Vergoeding kinderopvang

Ouders die beiden werk hebben of de enige ouder in een één-oudergezin, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Deze kunt u bij de Belastingdienst aanvragen. Maar werkt u niet? Dan kunt u soms van de gemeente een vergoeding voor kinderopvang krijgen. Met kinderopvang bedoelen we opvang bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en opvang door een gastouder.

Hoe vraagt u de vergoeding voor kinderopvang aan?

U vult het aanvraagformulier (pdf, 170 kB) in en stuurt dat naar ons op. Let op dat u ook de bijlagen meestuurt die we nodig hebben. U leest om welke bijlagen het gaat op het aanvraagformulier. Heeft u een sociaal-medische indicatie? Dan vult u een aanvraagformulier voor ouders met een sociaal-medische indicatie (pdf, 117 kB) in.

Wanneer kunt u een vergoeding voor kinderopvang krijgen?

U kunt een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten voor kinderopvang als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U hoort bij 1 van de doelgroepen:
  • U heeft inkomen uit werk. Ook heeft u nog een bijstandsuitkering.
  • U krijgt een bijstandsuitkering. Ook werkt u mee om weer aan het werk te komen.
  • U bent jonger dan 18 jaar. U gaat naar school of volgt een opleiding. U heeft recht op een bijstandsuitkering.
  • U staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling. U heeft geen inkomen uit werk.
  • U heeft een sociaal-medische indicatie (SMI). In uw situatie gelden extra voorwaarden.
 • Uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of opvang door een gastouder. Voor andere vormen van kinderopvang kunt u geen vergoeding krijgen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang of oppas door een bekende.
 • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit betekent dat de kinderopvang betrouwbaar is.

Belangrijk: extra voorwaarden voor ouders met een sociaal-medische indicatie

Heeft u een sociaal-medische indicatie (SMI)? U kunt alleen een vergoeding krijgen als u ook aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw netto inkomen per maand is minder dan 125% van de bijstandsnorm in uw situatie. Het gaat om het totale netto inkomen van uw gezin.
 • U heeft een sociaal-medische indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gekregen. Het CJG kan u uitnodigen voor een indicatiegesprek.
 • U krijgt als vergoeding de maximale bedragen per uur die de Rijksoverheid vaststelt. U leest hier meer over onder het kopje ‘Hoe hoog is de vergoeding voor kinderopvang?’. U krijgt de vergoeding voor maximaal 30 uur per week voor maximaal 3 maanden. Eventueel is een verlenging van 3 maanden mogelijk.

Hoe hoog is de vergoeding voor kinderopvang?

U krijgt een maximaal bedrag per uur kinderopvang. De Rijksoverheid bepaalt deze maximale bedragen. Dit zijn de maximale bedragen per uur in 2020:

 • € 8,17 voor een kinderdagverblijf
 • € 7,02 voor buitenschoolse opvang
 • € 6,27 voor opvang door een gastouder
  U betaalt zelf de extra kosten. Bijvoorbeeld als uw kinderopvang meer vraagt dan de maximale bedragen hierboven. Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u misschien tijdelijk een extra vergoeding.

Peuterspeelzaal/voorscholen (VVE)

Kinderen die door de CJG (consultatiebureau) geïndiceerd worden op onderwijsachterstand (VVE indicatie) krijgen toegang tot de voorscholen (vestiging van kinderopvang waar volgens een voorschools educatief programma wordt gewerkt). Het gaat om peuters van twee tot vier jaar. hiervoor geldt een zeer lage ouderlijke bijdrage, die inkomensonafhankelijk is. Ouders melden zich aan met een bewijs van het CJG bij een voorschool.


Ook interessant