Impact ondernemen

Vele ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Kortom ondernemen met impact.

Ondernemen met sociale impact

Sociaal ondernemen is belangrijk voor Apeldoorn. Vele ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken.

City Deal Impact Ondernemen

Samen met talloze andere gemeentes, impact ondernemers, kennisinstellingen, financiers, fondsen en adviesbureaus, heeft Apeldoorn de City deal ondertekend. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk namelijk nog tegen verschillende drempels aan. Zo is men nog vaak in z’n eentje aan het innoveren. Of ervaren ze wet- en regelgeving vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers. Lees meer over deze city deal.

Wat gaan we doen in Apeldoorn?

We gaan zorgen voor een positief klimaat voor impact ondernemers en werken toe naar 1 loket.

Uw Reactie
Uw Reactie