beleid van de gemeente.

Hoe gaat de gemeente om met nieuwe zonnepark initiatieven?

Initiatiefnemers -vaak bedrijven- zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie over hun project met de omgeving. Zij gaan in gesprek met omwonenden en overige belanghebbenden en organiseren daarvoor bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten. Het proces tot aan vergunningverlening duurt ongeveer een jaar. In dit proces zijn verschillende momenten waarop u als belanghebbende een reactie kunt geven. Het gemeentebestuur besluit uiteindelijk over de definitieve vergunningverlening.

De gemeente bundelt informatie over nieuwe zonnepark initiatieven op deze webpagina en ziet toe op een goed verloop van het proces. Lees meer over de nieuwe zonnepark-initiatieven.

Vragen en antwoorden

  • Veelgestelde vragen en antwoorden over zonneparken
  • Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen en antwoorden? Neem dan op één van de volgende manieren contact op:
    • Voor vragen over het beleid van de gemeente Apeldoorn rondom zonneparken kunt u contact opnemen via zonneparken@apeldoorn.nl of telefonisch via 14055
    • Voor vragen over specifieke zonneparken of het aanmelden van een nieuw initiatief kunt u contact opnemen met de Taskforce Zonne-energie via taskforcezon@ovij.nl.
  • https://www.apeldoorn.nl/ter/pilot-zonneparken


  • Zonnepanelen