Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Fietsroute tussen Apeldoorn en Epe (F50)

08-10-2021

De gemeenten Apeldoorn en Epe werken samen met de provincie en de andere gemeenten in de Cleantech Regio* aan het verbeteren van het fietsnetwerk in onze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding Apeldoorn - Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

Mijn Apeldoorn

In februari en maart 2020 zijn twee schetsontwerpen gepresenteerd. Daarna volgden diverse rondes waarbij iedereen dit dat wilde kon reageren. Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO), dat we de komende tijd gaan presenteren. In het VO is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reacties die we ontvingen. 

We presenteren het voorlopig ontwerp tijdens drie informatiebijeenkomsten over dit project. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren wij het VO en kunt u erop reageren, met leden van de projectgroep in gesprek en vragen stellen.

Informatiebijeenkomsten 

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 25 oktober in de Prinses Beatrixschool (Papegaaiweg) in Wenum Wiesel;
  • dinsdag 26 oktober in de Grote Kerk (Marktplein) in Vaassen;
  • woensdag 27 oktober in het gemeentehuis (Markt) in Epe. 

In verband met de coronamaatregelen en om (te) grote drukte te voorkomen is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst van uw keuze. De opzet van alle avonden is gelijk. Elke avond geven wij twee keer een toelichting: om 19.00 uur en om 20.00 uur. Na de presentatie kunt u de ontwerptekeningen bekijken en in gesprek gaan met de medewerkers die betrokken zijn bij dit project. 

U kunt zich aanmelden door te mailen naar fietsroutes@cleantechregio.nl. Graag vermelden op welke avond en hoe laat u komt. 

Diverse varianten

In het VO staan twee varianten voor de fietsroute op Apeldoorns gebied: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe, tot aan de Kweekweg. De Veluweflankroute begint bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé. Voor Epe, tussen de N309 en de Kweekweg, zijn er drie varianten in beeld.

Meer informatie en documenten online

Alle informatie over de fietsroute staat op de website van de Cleantech Regio. Daar vindt u vanaf 18 oktober ook alle ontwerptekeningen en het meest recente ‘verslag van inspraak’ over alle binnen gekomen reacties. 

Hoe nu verder?

De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe besluiten eind van dit jaar of de hoogwaardige fietsroute er komt, en zo ja, welke route het wordt. Alle reacties die zijn ingediend betrekken zij bij de keuze die zij gaan maken. Als er tijdens of na de aanstaande informatieavonden nog aanvullende reacties komen die niet al eerder zijn ingediend, voegen we deze toe aan het verslag van inspraak dat we deze maand publiceren. Een reactie kunt u geven via fietsroutes@cleantechregio.nl. Het verslag van inspraak voegen we toe als bijlage bij de stukken die naar beide colleges en gemeenteraden gaan. Zo kunnen de bestuurders en raadsleden een goed afgewogen besluit nemen.

Definitief ontwerp

Als de colleges besluiten tot aanleg van de fietsroute, begint de fase waarin we het definitieve ontwerp (DO) gaan maken van de gekozen route. De tekeningen worden dan gedetailleerder. Een deel van de ingediende reacties en wensen kunnen we pas in deze fase gaan uitwerken. Ook in de DO-fase zal er uiteraard gelegenheid zijn om te reageren. De projectgroep levert namelijk eerst een concept-DO op, en kan daarna op basis van de reacties die daarop komen besluiten om nog dingen aan te passen voordat het ontwerp helemaal definitief wordt. 

Waarom willen wij de fietsroute verbeteren?

Fietsen is natuurlijk een hele schone en dus duurzame vorm van mobiliteit. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets, blijven we tot een hogere leeftijd fietsen en zijn er steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Mensen gebruiken ook sneller de fiets als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Om deze redenen willen we onze fietsroutes waar mogelijk verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes deels aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject.

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden) en snelheid. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied beter en sneller bereikbaar worden per fiets. Dit in het belang van de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen, het woon-werkverkeer, alle overige weggebruikers en natuurlijk ook de omwonenden.

Projectgroep en klankbordgroep

De projectgroep werkt samen met een klankbordgroep. Hierin zitten onder andere leden van de betrokken dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond, politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook de provincie Gelderland draagt, onder andere met financiering, bij aan dit project.

Meer informatie

Op www.vlotveiligfietsen.nl leest u meer nieuws en achtergrondinformatie over de inspanningen om het fietsnetwerk in de hele Cleantech Regio te verbeteren.
U kunt de projectgroep mailen via fietsroutes@cleantechregio.nl

*De Cleantech Regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij werken met ondernemers, onderwijs en onderzoekers samen aan een duurzame economie en samenleving.  • Fietsende kinderenBekijk een grotere versie