Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) inzien

Een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) bevat gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving en schrijft voor wat er op een locatie gebouwd mag worden en welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken en milieuregels. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een omgevingsplan gebonden.

 
Kosten  Inzien is gratis. Aan een kopie zijn kosten verbonden.
Lees meer

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment vormen alle geldende bestemmingsplannen bij elkaar, samen met de bruidsschat, één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit omgevingsplan is digitaal te raadplegen via het landelijke Omgevingsloket onder het tabblad Regels op de kaart en toont de regels die gelden op een locatie via kaartweergave.

Plannen van de gemeente die op dit moment ter inzage liggen en waar u nog op kunt reageren, kunt u vinden via de ter inzage pagina van de gemeente Apeldoorn.


Wilt u liever het omgevingsplan of een plan wat ter inzage ligt persoonlijk aan de balie van het Apeldoorns omgevingsloket inzien? Of via een telefonische afspraak uitgelegd krijgen wat er mag op uw perceel? Dan kunt hiervoor een (bel)afspraak maken.

Voor een papieren versie vult u het contactformulier ‘Bouwen en verbouwen’ in of stuurt u een brief naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, t.a.v. de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn. Geef in het contactformulier of de brief aan om welk bestemmingsplan / wijziging van het omgevingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd.

Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen, aangezien papieren versies groot in omvang zijn. Van een wijziging omgevingsplan kunt u alleen de tekst ontvangen en kunnen wij geen aparte plankaart afdrukken.

Het inzien van het omgevingsplan via de website van het landelijke Omgevingsloket of aan de balie van het Apeldoorns omgevingsloket is gratis. De kosten voor het ontvangen van een papieren kopie van een bestemmingsplan / omgevingsplan zijn:

 
 

Formaat

Kosten 2024

Plan in procedure

tot 20 pagina's (excl. plankaarten)

€ 14,45

 

elke pagina meer dan 20

€ 0,11

Onherroepelijk plan 

tot 20 pagina's (geen plankaarten)

€ 28,91

 

elke pagina meer dan 20

€ 0,11

Plankaart

A0-formaat

€ 20,45

 

A1-formaat 

€ 13,74

 

A2-formaat

€ 7,14

 

A3-formaat

€ 3,67

 

A4-formaat

€ 1,81

Uw Reactie
Uw Reactie