Vergoeding kinderopvang

Werkt u en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u bij de Belastingdienst om kinderopvangtoeslag vragen. Maar werkt u niet? Dan kunt u soms van de gemeente een vergoeding voor kinderopvang krijgen. Met kinderopvang bedoelen we een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en opvang door een gastouder.

Hoe vraagt u de vergoeding voor kinderopvang aan?

U vult het aanvraagformulier (pdf, 170 kB) in en stuurt dat naar ons op. Let op dat u ook de bijlagen meestuurt die we nodig hebben. U leest om welke bijlagen het gaat op het aanvraagformulier. Heeft u een sociaal-medische indicatie? Dan vult u een aanvraagformulier voor ouders met een sociaal-medische indicatie (pdf, 117 kB) in.

Wanneer kunt u een vergoeding voor kinderopvang krijgen?

U kunt een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten voor kinderopvang als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U hoort bij 1 van de doelgroepen:
  • U heeft inkomen uit werk. Ook heeft u nog een bijstandsuitkering.
  • U krijgt een bijstandsuitkering. Ook werkt u mee om weer aan het werk te komen.
  • U bent jonger dan 18 jaar. U gaat naar school of volgt een opleiding. U heeft recht op een bijstandsuitkering.
  • U staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling. U heeft geen inkomen uit werk.
  • U heeft een sociaal-medische indicatie (SMI). In uw situatie gelden extra voorwaarden.
 • Uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of opvang door een gastouder. Voor andere vormen van kinderopvang kunt u geen vergoeding krijgen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang of oppas door een bekende.
 • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit betekent dat de kinderopvang betrouwbaar is.

Belangrijk: extra voorwaarden voor ouders met een sociaal-medische indicatie

Heeft u een sociaal-medische indicatie (SMI)? U kunt alleen een vergoeding krijgen als u ook aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw netto inkomen per maand is minder dan 125% van de bijstandsnorm in uw situatie. Het gaat om het totale netto inkomen van uw gezin.
 • U heeft een sociaal-medische indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gekregen. Het CJG kan u uitnodigen voor een indicatiegesprek.
 • U krijgt als vergoeding de maximale bedragen per uur die de Rijksoverheid vaststelt. U leest hier meer over onder het kopje ‘Hoe hoog is de vergoeding voor kinderopvang?’. U krijgt de vergoeding voor maximaal 30 uur per week voor maximaal 3 maanden.

Hoe hoog is de vergoeding voor kinderopvang?

U krijgt een maximaal bedrag per uur kinderopvang. De Rijksoverheid bepaalt deze maximale bedragen. Dit zijn de maximale bedragen per uur in 2018:

 • € 7,45 voor een kinderdagverblijf
 • € 6,95 voor buitenschoolse opvang
 • € 5,91 voor opvang door een gastouder
  U betaalt zelf de extra kosten. Bijvoorbeeld als uw kinderopvang meer vraagt dan de maximale bedragen hierboven. Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u misschien tijdelijk een extra vergoeding.


Ook interessant