Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening mag u niet zelf een huisnummer (objectnummer) toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Alleen de burgemeester en wethouders van de gemeente mogen dit. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Een huisnummer vraagt u aan in een van onderstaande situaties. Het toekennen van een huisnummer is in alle gevallen onderdeel van de vermelde procedure.

  • In geval van nieuwbouw van een woning of bedrijfsruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • In geval van splitsing of samenvoeging van een woning en/of bedrijfsruimte is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit moet onderzocht worden. U kunt voor meer informatie een afspraak maken bij het Omgevingsloket
  • Staat vast dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u dit laten weten via een terugmelding op de BAG.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 055.