Park Berg & Bos - parkeeroplossing
Fotograaf: Maarten Sprangh
Park Berg & Bos - parkeeroplossing

Op een aantal dagen in het jaar komen er zóveel bezoekers naar Apenheul en park Berg & Bos dat het parkeerterrein te weinig plekken biedt. De gemeente denkt na over een goede oplossing om het parkeerprobleem op deze piekdagen op te vangen.

Een structurele parkeeroplossing voor park Berg & Bos

Het parkeerterrein bij Apenheul en park Berg & Bos is op drukke dagen niet groot genoeg. Daarom is de gemeente al lange tijd op zoek naar een goede, structurele parkeeroplossing.

In de loop der jaren zijn er verschillende opties voorbij gekomen, met bijbehorende voor- en nadelen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een parkeerdek boven het huidige parkeerterrein van Berg & Bos. Dit doen we op verzoek van de gemeenteraad die hier een motie over aannam. We gaan ook nog in gesprek met de buurt over deze optie.

Omdat er voorlopig nog geen zicht is op een permanente oplossing, vindt ook dit jaar het ‘overloopparkeren’ op de J.C. Wilslaan plaats tijdens piekdagen. Met de Apenheul hebben we afgesproken dat de J.C. Wilslaan niet vaker dan 25 keer gebruikt mag worden als parkeerlocatie.

Terugblik: hoe zat het ook alweer?

De twee velden op het terrein van AGOVV werden tussen 2017 en 2021 gebruikt als ‘overloopparkeerplaats’. We huurden deze velden toen van AGOVV. Het college en de gemeenteraad besloten begin 2020 om deze parkeeroplossing, die eerst tijdelijk was, definitief te willen maken. 

Als onderdeel van de omgevingsplan wijziging moest er een (aanvullend) natuuronderzoek gedaan worden. Dat ging over de gevolgen van het omgevingsplan voor de beschermde diersoort het vliegend hert. Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om soorten, waaronder het vliegend hert, opzettelijk te doden of te vangen. Ook is het verboden om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

Uit het natuuronderzoek bleek dat meer verkeer op deze plek, leidt tot meer sterfte van het vliegend hert. Deze aanrijroute en de directe omgeving is een geschikte leefomgeving voor het vliegend hert. Het was daarom niet mogelijk een geschikte aanrijroute naar het overloopparkeerterrein op de AGOVV-velden te maken zonder ontheffing. Daarom besloot de gemeente in april 2023 definitief niet verder te gaan met de ‘overloopparkeerplaats’ AGOVV.

Parkeren aan de J.C. Wilslaan

Omdat de velden bij AGOVV niet meer gebruikt konden worden, is gezocht naar een alternatieve plek die: per direct beschikbaar was, waar bijna geen procedures voor nodig zijn, die voldoende parkeergelegenheid biedt, goed bereikbaar is en waar parkeren ook is toegestaan volgens de geldende milieu en natuur wet- en regelgeving. Van de tien plekken die zijn onderzocht bleek alleen de J.C. Wilslaan te voldoen aan al deze voorwaarden.

Deze tijdelijke parkeeroplossing heeft de afgelopen twee seizoenen relatief goed gewerkt en zetten we ook komend jaar in. Als het hoofdparkeerterrein vol is wordt de J.C. Wilslaan vanaf de ingang van het parkeerterrein tot aan de Soerenseweg afgesloten voor overig verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het parkeren.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Stuur ons dan een email.

parkerenaw@apeldoorn.nl 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie