Riool verstopping (gemeentelijk deel)

Uw riool ontstoppen wij als gemeente Apeldoorn snel en kosteloos wanneer de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van een verstopping in de erfriolering (particulier deel), inclusief de eventuele kosten. U kunt de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool melden bij de gemeente Apeldoorn via telefoonnummer 14 055. Voor verstoppingen zijn we elke dag 24 uur bereikbaar. Een verstopping in het gemeentelijk deel lossen wij graag snel en gratis voor u op.

Lees meer

U stelt zelf vast of de verstopping op uw eigen terrein zit. Daarvoor zoekt u, voordat de gemeente komt kijken, de ontstoppingsput op. Dit putje bevindt zich op uw terrein op ongeveer een halve meter van de erfgrens, meestal op een diepte van ongeveer 0.80 tot 1.40 meter in uw tuin. Ligt de gevel van uw huis direct aan het trottoir en is er geen naastliggende vrije ruimte, dan ligt de put onder het trottoir. Er zijn 2 opties:

  • De ontstoppingsput is leeg: de verstopping zit in de erfriolering. U moet, in dit geval, zelf of met behulp van een ontstoppingsbedrijf uw riool ontstoppen. De kosten zijn voor u. Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het verhelpen van een verstopping in het riool. 
  • De ontstoppingsput staat vol met water: de verstopping zit in het gemeentelijke deel. U neemt contact met ons op om het probleem te laten verhelpen. In dit geval zullen wij snel en kosteloos uw riool ontstoppen. 

Het ontstoppingsputje is eigendom van de perceeleigenaar. Het verwijderen van de eventuele verstopping (ontstaan door bijvoorbeeld wortels van planten of bomen) is dus uw verantwoordelijkheid. Evenals het dichten van het putje na afloop en het herstellen van de tuin of bestrating.

De rioolaansluiting en de plaats van de ontstoppingsput zijn ook aangegeven op de revisietekening van de erfriolering van uw woning.

Uw Reactie
Uw Reactie