Afspraak omgevingsloket

Ik wil een afspraak met het omgevingsloket

Uitleg

  • Voor complexe of uitgebreide vragen, zoals de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen, is het raadzaam een balieafspraak te maken met het Omgevingsloket.
  • Een telefonische afspraak is vooral bedoeld voor eenvoudige vragen, bijvoorbeeld of er een kapvergunningplicht geldt op uw locatie. Of over het toesturen van informatie of hulp bij het vinden van informatie op internet.