Veiligheidsvoorschriften

Bij het plaatsen van voorwerpen of voertuigen in de openbare ruimte moet u voldoen aan de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor (weg)werkzaamheden.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.crow.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie