Voorjaarsnota

De gemeente maakt bijna elk jaar een voorjaarsnota.

Bekijk de stukken

De voorjaarsnota is een tussentijdse verantwoording over de uitvoering van de begroting.

Uw Reactie
Uw Reactie