Plaatsen van voorwerpen en/of (bouw-)materialen in de openbare ruimte

Of u nou gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of uw tuin op de schop neemt. In veel gevallen maakt u gebruik van de openbare ruimte, oftewel gemeentegrond. Denk bijvoorbeeld aan een puincontainer voor uw huis op de straat of bouwmaterialen die op de stoep worden gezet bij aflevering. Dit mag niet zomaar. In deze en in veel meer gevallen heeft u toestemming van gemeente Apeldoorn nodig.

 
Kosten

Aan de aanvraag van een vergunning zijn geen kosten verbonden. 

Lees meer

Algemene voorwaarden

Lees voordat u een aanvraag indient eerst de algemene voorwaarden door.

Het is belangrijk dat uw situatie hieraan voldoet. Deze voor uw aanvraag geldende voorwaarden ontvangt u ook bij uw toestemming.

Behandeltermijn toestemming

U moet uw aanvraag minimaal 3 weken van te voren indienen, maar niet eerder dan 3 maanden van te voren.

Verkeersplan

Soms is een verkeersplan nodig om uw aanvraag te beoordelen. Deze moet bevatten;

  • een omschrijving van de werkzaamheden;
  • een situatietekening met de noodzakelijk verkeersmaatregelen;
  • gegevens van de te gebruiken voertuigen;
  • hoe plaatsing van borden, hekwerken en andere objecten in zijn werk gaan.

Het aanvragen van de vergunning is gratis. Voor het gebruiken van gemeentegrond betaalt u precariobelasting. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet van Tribuut.

Uw Reactie
Uw Reactie