Wederopbouwgebied Kerschoten
Fotograaf: Nadine van den Berg (Beeldbank RCE)
Wederopbouwgebied Kerschoten

Een deel van de wijk Kerschoten is kort na de Tweede Wereldoorlog ontworpen. Het vele groen,  de verkeersvrije zones en diverse woningen voor alle leeftijden en inkomens maken de wijk uniek. Daarom is de wijk aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang. In 2016 heeft de gemeente Apeldoorn afgesproken om de belangrijke kenmerken van de wijk te beschermen. Dit gaan we doen door het hele gebied aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Toonbeeld van de wederopbouw

Het wederopbouwgebied Kerschoten wijzen we in 2024 aan als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzondere en zeer waardevolle gebieden vanwege hun ontstaan. Dit is vaak terug te zien in de inrichting van het gebied, de bebouwing, de wegen en het groen.

De gemeente Apeldoorn kent drie Rijksbeschermde stadsgezicht: De Parken, Hoog Soeren en Radio Kootwijk. En drie gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten: de Indische buurt, de Metaalbuurt en Wiesel. Het wederopbouwgebied Kerschoten komt daar nu bij.

Bijzonder aan Kerschoten

Kerschoten is één van de Apeldoornse wijken die in de jaren 50 op de tekentafel lag. Het ambitieuze project omvatte de bouw van bijna 900 woningen in laag- én hoogbouw, een wijkwinkelcentrum, scholen en kerken en nog veel meer voorzieningen, gecombineerd met een riante groenvoorziening. Het werd hier niet wonen rond, maar ín een groot openbaar park.

In 2011 is Kerschoten door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geselecteerd als één van de dertig waardevolle wederopbouwgebieden in Nederland. Omdat deze gebieden samen een goed beeld geven van hoe er in de periode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd gedacht, gebouwd en ingericht, worden ze beschouwd als toonbeelden van de Wederopbouwperiode. De gemeente wil het wederopbouwgebied Kerschoten aanwijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht zodat bijzondere kenmerken en de kwaliteiten ook in de toekomst herkenbaar aanwezig blijven. Wat deze kenmerken van het gebied zijn leest u in de redengevende beschrijving.

Het gebied dat wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht is tussen 1957 en 1974 gebouwd. De begrenzing volgt het stedenbouwkundig plan van architect D. Zuiderhoek, inclusief voormalig bejaardentehuis De Veenkamp. De aangrenzende woonbuurt met de Appèlwo
Het gebied dat wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht is tussen 1957 en 1974 gebouwd. De begrenzing volgt het stedenbouwkundig plan van architect D. Zuiderhoek, inclusief voormalig bejaardentehuis De Veenkamp. De aangrenzende woonbuurt met de Appèlwoningen ligt ook binnen het beschermde stadsgezicht. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Het centrale park in Kerschoten is ontworpen als het groene hart van de wijk. Ook verbind het een aantal belangrijke functies in de wijk met elkaar. Hierdoor is er een groene oost-west as ontstaan. Het park is een gemeentelijk monument.
Het centrale park in Kerschoten is ontworpen als het groene hart van de wijk. Ook verbind het een aantal belangrijke functies in de wijk met elkaar. Hierdoor is er een groene oost-west as ontstaan. Het park is een gemeentelijk monument.

Beeldbepalende panden

Binnen het aan te wijzen gemeentelijk beschermd stadsgezicht wederopbouwgebied Kerschoten gaan we drie gebouwgroepen aanwijzen als beeldbepalende panden. We kiezen deze gebouwen omdat ze midden in de wijk liggen. Op die plek vinden we het belangrijk om het originele uiterlijk zoveel mogelijk te bewaren. Wanneer het college van B&W heeft besloten om de gebouwgroepen in Kerschoten als beeldbepalend pand aan te wijzen, kunnen de kenmerken aan de buitenkant van de gebouwen beter worden beschermd.

Omgevingsplan

De komende jaren werken we als gemeente aan het omgevingsplan, zo ook voor het wederbouwgebied Kerschoten. Voor het wederopbouwgebied regelen we in het omgevingsplan hoe we omgaan met bijvoorbeeld bouwregels, groenstroken, historische paden en tuinmuren. Wat algemeen vergunningsvrij is, blijft dat. Wel onderzoeken we of extra regels nodig zijn voor het plaatsen van zichtbare buitenunits van warmtepompen en airco’s.

Ook maken we nog een handreiking. Dit is een boekje waarin u kunt lezen hoe u in Kerschoten het beste om kunt gaan met onderhoud aan de buitenkant van uw woning, of met verbouwen en verduurzamen. Ook kunt u bijvoorbeeld lezen welke kleuren en materialen goed aansluiten bij de rest van de wijk. Als u de adviezen opvolgt, voorkomen we grote verschillen tussen gebouwen en behouden we een mooi en bijzonder stukje Apeldoorn voor toekomstige generaties.

Planning

Het college van burgemeester en wethouders maakt een voorstel voor het aanwijzen van het wederopbouwgebied Kerschoten als beschermd stadsgezicht. Dat voorstel wordt vervolgens besproken tijdens een Politieke Markt Apeldoorn. Iedereen is welkom tijdens zo’n PMA en u kunt dan ook uw mening geven over het voorstel. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de wijk Kerschoten wordt aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over de bescherming van het wederopbouwgebied Kerschoten of wat dit voor u betekent?

Neem contact op

Team cultuurhistorie
mail: cultuurhistorie@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie