In de bebouwde kom van Apeldoorn en Beekbergen mag u geen voertuigen lang parkeren die zes meter lang of langer zijn, of 2,40 meter hoog of hoger. Maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 19:00 uur mag u parkeren met grote voertuigen.

Parkeren grote voertuigen

Wilt u in Apeldoorn parkeren met een groot voertuig, zoals een vrachtwagen? Dat kan, maar er gelden speciale regels voor.

Apeldoorn en Beekbergen

In de Algemene Plaatselijke Verordening. (artikel 5.1.7) is geregeld dat men in de bebouwde kom van Apeldoorn en Beekbergen geen grote voertuigen mag parkeren die:

  1. een lengte hebben van 6 meter of meer
  2. of die een hoogte hebben van 2,4 meter of meer

Alleen van maandag tot en met vrijdag geldt dat tussen 8:00 en 19:00 uur wel door grote voertuigen geparkeerd mag worden.

Parkeren in 72 uur gebieden 

Om parkeerders van grote voertuigen buiten werkdagen een plek te bieden om op de openbare weg te parkeren, zijn er 72 uur gebieden aangewezen. In deze gebieden mag aaneengesloten - gedurende een periode van 72 uur - worden geparkeerd met grote voertuigen. Ook in de weekenden mag daar worden geparkeerd. De locaties zijn kenbaar gemaakt door een wit bord met symbool van een vrachtwagen in combinatie met de tekst P max 72 uur. 

Overige dorpen binnen gemeente Apeldoorn

In de overige dorpen geldt dit grote voertuigen parkeerverbod niet.

Uw Reactie
Uw Reactie