Wat zoekt u:

Meldpunt Sociaal

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat u als inwoner deskundig en adequaat ondersteund wordt als u een beroep doet op de dienstverlening van de gemeente.

De gemeente heeft er nieuwe taken bijgekregen op het gebied van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en zorg en participatie van mensen met een beperking. Hierdoor heeft de gemeente haar dienstverlening uitgebreid en aangepast aan deze nieuwe situatie. Medewerkers van de gemeente komen daarbij ook voor nieuwe uitdagingen te staan.

Daar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. We leren van onze fouten om het vervolgens beter te doen. Daarom is het belangrijk dat u het ons meldt, als u bijvoorbeeld vast loopt in regelingen rondom zorg en uitkering en u kunt het niet oplossen met de betreffende zorgverlener en/of ambtenaar in de gemeentelijke organisatie. Neem dan contact op met het Meldpunt Sociaal van de gemeente. Stuur een e-mail naar: meldpuntsociaal@apeldoorn.nl of bel met 14055 en vraag naar het Meldpunt Sociaal.