Privacyverklaring Cameratoezicht in en rondom gemeentelijke gebouwen

De gemeente Apeldoorn maakt gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van bezoekers, inwoners en medewerkers in en rondom de gemeentelijke gebouwen te beschermen. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om incidenten, calamiteiten en ongewenst bezoek te voorkomen en deze te onderzoeken indien dit nodig is.

De gemeente Apeldoorn heeft op de volgende locaties camera’s hangen:

 • Stadhuis
 • Werkgebouw Zuid
 • Gemeentewerf Noord
 • Fietsenstallingen:
  • Stadhuis
  • Paslaan
  • Station
  • Marktstraat
  • De Serre
 • Parkeergarages:
  • Anklaar
  • Brinklaan
  • Koningshaven-Centrum
  • Marktplein
  • Orpheus

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

De gemeente Apeldoorn maakt gebruik van cameratoezicht voor het beveiligen van eigendommen, gebouwen en aanwezige personen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door het gebruik van camera’s worden er persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens heeft de gemeente Apeldoorn nodig om bovenstaand doel te bereiken. Het gaat om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • camerabeelden
 • metadata[1] van de beelden

Waarom mogen wij de persoonsgegevens verwerken?

De gemeente Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens alleen als er een wettelijke grondslag is zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit geval verwerken wij de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. De gemeente Apeldoorn heeft een gerechtvaardigd belang om de veiligheid van bezoekers, eigendommen en gebouwen te beschermen. Dit belang wordt gerechtvaardigd doordat zich in het verleden incidenten hebben voorgedaan waardoor de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer het noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel, worden de beelden gedeeld met derden. Dit zal het geval zijn wanneer er sprake is van incidenten die vragen om het optreden van de verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van de beelden aan de politie als bewijs wanneer er aangifte wordt gedaan. Maar ook wanneer de politie de beelden vordert als een incident heeft plaatsgevonden.    

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • Camerabeelden die worden gemaakt in het Stadhuis, Werkgebouw Zuid en Gemeentewerf Noord worden maximaal 14 dagen bewaard.
 • Camerabeelden die worden gemaakt in de fietsenstallingen en de parkeergarages worden maximaal 5 dagen bewaard.

Na de periode worden de beelden automatisch vernietigd. Wanneer er sprake is van een incident dat vraagt om optreden van de verwerkingsverantwoordelijke, is het mogelijk dat de gemeente de beelden langer zal bewaren.

Meer informatie en het uitoefenen van uw rechten

Voor meer informatie over uw rechten en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage en het recht om vergeten te worden, is te vinden in de algemene privacyverklaring van de gemeente Apeldoorn.

[1] Gegevens met betrekking tot het tijdstip en de datum waarop de beelden zijn gemaakt.

Uw Reactie
Uw Reactie