Burgemeester Ton Heerts

Ton Heerts is burgemeester van Apeldoorn. Bekijk zijn werkervaring, portefeuille en nevenfuncties.

Burgemeester Ton Heerts

 • Voorzitter MBO-raad
 • Voorzitter FNV
 • Directeur V-fonds
 • Lid Tweede Kamer
 • Werkzaam in verschillende vakbondsfuncties
 • Werkzaam in verschillende functies bij de Koninklijke Marechaussee
Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Preventie, toezicht en handhaving (PTH)
 • Bestuurscoördinatie en integriteit
 • Wettelijk deel burgerzaken
 • Lobby en strategie
 • Herdenken en vieren
 • Internationaal beleid
 • Kabinetszaken
 • Stadsdeel: Centrum

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de burgemeester zijn onbezoldigd.

 • Voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid
 • Voorzitter College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG en lid bestuur VNG
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
 • Penningmeester Schuldenlab
 • Bestuurlijk verbinder Mobiliteitsteams Arbeidsmarktregio’s
 • Lid Commissie voor de Mensenrechten (Min BuZa)
 • Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park Hoge Veluwe
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Inca Educa Apeldoorn
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Present Apeldoorn
 • Erelid Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
 • Ambassadeur Buurtbemiddeling bij het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Burgemeester Ton Heerts schrijft regelmatig een column. Leest u mee?

Speeches van burgemeester Ton Heerts

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaresse, mevrouw M. van Iperen of secretaresse Mevrouw A. Moreno Castilla via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie