Burgemeester Ton Heerts

Ton Heerts is burgemeester van Apeldoorn. Bekijk zijn werkervaring, portefeuille en nevenfuncties.

Burgemeester Ton Heerts

Ton Heerts is burgemeester van Apeldoorn sinds december 2019. Hij is onder andere verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Ton Heerts schrijft regelmatig een column. Leest u mee? 
Speeches van burgemeester Ton Heerts

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Preventie, toezicht en handhaving (PTH)
 • Bestuurscoördinatie en integriteit
 • Wettelijk deel burgerzaken
 • Lobby en strategie
 • Herdenken en vieren
 • Internationaal beleid
 • Kabinetszaken
 • Stadsdeel: Centrum
Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Vorige functies

 • Voorzitter MBO-raad
 • Voorzitter FNV
 • Directeur V-fonds
 • Lid Tweede Kamer
 • Werkzaam in verschillende vakbondsfuncties
 • Werkzaam in verschillende functies bij de Koninklijke Marechaussee

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de burgemeester zijn onbetaald.

 • Voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
 • Voorzitter College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG en lid bestuur VNG
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
 • Penningmeester Schuldenlab
 • Bestuurlijk verbinder Mobiliteitsteams Arbeidsmarktregio’s
 • Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park Hoge Veluwe
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Inca Educa Apeldoorn
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Present Apeldoorn
 • Erevoorzitter Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
 • Ambassadeur Buurtbemiddeling bij het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsberaad
 • Lid van de Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie