Voorkomen van schade

  • U mag geen voorwerpen in de grond verankeren of aan bomen, relingen en straatmeubilair vastmaken.
  • U neemt maatregelen om schade aan verhardingen (wegdek, stoepen) en andere onderdelen van de openbare ruimte te voorkomen. Als u een hoogwerker op een trottoir of gazon zet, moet u rijplaten of balken gebruiken tenzij de vergunningverlener anders besluit.
  • U zorgt dat er geen schade aan de openbare ruimte ontstaat. Het terrein en de directe omgeving worden na afloop opgeruimd en schoon achtergelaten.
  • Kosten voor het herstellen van eventuele schade en het schoonmaken van de openbare ruimte brengen wij bij u in rekening.
Uw Reactie
Uw Reactie