Digitale klokkenluidersregeling (Responsible disclosure)

De gemeente Apeldoorn vindt de beveiliging van haar systemen erg belangrijk. Ondanks alle maatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u dat u het als melder eens bent met onderstaande afspraken. De gemeente Apeldoorn zal uw melding dan volgens onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende van u

 • Mail uw bevindingen naar responsibledisclosure@apeldoorn.nl. Naast de normale mail bieden wij een beveiligde omgeving om uw bevindingen aan ons te sturen. Ook kunt u via de website https://crypt.apeldoorn.nl/Start op een veilige en versleutelde manier informatie naar het mail adres responsibledisclosure@apeldoorn.nl sturen.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te verwoorden, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het betreffende systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid genoeg, maar soms is meer nodig.
 • Wij ontvangen graag (relevante) tips die ons helpen het probleem op te lossen. Vermijd wel dat uw advies reclame maakt voor specifieke (beveiligings)producten.
 • We vragen u om uw contactgegevens achter te laten zodat we samen kunnen werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken van social engineering. Behalve als dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat een medewerker (ernstig) tekort schiet in hun plicht om zorgvuldig om te gaan met toegang tot gevoelige gegevens. Dit mag alleen, op volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks), als het eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. Uw bevindingen moet bedoeld zijn om het beveiligingsprobleem in de procedures en werkwijze binnen de gemeente aan te tonen, niet op het schaden van een medewerker van de gemeente.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. Helemaal waar het gaat om vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten

 • Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder zijn/haar toestemming, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatie Beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen één werkdag een (automatische) bevestiging van ontvangst.
 • Wij reageren binnen drie werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij is ons voornemen om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 30 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
 • Wij kunnen u een beloning bieden als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning wisselen van een eenvoudig ‘dankjewel’ tot een bedrag van maximaal € 300. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.
Uw Reactie
Uw Reactie