Veiligheid

De gemeente werkt samen met burgers, de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen dragen hieraan bij. Informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Een crisis of een ramp zoals een grieppandemie, een overstroming of een terroristische aanslag kan de maatschappij ontwrichten. De veiligheid komt in gevaar. Wat kunt u (vooraf) doen?

Voorbereiden op een ramp

Als de sirene gaat

Elke eerste maandag van de maand test Nederland om 12.00 uur de sirenes. Constateert u dat een sirene niet werkt, terwijl dat anders wel het geval is, dan vragen wij u dat te melden via telefoonnummer 14 055. Gaat de sirene op een andere dag of tijdstip? Dan is er echt iets aan de hand.

 1. Volg de instructies van politie, brandweer, hulpdiensten en/of gemeente op

 2. Ga direct naar binnen

 3. Sluit deuren en ramen om eventuele schadelijke gassen buiten te houden

 4. Zet de regionale radio of tv aan (zie de kanaalwijzer op de website van Omroep Gelderland), bekijk NOS Teletekst, kijk op www.crisis.nl of bekijk eventueel beschikbare informatie via uw mobiele telefoon en sociale media of NL Alert dan wel Burgernet (zie 'Snel informatie').

Meer informatie over wat u precies moet doen als de sirene gaat, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Snel informatie

Snelle informatie over een incident of ramp krijgt u via bijvoorbeeld Burgernet of NL-Alert.

Ook sociale media kunnen een bron van informatie zijn. Tijdens een ramp of calamiteit maakt de gemeente Apeldoorn ook gebruik van diverse sociale media om nieuwsberichten te verspreiden. Volg ons (ook daarom) op Twitter en Facebook. Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is op Twitter te vinden.

Medewerkers van het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte (THOR) zien toe op een schone, leefbare en veilige gemeente.

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

 • Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken enzovoort
 • Whatsapp buurtpreventie. De afgelopen jaren is een groot aantal buurtpreventie-groepen in Apeldoorn gestart. Dat betekent dat er in Apeldoorn grote aantallen buurtbewoners alert zijn op verdachte situaties, hier slim op reageren en dit melden. Wilt u een WhatsApp groep starten of bent u al gestart? Dan kunt u daar eventueel promotiemateriaal voor aanvragen. Het promotiemateriaal dat u als WhatsApp groep kunt bestellen (PDF, 0,44 Mb) bestaat uit:
  -        Per groep een set stickers.
  -        Per buurt waar een WhatsApp groep buurt-breed actief is, de zogenaamde WhatsApp borden
           Zie voor indeling van de buurten de CBS wijk-en buurtindeling
 • Er vinden regelmatig controles plaats op naleving van brandveiligheidsregels. Informatie over brandveiligheid in de regio vindt u op de website van de Brandweer
 • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd
 • Buurtpreventievrijwilligers lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Ook attenderen ze bewoners op onveilige situaties. Aanmelden kan via uw wijkagent. 
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen. Zie www.politiekeurmerk.nl
 • De gemeente kan u van advies voorzien over veilig wonen. Zie Preventieadvies veilig wonen
 • Een (vermoeden van een) illegale hennepkwekerij melden kan via 0900-8844 (politie) of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Meer informatie vindt u op de website van de politie.

Camerabeveiliging en cameratoezicht

Steeds meer particulieren en bedrijven installeren camera’s om hun eigendommen te beveiligen. Dit is onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast plaatst ook de gemeente soms camera’s in de openbare ruimte. In dat geval is het doel van dit cameratoezicht ervoor te zorgen dat de openbare orde beter wordt gehandhaafd. Het biedt de politie ondersteuning bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Gelijktijdig verhoogt het cameratoezicht ook het veiligheidsgevoel van de bewoners en bezoekers van zo’n gebied.
Er zijn echter wel de nodige regels voor het plaatsen van camera’s in en rondom woningen, winkels, bedrijven, parken, parkeergarages, en ook in de openbare ruimte.   Deze regels zijn gebaseerd op landelijke wetgeving, ook op het gebied van privacy, en op regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Particuliere camera’s

Het plaatsen van camera’s in de private, eigen ruimte ter bescherming van eigen goederen en bijvoorbeeld personeel is altijd toegestaan. Mits duidelijk, bijvoorbeeld door bordjes, aangegeven wordt dat er sprake is van camerabeveiliging. Deze particuliere camera’s mogen niet op de openbare ruimte gericht zijn. Hier speelt met name het aspect ‘privacy’ een belangrijke rol.
Alle regels en voorwaarden voor het plaatsen van camera’s op ‘eigen terrein’ zijn te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder op cameratoezicht en kan handhavend optreden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een camera die in de openbare ruimte kijkt. 
 • Wanneer u van mening bent dat de camera van uw buurman niet juist is afgesteld, omdat hij in uw tuin of op de openbare weg is gericht, dan adviseren wij om eerst in gesprek te gaan met de buurman. Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u een melding of handhavingsverzoek doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een civiele procedure starten. Gemeente en politie kunnen in dit soort gevallen niet handhavend optreden.

Camera’s bedrijven en winkels

 • Veel winkels en bedrijven hebben tegenwoordig camerabeveiliging. Daarmee worden eigendommen en medewerkers beschermd en strafbare feiten zoveel mogelijk voorkomen. De voorwaarden waaronder ondernemers, winkeliers of eigenaren van een bedrijf camerabeveiliging kunnen installeren, die deels is gericht op de openbare ruimte, liggen vast in het Beleidskader Camerabeveiliging Apeldoorn.
  Soms is het onderscheid tussen private en openbare ruimte echter lastig te maken.

 • In bijvoorbeeld een winkelcentrum is sprake van een publiek-private ruimte waar de vloer binnen een winkel eigendom is van de ondernemer en waar het publiek vrijelijk kan komen. Maar de ‘straten’ tussen de winkels zijn openbare ruimte, behalve als het gaat om een overdekt winkelcentrum dat slechts bepaalde tijden geopend is. Bij bedrijventerreinen is alle ruimte buiten de hekken van de bedrijven ‘openbare ruimte’.
 • Camerabeveiliging in de (privaat-)publieke ruimte, dus buiten het eigen terrein, (waaronder op bedrijventerreinen en in winkelcentra) kan alleen als een veiligheidsanalyse heeft uitgewezen dat dit middel het juiste middel is. Dat wil zeggen dat:
  • Camerabeveiliging proportioneel is: de veiligheid moet daadwerkelijk in het geding zijn. Dit kan blijken uit cijfers van de politie, brandweer of beveiligingsbedrijven. Camera’s plaatsen uit voorzorg, terwijl er niets aan de hand is, is dus niet toegestaan.
  • Camerabeveiliging subsidiair is: eigenaren van winkels en bedrijven moeten zelf al het nodige gedaan hebben om criminaliteit te voorkomen. 
  • Ook moet er sprake zijn van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het betreffende gebied. Bij het realiseren van een KVO is samenwerking tussen de diverse ondernemers een voorwaarde. 

Camera’s gemeente

 • Het plaatsen van camera’s in of gericht op de openbare ruimte is voorbehouden aan de gemeente. Particulieren mogen geen camera’s in of gericht op de openbare ruimte plaatsen en lopen het risico van een boete bij overtreding.
 • In sommige situaties kan camerabeveiliging in de openbare ruimte noodzakelijk zijn. Zoals in het uitgaanscentrum in Apeldoorn voor de handhaving van de openbare orde. Het uitgaansgebied rond het Caterplein en de Stationstunnel zijn beide een door de gemeenteraad aangewezen cameragebied, vastgelegd in de APV. Deze camera’s nemen doorlopend beelden op, die na maximaal 28 dagen vernietigd worden.
 • Daarnaast kan de burgemeester in bijzondere gevallen op een locatie tijdelijk camera’s plaatsen in het kader van de openbare orde. Bijvoorbeeld bij aanhoudende ernstige (woon)overlast, demonstraties of voortdurende criminele feiten.
 • Tenslotte plaatst de gemeente soms, tijdelijk of permanent, camera’s om verkeersstromen te monitoren. Beelden van deze camera’s zijn dusdanig dat voertuigen of personen niet of in enkele gevallen nauwelijks identificeerbaar zijn en beelden worden niet langer bewaard dan maximaal 72 uur. Op basis van waarnemingen worden de verkeerslichten beter afgesteld of worden verkeersmaatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen.

Waar staan de camera’s?

De gemeente Apeldoorn heeft de volgende camera’s in de openbare ruimte geplaatst:

 • Aangewezen cameragebieden:
  • Uitgaansgebied Caterplein, Hoofdstraat, Nieuwstraat, Beekpark, Kapelstraat, van Kinsbergenstraat: 17 camera’s 
  • Stationstunnel: 5 camera’s in de tunnel
   NB Camera aan zuidzijde bij fietsenstalling is eigendom van NS
 • Tijdelijke camera’s in kader openbare orde:
  • Winkelcentrum de Eglantier: 5 camera’s in winkelgebied
 • Vaste verkeersmonitoringscamera’s:
  • Zutphensestraat/Laan van Osseveld/Laan van Erica: 4 camera’s
  • Zutphensestraat/Landgoedlaan: 3 camera’s
  • Laan van Erica/Voorwaarts: 3 camera’s
  • Kayersdijk/Laan van Malkenschoten/Lange Amerikaweg: 3 camera’s
  • Laan van Malkenschoten/Oude Apeldoornseweg: 1 camera
  • Oost Veluweweg/Laan van de Leeuw/Stadhoudersmolen: 2 camera’s
 • Tijdelijke verkeerscamera’s:
  Soms plaatst de gemeente, of een bedrijf dat dit in opdracht van de gemeente doet, voor zeer korte tijd - meestal enkele dagen - verkeerscamera’s, om op een bepaald traject de verkeersbewegingen te tellen.
  Deze maand (11 t/m 17 juni 2022) vindt er een verkeerstelling plaats door middel van twee camera's langs de fietsverbinding tussen Malkenschoten en de Haringvliet. Dit om vast te stellen hoeveel doorgaand verkeer deze route gebruikt. De route loopt langs de hockeyvelden van HC Ares. Met HC Ares zijn we in overleg over deze verbinding, de resultaten van de telling betrekken we bij dit overleg.
 • Bescherming eigendommen:
  Om haar eigendommen te beschermen heeft de gemeente ook camera’s geplaatst bij de automatische verkeerspalen rondom het winkelgebied in het centrum. Deze camera’s zien alleen de voertuigen die deze verkeerspalen passeren.
 • Gemeentelijke fietsenstallingen; hier hangen camera’s ter bescherming van eigendommen en medewerkers.
 • Parkeergarages Marktplein, Koningshaven, Brinkpark, Orpheus en Anklaar zijn eveneens voorzien van camera’s.

Alle informatie over de voorwaarden om tot camerabeveiliging te komen en de eisen die aan een veiligheidsanalyse worden gesteld, zijn te vinden in het Beleidskader.

Apeldoorn ligt prachtig te midden van de uitgestrekte bossen van de Veluwe. De kans dat we met een natuurbrand worden geconfronteerd is reëel. Vooral als het langere tijd droog is, kan zo’n brand onbeheersbaar worden. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen.

Check het natuurbrandrisico

Op de wesite www.natuurbrandrisico.nl kunt u per gebied zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Het ‘fasesysteem’ vervangt sinds april 2018 het codesysteem met de vijf kleuren. 

Bij fase 1 is er sprake van een regulier risico.
Bij fase 2 vragen we u extra alert te zijn.

Wat u kunt doen

 • Raadpleeg regelmatig www.natuurbrandrisico.nl.
 • Fase 1: er zijn geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.
 • Fase 2, wees dan extra voorzichtig. Gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei). Parkeer uw auto met hete katalysator niet in hoog en droog gras. Gebruik geen vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk. Kook niet met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Ziet u een brand of een verdachte situatie? Bel direct 112.

Toch een natuurbrand?

 • Bel 112 en geef de precieze locatie van de brand door.
 • Wacht niet op hulp maar vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit maar haaks erop, zodat deze u niet inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

De populariteit van ‘drones’ is sterk gegroeid. Ze zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Vliegen met deze kleine onbemande vliegtuigen of helikopters is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels en die gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Op veilige afstand

Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Dus ook niet boven een leuk evenement. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals blus- en traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens zoals Teuge of Deelen, of andere ‘no fly zones’, te komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert. Dus niet in tuinen of boven afgesloten (bedrijven-) terreinen. Vraag dan ALTIJD eerst toestemming van de eigenaar.

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje

 • Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
 • Controleer je drone voor elke vlucht
 • Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
 • Houd je drone altijd goed in zicht
 • Vlieg alleen bij daglicht
 • Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
 • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water
 • Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones)
 • Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Meer informatie daarover en over veilig vliegen met drones is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

Uw Reactie
Uw Reactie