Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening mag u niet zelf een huisnummer (objectnummer) toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Alleen de burgemeester en wethouders van de gemeente mogen dit. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Een huisnummer vraagt u aan in een van onderstaande situaties. Het toekennen van een huisnummer is in alle gevallen onderdeel van de vermelde procedure.

  • In geval van nieuwbouw van een woning of bedrijfsruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • In geval van splitsing of samenvoeging van een woning en/of bedrijfsruimte. U kunt een afspraak maken bij het omgevingsloket, of een terugbelafspraak inplannen om na te gaan of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.
  • Als het gaat om een activiteit waarvoor geen vergunning nodig is, dan kunt u volstaan met een terugmelding in het kader van de BAG.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 055.