Wat zoekt u:

Meldpunt Sociaal

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat u als inwoner deskundig en adequaat ondersteund wordt als u een beroep doet op de dienstverlening van de gemeente.

De gemeente heeft er nieuwe taken bijgekregen op het gebied van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en zorg en participatie van mensen met een beperking. Hierdoor heeft de gemeente haar dienstverlening uitgebreid en aangepast aan deze nieuwe situatie. Medewerkers van de gemeente komen daarbij ook voor nieuwe uitdagingen te staan.

Daar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. We leren van onze fouten om het vervolgens beter te doen. Het is belangrijk dat u fouten meldt. Loopt u vast in regelingen rondom zorg en uitkering, en kunt u het niet oplossen met de betreffende zorgverlener en/of ambtenaar?

Neem dan contact op met het Meldpunt Sociaal van de gemeente. Stuur een e-mail naar: meldpuntsociaal@apeldoorn.nl of bel met 14055 en vraag naar het Meldpunt Sociaal.

Let op!

Wilt u iets laten schoonmaken, herstellen of opruimen? Dan kunt u terecht bij de Buitenlijn.