Subsidie vaststellen (algemeen)

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen. Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u onderstaande bijlagen meesturen:

  • Activiteitenverslag
  • Financieel verslag en/of jaarrekening
  • Accountantsverklaring; indien u meer dan € 200.000 subsidie heeft ontvangen of als er in de beschikking duidelijk om gevraagd is           

Handig om te weten

  • Uw verzonden of tussentijds opgeslagen aanvraag kunt u inzien op uw 'Eigen bedrijfspagina' onder ‘Uw zaken’ op mijnapeldoorn.nl (inloggen met eHerkenning of gebruikersnaam/wachtwoord).
  • Wanneer u een formulier invult, slaan we deze tussentijds voor u op. Dit gebeurt vanzelf wanneer u naar het eerstvolgende vragenblok gaat via button ‘Volgende’.
  • Voor vragen kunt u bellen met 14 055.
Uw Reactie
Uw Reactie