Aanvullend periodieke uitkering: IOAZ (uitkering oudere werklozen)

U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen. U kunt een aanvraag voor een Ioaz-uitkering doen als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven.

Lees meer

U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen Uw bedrijf leverde de laatste drie boekjaren volgens de regels van de Ioaz te weinig inkomen op. U verwacht ook geen verbetering in de situatie.

U werkt al minstens tien jaar aaneengesloten, waarvan minstens de laatste drie jaar in uw eigen bedrijf. U kunt een aanvraag voor een Ioaz-uitkering doen en vervolgens uw bedrijf beëindigen. (Let op! De aanvraag moet gedaan zijn voor bedrijfsbeëindiging.)

De overheid kan uw inkomen na bedrijfsbeëindiging aanvullen tot bijstandsniveau. Kunt u geen baan vinden, dan ontvangt u de uitkering tot de datum waarop u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw gezinssamenstelling. Hebt u een levenspartner met een inkomen? Dan nemen we dat mee in de berekening. Als u nog andere uitkeringen hebt, moeten wij dat mogelijk van de Ioaz-uitkering aftrekken.

Wanneer uw bedrijf niet levensvatbaar meer is en u de periode tot de daadwerkelijke sluiting moet overbruggen, is er voor u de 'Uitkering gevestigde/beëindigende ondernemer

Inkomen

  • U hebt voorafgaand aan de aanvraag minimaal 10 jaar onafgebroken gewerkt: minimaal 3 jaar als zelfstandige en daarvoor minimaal 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
  • Uw gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar bedroeg minder dan € 27.021-. Zou u het bedrijf voortzetten, dan is uw inkomen elke keer lager dan € 27.597,- per jaar.

Een niet-levensvatbaar bedrijf

  • Uw bedrijf is niet levensvatbaar. De winst uit uw bedrijf (eventueel met overige inkomsten) is onvoldoende om aan alle zakelijke en prive-verplichtingen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van kredieten, reserveren voor investeringen en belasting betalen en het voorzien in uw levensonderhoud.

Vermogen

  • Wij gaan uit van het vermogen, dat u op de datum van de bedrijfsbeëindiging hebt. Graag ontvangen wij daarvoor de liquidatiebalans en een eventueel taxatierapport van uw onroerend goed.

Bedrijfsbeëindiging

  • U moet een Ioaz-uitkering aanvragen voordat u het bedrijf beëindigt.
  • U moet uw bedrijf binnen anderhalf jaar na uw Ioaz-aanvraag daadwerkelijk beëindigen.
  • U moet zich na bedrijfsbeëindiging als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Ook moet u meewerken aan trajecten gericht op het krijgen van een baan. U bent verplicht om passend werk te aanvaarden. Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele levenspartner. Hebt u medische beperkingen? Dan kunt u helemaal of deels vrijstelling krijgen van de arbeidsverplichting.

Administratie

  • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en aanslagen van de laatste drie jaren. Ook moet u voorlopige cijfers van het lopende boekjaar inleveren.
Uw Reactie
Uw Reactie