Krediet voor gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. Uw bedrijf is niet levensvatbaar meer. Toch wilt u doorgaan. U kunt dan een maximaal krediet van € 10.607,- aanvragen.

Lees meer

U kunt eenmalig een bedrijfskrediet ontvangen van maximaal € 10.607,-. Afhankelijk van uw vermogen is dit bedrijfskrediet een schenking of een renteloze lening. De looptijd is maximaal 10 jaar.

Inkomen

  • U bent minstens anderhalf jaar voor uw levensonderhoud geheel of voor een deel afhankelijk van deze inkomsten. Bent u kortere tijd ondernemer? Dan wordt u gezien als starter.
  • Er mogen naast het inkomen uit het bedrijf geen andere inkomsten zijn, waardoor u boven de bijstandsnorm komt. Tel dus het inkomen van uw partner mee. Is dat een inkomen uit tijdelijk werk? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Vraag ons ernaar.

Een levensvatbaar bedrijf

  • Uw bedrijf is niet levensvatbaar. Toch wilt u uw bedrijf voortzetten. U verwacht dat uw bedrijf een bruto inkomen van minstens € 8.425,- (voor ondernemersaftrek) per boekjaar behaalt.

Vermogen

  • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.

Aansprakelijkheid en administratie

  • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
  • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.
  • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en -aanslagen van de laatste drie jaren. U moet de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar en een prognose voor het komende jaar inleveren. Ook moet u het ontstaan van de problemen toelichten.
Uw Reactie
Uw Reactie