Bijen, hommels, wespen, Aziatische hoornaars

Bijen, hommels en wespen zijn nuttige dieren. Er bestaan vele soorten. De meeste geven zelden tot nooit overlast. De informatie op deze pagina gaat over enkele soorten die overlast kunnen veroorzaken.

Lees meer

De meest voorkomende bijensoort is de honingbij. In tegenstelling tot andere bijensoorten leven deze in grote volken.

Als u in uw tuin of in uw naaste omgeving een bijenzwerm aantreft op een bereikbare plaats, kunt u dit melden bij een imker via de website van de Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen. Een imker komt de zwerm ophalen. Aangezien het gaat om vrijwilligerswerk, kan het zijn dat een bijdrage in de kosten voor de verenigingskas wordt gevraagd.

Indien overlast wordt veroorzaakt door een nest dat zich in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte bevindt, kunt u contact opnemen met Circulus, of telefonisch via 0900-9552. Ze nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Er zijn veel insecten die lijken op honingbijen maar het niet zijn. Bijvoorbeeld hommels. Heeft u overlast van hommels, kijk dan op de website van de Vereniging voor Veldbiologie. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.

Wespen zijn nuttige dieren. Wespennesten worden daarom alleen aangepakt als zij gevaar opleveren voor mensen. Dit kan vaak zonder ze te doden. Als het nest bijvoorbeeld goed bereikbaar is (het zit bijvoorbeeld in een vogelhuisje) kan het verplaatst worden. En als het seizoen bijna voorbij is, is iets doen niet nodig (wespen leven maar 1 seizoen). Als gemeente grijpen we alleen in bij wespennesten in de openbare ruimte. Dat doen we zo diervriendelijk mogelijk. Alleen indien echt nodig worden ze bestreden. Bijvoorbeeld bij een wespennest in de openbare ruimte waar veel kinderen of ouderen zijn.

Voor een wespennest in of rond uw woning bent u zelf verantwoordelijk en kunt u:

Beide partijen geven gratis en vrijblijvend advies. Aan te nemen maatregelen kunnen wel kosten verbonden zijn.

De Aziatische hoornaar is een grote soort wesp. Nesten van de Aziatische hoornaar moeten altijd bestreden worden. De Aziatische hoornaar is namelijk een invasieve exoot en schadelijk voor inheemse soorten als honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Het is belangrijk om na te gaan of u inderdaad van doen heeft met een Aziatische hoornaar. Er zijn ook inheemse soorten hoornaars die nog groter zijn dan Aziatische.


Hoe u de Aziatische hoornaar kunt herkennen en wat u moet doen als u ze aantreft kunt u lezen op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Een waarneming van een Aziatische hoornaar kunt u invoeren via de website waarneming.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie